Dziś: sobota,
27 listopada 2021 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Witryna
Papież beatyfikował kardynała Stefana Wyszyńskiego i Matkę Elżbietę Czacką

W Świątyni Opatrzności Bożej 12 września odbyła się msza beatyfikacyjna kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa Polski, oraz Elżbiety Czackiej - fundatorki Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża.

W uroczystościach wzięło udział około siedem tysięcy ludzi, wśród nich przedstawiciele najwyższych władz państwowych z prezydentem Andrzejem Dudą na czele.

Prymas Tysiąclecia na uroczystość oficjalnego ogłoszenia go błogosławionym czekał od października 2019 roku. Wtedy papież Franciszek zatwierdził – po trwającym 30 lat procesie beatyfikacyjnym – dekret o uznaniu cudu za wstawiennictwem kard. Stefana Wyszyńskiego. Datę włączenia go do grona błogosławionych ustalono na 7 czerwca 2020 r., ale ze względu na pandemię uroczystość przełożono.

Podczas nabożeństwa w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie odczytano list papieża. "My, papież Franciszek (...) naszą Apostolską władzą zezwalamy, aby czcigodny Sługa Boży Stefan Wyszyński, arcybiskup gnieźnieński i warszawski, prymas Polski, kardynał Świętego Kościoła Rzymskiego, pasterz według serca Chrystusowego, który poświęcił swoje życie jedynemu Bogu i był niestrudzonym obrońcą oraz heroldem godności każdego człowieka(...) a także Czcigodna Służebnica Boża Elżbieta Czacka (w świecie: Róża), fundatorka Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, która pozbawiona używania światła oczu, oczami wiary rozpoznała Chrystusa – światłość świata i z miłującą wiernością świadczyła o Nim wobec kroczących w ciemności ciała oraz ducha, byli odtąd nazywani Błogosławionym" - napisał Franciszek.

W międzyczasie zakończył się także proces beatyfikacyjny matki Elżbiety Róży Czackiej, założycielki Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża oraz ośrodka dla ociemniałych w Laskach.

Elżbieta Róża Czacka urodziła się w Białej Cerkwi w miejscowym pałacu Branickich w roku 1876 i w tym mieście też była ochrzczona. 12 września na placu przed pałacem odprawiono uroczystą mszę świętą. Przewodniczył jej rzymskokatolicki biskup kijowsko-żytomierski Witalij Krywicki. W kazaniu nawiązał do życiorysu błogosławionej i jej związków z Białą Cerkwią. Jak podkreślił, ludziom często się wydaje, że gdyby urodzili się w innym miejscu, mogliby osiągnąć więcej.

Hierarcha zaznaczył, że błogosławiona Róża Czacka widziała tę budowlę, przy której odprawiana jest msza, wchodziła do niej tymi właśnie drzwiami, widziała to miasto, dopóki jeszcze mogła widzieć i tutaj odnalazła swą drogę do Boga.

W mszy, oprócz przedstawicieli wspólnoty katolickiej, uczestniczyły też władze miasta i polscy dyplomaci. Po nabożeństwie złożono kwiaty i zmówiono modlitwę w kościele Narodzenia Jana Chrzciciela, w miejscu chrztu matki Elżbiety Róży Czackiej.

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України