Dziś: sobota,
15 maja 2021 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Polacy Ukrainy

Emilia Chmielowa, ur. 19.10.1948 r. we Lwowie. Uzyskała wykształcenie wyższe na Akademii Wychowania Fizycznego we Lwowie. Aktywny członek ruchu polskiego na Ukrainie od grudnia 1988 r. Prezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie.

Dzięki energii Emilii Chmielowej została zapoczątkowana w 1993 r. praca na rzecz integracji szkolnictwa polskiego. Uwieńczona została powołaniem i zarejestrowaniem w Ministerstwie Sprawiedliwości Zjednoczenia Nauczycielstwa Polskiego na Ukrainie (1996 r.). Powstały nowe szkoły: w Mościskach, Strzelczyskach, Dowbyszu, Gródku Podolskim.

Wielką wagę Emilia Chmielowa przywiązywała do pracy z młodzieżą, współorganizując liczne przedsięwzięcia w różnych regionach – konkursy recytatorskie, spotkania młodzieżowych małych form teatralnych, młodzieżowe rajdy turystyczne, Festiwali Kultury Polskiej na Ukrainie.

Emilia Chmielowa pełniła rolę pośrednika i inicjatora wielu akcji. Na uznanie zasługuje Jej kompetencja, energia i sprawność. Również dzięki Niej powstały Domy Polskie w Żytomierzu i Kijowie.

Była znana i ceniona wśród Polonii Europejskiej i światowej – w ciągu dwóch kadencji Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych pełniła funkcję sekretarza, od 2006 r. – Członek Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Urzędzie Marszałka Senatu RP.

Kierowana przez Emilię Chmielową od 1992 roku organizacja odznaczona jest „Srebrnym Polonusem”, odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, dyplomami Ministra Kultury i Sztuki Ukrainy, I nagrodą za wspieranie polskich autorów i propagowanie Języka Polskiego na Ukrainie przyznaną przez Europejskie Stowarzyszenie Dziennikarzy Polonijnych APAJTE na VI Salonie Książki Polonijnej w Wilnie.

W uznaniu zasług dla pracy pani E. Chmielowej przyznano następujące nagrody i odznaczenia: odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, medal „Za Zasługi dla Sokolstwa Polskiego”, odznakę „Za Zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych”, Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, odznakę Państwowego Komitetu Narodowości i Migracji Ukrainy „Za Osobisty Znaczący Wkład w Umacnianiu Pokoju oraz Zgody Między Narodowościami”, honorową odznakę Ministra Kultury i Sztuki Ukrainy, dyplom Rady Mniejszości Narodowych Ukrainy „Za Osiągnięcia w Rozwoju Kultur Mniejszości Narodowych Ukrainy”.

W dziedzinie stosunków polsko-ukraińskich została laureatem nagrody POLKUL.

Działała prawie do ostatniego okresu życia.

Zmarła 27 kwietnia 2021 r. we Lwowie.

Zarząd Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України