Dziś: sobota,
15 maja 2021 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Polacy Ukrainy
UROCZYSTOŚCI ROCZNICOWE W CHERSONIU


Prezes Chersońskiego Obwodowego Towarzystwa „Polonia”- pani Rozalia Lipińska oraz przedstawiciele władz miejskich i obwodowych złożyli kwiaty na symbolicznej mogile generała, która znajduje się na chersońskim cmentarzu

Z inicjatywy Konsulatu Generalnego Rzeczpospolitej Polskiej w Odessie, w dniu 8 kwietnia 2021, odbyły się w Chersoniu uroczystości poświęcone 80 rocznicy śmierci wybitnej postaci, jaką był generał Mariusz Zaruski.

Ten niezwykły człowiek: Wielki Polak, patriota, żołnierz, żeglarz, taternik, pisarz i poeta oraz wielki przyjaciel młodzieży zginął w chersońskim więzieniu NKWD - 8 kwietnia 1941 roku. Całym swoim życiem zaświadczał o tym, że losy Rzeczpospolitej stanowią jeden z najważniejszych priorytetów w jego życiu.

W roku 1894 za działalność niepodległościową zostaje zesłany na Syberię. Bierze udział w pierwszej wojnie światowej wstępując do legendarnych Legionów marszałka Piłsudskiego. Walczy na czele 11 Pułku Ułanów w wojnie polsko-bolszewickiej. Jest autorem wielu książek i publikacji dotyczących gór i morza. Na kanwie swoich wszechstronnych zainteresowań sformułował jedną z najpiękniejszych sentencji patriotycznych: „Prowadziłem Polaków w góry i na morze, ażeby stali się twardzi jak kamień, a dusze mieli czyste i głębokie” – te niezwykła słowa można przeczytać na pamiątkowym dzwonie w chersońskim kościele katolickim. Za wybitne zasługi dla Polski generał Mariusz Zaruski został odznaczony za życia między innymi Orderem Virtuti Militari oraz pośmiertnie ( 1997) Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski, a także licznymi medalami takich państw jak: Francja, Serbia, Republika Czeska, Szwecja...Wiele ulic, szkół i organizacji społecznych w Polsce nosi imię gen. Zaruskiego.

Uroczystości rocznicowe w Chersoniu rozpoczęła msza święta w kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa sprawowana za duszę generała Zaruskiego oraz ofiary zbrodni katyńskiej i katastrofy smoleńskiej. Obchodom rocznicowym przewodniczyła pani Katarzyna Sołek- Konsul Generalny Konsulatu Generalnego Rzeczpospolitej Polskiej w Odessie. Po mszy świętej pani konsul, prezes Chersońskiego Obwodowego Towarzystwa „Polonia”- pani Rozalia Lipińska oraz przedstawiciele władz miejskich i obwodowych złożyli kwiaty na symbolicznej mogile generała, która znajduje się na chersońskim cmentarzu. Tej podniosłej chwili towarzyszyła uroczysta oprawa muzyczna w wykonaniu studentów Chersońskiej Szkoły Morskiej.

Kolejnym punktem uroczystych obchodów 80 rocznicy śmierci gen. Mariusza Zaruskiego było wręczenie dyplomów finalistom konkursu „Wielcy Polacy- gen. Mariusz Zaruski” zorganizowanego przez Towarzystwo „Polonia” w Chersoniu. Zwycięzcy konkursu oraz wszyscy uczestnicy odebrali dyplomy, podziękowania oraz nagrody z rąk Pani Konsul Katarzyny Sołek w siedzibie organizacji polonijnej.

Zakończenie obchodów miało miejsce w Muzeum Sztuki w Chersoniu, gdzie odbyło się otwarcie wystawy poświęconej generałowi Zaruskiemu, przygotowanej przez Instytut Pamięci Narodowej- Oddział w Gdańsku we współpracy z Konsulatem Generalnym RP w Odessie. W przemówieniu otwierającym wystawę, Pani Konsul Katarzyna Sołek, podkreśliła niezwykłe zasługi bohatera uroczystości dla Polski, rozwoju polskiego żeglarstwa i taternictwa. Otwarciu wystawy towarzyszyła premiera filmu Pawła Majstrenki pod tytułem: „Mariusz Zaruski. Patriota zakochany w morzu”. Dokument filmowy powstał pod egidą Związku Polaków na Ukrainie – Oddział im. Adama Mickiewicza w Odessie.

„Pamiętamy”. To słowo jakże ważne w historii każdego narodu powinno zawsze przekładać się na opowiadanie prawdy historycznej, która w nie tak odległych czasach była zakłamywana i zniekształcana. Reżim komunistyczny, którego ofiarą był generał Zaruski, upadł, wolność została nam dana lub, jak mówił Jan Paweł II, „zadana”. Dlatego warto uważnie wsłuchiwać się w niektóre współczesne narracje historyczne, które podobnie jak kiedyś znów próbują zaprzeczać prawdzie. Od obrony tej prawdy zależy przyszłość narodu oraz jego duchowa i moralna kondycja.

Paweł ELIAS
(nauczyciel skierowany do pracy w Ukrainie przez ORPEG)

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України