Dziś: sobota,
27 listopada 2021 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2021
Święto Konstytucji 3 Maja na Przykarpaciu
STRZEGĄC PRZESZŁOŚCI

W dzień Święta Konstytucji 3 Maja w Kołomyjskiej Polskiej Szkole Sobotniej im. St. Vincenza działającej przy Towarzystwie Kultury Polskiej "Pokucie" uroczyście uczono 230 rocznicę uchwalenia tego historycznego dokumentu w dziejach narodu polskiego.

Tym razem program świętowania był oparty na zespole pieśni i tańca "Kwiaty Pokucia", jaki podarował przybyłym gościom – rodzicom dzieci i członkom TKP przyjemne chwile styczności z historią i kulturą Polski.

A zaczęły się uroczystości od wykonania przez uczniów szkoły słynnej pieśni "Mazurka Trzeciego Maja", znanego też  jako "Trzeci Maj" czy też "Witaj majowa jutrzenko" – będącej  symbolem sławiącym Konstytucję 3 Maja z 1791 roku. Uczniowie recytowali też patriotyczne wiersze, poświęcone tej dacie, odegrali scenkę pt. „Kto Ty jesteś? Polak mały..."

Pewne ograniczenia w czas pandemii Covid -19 nie wpłynęły istotnie na świetne przygotowanie do występu dzieci w domu. Niemało trudu w przygotowanie imprezy włożyły kierowniczki chóru i zespołu Swietłana Prołomowa i Oksana Reznik.

Dyrektor szkoły i prezes TKP p. Stanisława Kołusenko-Patkowska podziękowała wszystkim i odznaczyła uczniów Lilię Dutczak, Wadyma Hołoweckoho, Sabinę i Artema Odosija za artystyczne deklamowanie wierszy.

I tu na telefon nadeszła radosna wiadomość o tym, że rozstrzygnięto wyniki muzycznego konkursu ogłoszonego przez Konsulat Generalny RP we Lwowie. W kategorii konkursu video online „Vivat Konstytucja! Vivat 3 Maj!” za śpiew zespołowy zostali wyróżnieni uczestnicy "Kwiatów Pokucia". Oczywiście wywołało to u nich wielką radość i optymizm. To pierwszy sukces kołomyjan w tym roku.

Roman WORONA
(dziennikarz z Kołomyi, członek TKP "Pokucie")

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України