Dziś: poniedziałek,
21 czerwca 2021 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Witryna
UBARWIONA DUMĄ


Urząd konsularny w Kijowie

W przeddzień obchodów Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej z prośbą o przybliżenie historii, kształtu i barw tego znamiennego symbolu polskiej państwowości zwróciliśmy się do Radcy Wydziału Konsularnego i Polonii Ambasady RP w Kijowie Pana Jacka Gocłowskiego

Każdego roku początek maja to szereg świąt: Święto Narodowe Trzeciego Maja, 1 maja – święto państwowe, Dzień Polonii i Polaków za Granicą i najmłodsze z nich, obchodzone od 2004 roku – Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Nieprzypadkowo Dzień Polonii i Polaków za Granicą oraz Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej mieszczą się na tej samej kartce kalendarza. Biało-czerwona jednoczy Polaków rozproszonych po całym świecie, a 2 maja pozwala jeszcze bardziej podkreślić związek Polonii z Macierzą.

Biel i czerwień-polskie barwy narodowe - towarzyszą niemal od początku dziejom naszego państwa. Książęta piastowscy już w XIII wieku umieszczali w czerwonym polu herbowej tarczy wizerunek białego orła. Rzeczpospolita Obojga Narodów miała sztandar skomponowany z trzech pasów -dwóch zewnętrznych- czerwonych i wewnętrznego-białego. Barwy te miały charakter symboliczny. Biel symbolizowała czystość, niewinność, szlachetność, a czerwień - barwa monarchów - odwagę, męstwo i dzielność, a także wojnę i przelaną krew

Wbrew pozorom biało-czerwona flaga (we współczesnej nam formie), jako symbol Rzeczypospolitej pojawiła się dosyć późno. W 1792 r. podczas obchodów pierwszej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja Warszawianki  wystąpiły w białych sukniach przepasanych czerwonymi wstążkami, a panowie do ubioru dodali biało-czerwone szarfy. Już wtedy wśród społeczeństwa kształtowało się poczucie tożsamości narodowej, do zachowania której potrzebowano symboli. W czasie powstania listopadowego, 7 lutego 1831 roku, Sejm Królestwa Polskiego uznał biel i czerwień za barwy narodowe. W 125. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, w 1916 r., w Warszawie miała miejsce pierwsza  manifestacja, podczas której niesiono biało-czerwone flagi. 1 sierpnia 1919 r. Sejm II Rzeczypospolitej uchwalił ustawę o godłach i barwach narodowych, w której czytamy: „Za barwy Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się kolory biały i czerwony, w podłużnych pasach, równoległych, z których górny ˗ biały, dolny zaś ˗ czerwony”. Od 31 stycznia 1980 roku obowiązuje (wielokrotnie nowelizowana) ustawa o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych. Warto się z nią zapoznać, by uniknąć błędów, pomyłek lub niestosowności.

Jak więc wygląda flaga państwowa Rzeczypospolitej Polskiej? Ma ściśle określone proporcje – 5:8, co oznacza, że flaga o szerokości 60cm powinna mieć długość 96cm, przy szerokości 100cm jej długość powinna wynosić 160cm itd. Precyzyjnie określone zostały też kolory – o ile poprzednio z bielą nie było większych problemów, o tyle czerwień sytuowała się gdzieś między cynobrem, amarantem a karmazynem. W dobie technologii cyfrowych barwy zostały dokładnie umiejscowione w przestrzeni barw CIE xyY i żaden grafik nie ma najmniejszego problemu z ich prawidłowym przedstawieniem. (Warto zauważyć, że czerwień w okresie PRL była bardziej pomarańczowa.)


rys. 1 Flaga państwowa Rzeczypospolitej Polskiej

Flagą państwową Rzeczypospolitej Polskiej jest także flaga wyżej omówiona z umieszczonym pośrodku białego pasa godłem Rzeczypospolitej Polskiej.


rys. 2 Flaga państwowa z godłem Rzeczypospolitej Polskiej

Stosunek wysokości godła do szerokości flagi – wynosi 2:5 (to znaczy, że jeżeli dysponujemy flagą o szerokości 100cm,  wysokość godła powinna wynosić 40cm).

Flaga państwowa z godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest z założenia zarezerwowana dla polskich przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych oraz innych oficjalnych przedstawicielstw i misji za granicą, kierowników tych przedstawicielstw, cywilnych lotnisk, polskich statków morskich (statki żeglugi śródlądowej podnoszą flagę bez godła!) . W Polsce używamy praktycznie tylko flagi wskazanej na rys. 1. (bez godła).

Flaga państwowa RP to jeden z najważniejszych symboli Rzeczypospolitej Polskiej – używajmy go z należnym mu szacunkiem i w odpowiedniej formie.

Biało-czerwone barwy znajdujemy nie tylko na fladze. Prezydent Lech Kaczyński spopularyzował dawno zapomniany zwyczaj przypinania kokardy narodowej. W okresie powstania styczniowego była noszona, jak  to uwiecznił na jednym ze swoich obrazów Artur Grottger, w formie czerwonego serca z białym otokiem (koncepcja niepoprawna heraldycznie), później pojawiła się w poprawnej już postaci białego serca z czerwonym otokiem. 


rys. 3 Kokarda narodowa

Oczywiście spotyka się także kokardy bardziej rozbudowane (białe serce, czerwony otok i dodatkowy zewnętrzny biały, kokarda z orłem).

Kibicujący naszym sportowcom chętnie korzystają z czapeczek, szalików, trąbek i innych, mniej lub bardziej poważnych gadżetów w barwach biało-czerwonych.


rys. 4 – „niezbędnik kibica”

Cieszmy się  z sukcesów, podtrzymujmy na duchu w trudnych chwilach, ale pamiętajmy, że barwom biało-czerwonym winniśmy zawsze cześć i szacunek, a z drugiej strony formę starajmy się dostosować do okoliczności. W sytuacjach oficjalnych korzystajmy z flagi odpowiadającej ustalonym zasadom, nie nadużywajmy flagi z godłem (zarezerwowanej dla placówek zagranicznych RP) unikajmy flag z dodatkowymi napisami (np. nazwami miejscowości i regionów) lub zawierającymi znaki towarowe czy będące reklamą określonego produktu.

Pamiętajmy, że nasza flaga zawsze powinna być czysta – biało-czerwona, nigdy nie może leżeć na ziemi, nie służy jako opakowanie, powinna być przechowywana z szacunkiem. Publiczne zdeptanie, spalenie jest zawsze wyrazem pogardy dla państwa.  (Publiczne znieważenie, zniszczenie flagi podlega zgodnie z polskim kodeksem karnym grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności.)

Eksponując biało-czerwone barwy podkreślamy przywiązanie do Polski, swoją tożsamość narodową i patriotyzm. Nie zapominajmy słów św. Jana Pawła II:” Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego. Prawdziwy patriotyzm nigdy nie stara się dążyć do dobrobytu własnego narodu kosztem innych.” Eksponując biało-czerwoną starajmy się pamiętać o wrażliwości tych, którzy żyją razem z nami. By nasz patriotyzm łączył, a nie dzielił.

Z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej i Dnia Polonii i Polaków za Granicą życzę wszystkim czytelnikom Dziennika Kijowskiego radosnego świętowania.

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України