Dziś: poniedziałek,
21 czerwca 2021 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Aktualności
Dwustronna relacja gospodarcza

29 kwietnia podczas pobytu w ramach oficjalnej wizyty w Kijowie wicepremier Jarosław Gowin odbył spotkanie z Członkami Zarządu MSPPU w gmachu Ambasady RP w Kijowie.

Uczestnicy spotkania mieli możliwość́ podzielić́ się̨ doświadczeniami oraz sugestiami odnośnie warunków prowadzenia działalności gospodarczej na Ukrainie. W trakcie dialogu Wicepremier podkreślił, że pomimo występujących ograniczeń́ związanych z pandemią, Polska cieszy się̨ ze stabilnych dwustronnych relacji gospodarczych z Ukrainą. Polska traktuje Ukrainę̨, jako ważnego partnera i będzie podejmować́ działania dla jeszcze większego wsparcia dwustronnych stosunków polsko-ukraińskich.

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України