Dziś: sobota,
16 października 2021 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Polacy Ukrainy
Podróżuj i poznaj swój kraj!
„Klasztory rzymskokatolickie na Ukrainie”

 Książkę o powyższym tytule zaprezentował na spotkaniu w Chmielnickiej Obwodowej Powszechnej Bibliotece Naukowej jej autor - dziennikarz, podróżnik, tłumacz, przewodnik Dmytro Antoniuk. Wydarzenie odbyło się w ramach projektu „Arsenał Książek w Twojej Bibliotece” i promocyjnego tourne autora po Ukrainie.

Po raz pierwszy książka zawiera najpełniejsze informacje o istniejących klasztorach rzymskokatolickich na Ukrainie, zbudowanych przed 1939 r.: 472 strony i 800 autorskich zdjęć ponad 210 kościołów, w tym i podolskich. Wyjątkowość rzetelnej pracy Dmytra Antoniuka polega także na tym, że zawiera listę miejscowości ułatwiających wyszukiwanie.

W spotkaniu wzięli udział lokalni historycy, dziennikarze, badacze, specjaliści ochrony dziedzictwa kulturowego i historycznego, profesorowie uczelni wyższych, członkowie Związku Polaków na Ukrainie.

Kwestia stanu zabytków architektury naszego regionu, z których wiele jest w opłakanym stanie, wywołała żywą dyskusję wśród zebranych. Po to by je zachować należy przyciągnąć uwagę instytucji odpowiednich państwowych i szerokiej opinii publicznej.

Dmytro Antoniuk podzielił się wrażeniami z jego licznych podróży po bogatej kulturowo Ukrainie i przekazał kolejną książkę do księgozbioru regionalnego, który ma już pięć jego wydań (ilustrowane encyklopedie, przewodniki). Zainteresowani mieli możliwość zakupu książki z autografem autora, ponieważ zaproponowana eksploracja historyczna interesuje zarówno profesjonalistów, jak i miłośników narodowej historii i architektury, zachęca do zainteresowania się przeszłością i troską o zachowanie materialnego dziedzictwa państwa.

Franciszek MICIŃSKI

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України