Dziś: piątek,
24 września 2021 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Aktualności
Przykład dobrych praktyk
Rusza polsko-ukraińska eko-przygoda!

Pragniemy podzielić się wspaniałą nowiną - polsko-ukraiński projekt „Natura Jednoczy – polsko-ukraińska eko-przygoda” zwyciężył i uzyskał dofinansowanie ze strony Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży!

Uczestnicy projektu to uczniowie w wieku od 14 do 18 lat zakładów edukacyjnych w Polsce i na Ukrainie, a mianowicie Zespołu Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście oraz Liceum Kijowskiego nr 144 im. Hryhorija Waszczenki. 

Ciekawe, że owocna współpraca zespołów studenckich i pedagogicznych obu placówek oświatowych trwa już od 2015 roku. W tym okresie placówki edukacyjne znalazły wiele zbieżnych punktów, realizując wspólne projekty „Zachowanie narodowych tradycji kulinarnych w zdrowym odżywianiu” oraz „Z tradycjami – do współczesności, czyli kuchnia ukraińsko-polska”, które notabene również otrzymały wsparcie finansowe ze strony Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży w 2018 roku.

W ramach projektów ukraińscy i polscy uczniowie i nauczyciele mieli okazję kilkakrotnie odwiedzić szkoły partnerskie i uzyskać wiele ciekawych i przydatnych informacji o sąsiednim kraju. Ponadto dzięki tym wymianom młodzieży uczniowie z obu krajów poznali i zaprzyjaźnili się z nowymi przyjaciółmi, z którymi obcowanie przerodziła się w bliskie więzi rodzinne.

Eko-projekt zostanie zrealizowany we wrześniu 2021 roku i obejmie dwa spotkania uczniowskie: w Nowym Mieście, w dniach od 5 do 11 września oraz w Kijowie - od 20 do 26 września. Celem projektu jest kształtowanie u młodzieży świadomości ekologicznej i ukierunkowanie jej na działania praktyczne. Międzynarodowy projekt przewiduje realizację szeregu działań, m.in.: liczne kursy mistrzowskie z dziedziny tworzenia ekologicznej ozdóbek, koszyków, a nawet EKOdżemów, zapoznanie się z ogrodem botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego i szlakami ekologicznymi Narodowego Parku „Hołosijiwskyj”, planowanie ogrodów szkolnych oraz udział w tworzeniu ścieżki ekologicznej w Parku „Hołosijiwskyj”.

Obecnie od 16 do 27 sierpnia wśród uczestników projektu trwa konkurs na najlepsze logo ukraińsko-polskiego projektu „Jednoczy przyroda-ukraińsko-polska przygoda”. Każdy z uczestników tworzy własne logo. Z nadesłanych zgłoszeń wybrane zostanie logo, które będzie reprezentować ukraińską drużynę w tym międzynarodowym konkursie.

A zatem życzymy uczestnikom kreatywnych pomysłów i sukcesów we wszystkich poczynaniach!

Iryna LIPCZAŃSKA
(z -ca dyrektora Liceum nr 144 im. H. Waszczenko)

Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży (PURWM) powstała w 2015 r. na mocy porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy.

Celem jej działalności jest zbliżenie narodów polskiego i ukraińskiego, zwłaszcza młodzieży oraz osób zaangażowanych w pracę z nią i na jej rzecz, dzięki realizacji wspólnych projektów. Wymiana dobrych praktyk, wzbudzanie zainteresowania wspólnymi losami i historią, a także przezwyciężanie stereotypów oraz promowanie postawy tolerancji i solidarności to główne rezultaty podejmowanych przez nią działań.

PURWM wspiera finansowo i merytorycznie realizację pomysłów młodych ludzi – dofinansowuje m.in. wymiany, seminaria i szkolenia, spotkania młodzieżowe oraz projekty promocyjno-informacyjne.

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України