Dziś: sobota,
27 listopada 2021 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2021
Jubileusz
XX DNI KULTURY POLSKIEJ W BARZE

Głównym punktem wizyty w Barze ambasadora RP na Ukrainie Bartosza Cichockiego i konsula generalnego RP w Winnicy Damiana Ciarcińskiego było uczestnictwo w jubileuszowych XX Dniach Kultury Polskiej, które odbyły się w dniach 28-29 maja w Domu Polskim w Barze. Gości przywitano polonezem rozpoczynającym uroczysty koncert, w którym wystąpiły polonijne zespoły artystyczne z wielu ośrodków Winnickiego Okręgu Konsularnego, w tym z: Baru, Winnicy, Chmielnickiego, Żytomierza, a także bukowińskich Piotrowiec Dolnych. Występy artystów dostawiły wiele radości i wzruszeń.

Wśród gości znaleźli się również Maria Siwko - wiceprezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie i dyrektor „Domu Polskiego” w Kijowie, Teresa Dudkiewicz - członek zarządu FOPnU i redaktor naczelna pisma „Nasze drogi” ze Lwowa, Mikołaj Kurta - prezes Barskiego Rejonowego Kulturalno-Oświatowego Stowarzyszenia im. Konfederatów Barskich, Alicja Ratyńska - prezes Związku Polaków Winniczyzny, p. Maria Malicka - prezes Stowarzyszenia Kultury Polskiej im. Adama Mickiewicza w Piotrowcach Dolnych, przedstawiciele duchowieństwa, administracji miejskiej oraz barscy Polacy.

Na zakończenie koncertu galowego, ambasador i konsul generalny podziękowali organizatorom i artystom za kolejne wspaniałe święto polskiej kultury i języka. Obydwaj wręczyli Domu Polskiemu prezenty, które pozwolą przyjemnie i owocnie kontynuować pracę.

Upominki i dyplomy wręczyli także przewodniczący Rady Miejskiej m. Bar oraz wiceprezes FOPnU.

Obchody Dni Kultury zakończył piknik, na którym przy dźwiękach polskiej muzyki bawili się wspólnie starsi i młodsi Polacy z Winnickiego Okręgu Konsularnego.

Inf. Ambasada RP na Ukrainie

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України