Dziś: środa,
16 czerwca 2021 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Witryna
Wiwat nasza przyjaźń!
Prezydent Ukrainy gościł na Zamku Królewskim w Warszawie

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda podczas uroczystości z okazji 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja spotkał się z przywódcami Litwy, Łotwy, Estonii i Ukrainy, którzy podpisali wspólną deklarację, podkreślając historyczne znaczenie konstytucji z 1791roku.

„My, obywatele państw Europy Środkowo-Wschodniej, obecni tu Polacy, Litwini, Ukraińcy, Łotysze i Estończycy – podkreślił w swoim wystąpieniu prezydent Polski – pamiętamy, że nasze losy są ze sobą ściśle związane […] Relacje między państwami naszego regionu przenika dziś duch równości, szacunku i partnerstwa. Budujemy dobrosąsiedzkie relacje i wzajemnie się wspieramy. I dlatego nie zgadzamy się na jakiekolwiek przejawy imperialnej polityki dominacji oraz walki o strefy wpływów. W taki sam sposób chcemy też działać na forum ponadregionalnym, w wielkiej rodzinie wolnych narodów Europy. Głębokie przywiązanie do wolności oraz potwierdzona w chwilach ciężkich prób wzajemna solidarność są naszym wspólnym, dumnym dziedzictwem”

Po spotkaniu z Prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim Prezydent RP Andrzej Duda zaznaczył: „Omówiliśmy najważniejsze kwestie bieżące, przede wszystkim związane z bezpieczeństwem Ukrainy, problemem okupowanego przez Rosjan Krymu, okupowanego okręgu donieckiego, ługańskiego, obecności i liczebności rosyjskich oddziałów wojskowych”.

Zapowiedział też, że sytuacją na Ukrainie i przy ukraińskich granicach zajmie się już w przyszłym tygodniu Bukaresztańska Dziewiątka, a w połowie czerwca szczyt NATO w Brukseli.

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України