Dziś: sobota,
16 października 2021 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Polacy Ukrainy
II Festiwal Kultury Polskiej „Impuls Polskości”


„Bo wszyscy Polacy to jedna rodzina” – z uniesieniem zaśpiewali wszyscy uczestnicy i goście, finalizując Festiwal IMPULS POLSKOŚCI

II Festiwal Kultury Polskiej „Impuls Polskości” przeprowadzony 11 września w Kijowskim Syreckim Parku umożliwił miłośnikom kultury polskiej promocję i prezentację swych umiejętności. Ten Festiwal dla młodzieży i wszystkich, kto się czuje młodo, zebrał niemało gości i widzów.

Ideę przedsięwzięcia – połączenia wystąpień artystycznych z warsztatami – przejętą ze szkoleń organizowanych przez Fundację „Wolność i Demokracja” zaproponowała i zrealizowała, już drugi raz z rzędu, grupa działaczy kijowskich organizacji Związku Polaków Ukrainy na czele z jej głównym promotorem Lesią Jermak.


„Polanie” przeprowadzili warsztaty taneczne z amatorami polskiego tańca

Do udziału w drugiej edycji Festiwalu zgłosili się reprezentanci polskich organizacji działających na niwie promocji kultury polskiej na Ukrainie z Żytomierza, Tarnopola, Browarów i oczywiście - liczna reprezentacja polskich organizacji stolicy.

Oficjalnego otwarcia Festiwalu dokonał prezes ZPU Antoni Stefanowicz, po czym uczestnicy barwnym, wesołym i rozśpiewanym korowodem ruszyli na parkowe aleje zapraszając wszystkich na warsztaty i koncert. Dalej nastąpiła część warsztatowa, gdzie śpiewano, tańczono i robiono rozmaite rękodzieła. Wszyscy Polanie, i młodzi, i starsi, zaprezentowali swoje umiejętności i zdolności artystyczne, a także uskutecznili warsztaty taneczne z amatorami polskiego tańca.

Różnorodne tematyczne segmenty przedsięwzięcia zwieńczył finałowy koncert, podczas którego podziwialiśmy talenty naszych wykonawców.

„Celem dzisiejszego wydarzenia jest: ochrona i podtrzymywanie tradycji polskich, promowanie polskości na Ukrainie, integracja młodzieży polskiego pochodzenia, zapoznanie mieszkańców Kijowa i gości z dorobkiem polskich organizacji Ukrainy”. Takim stwierdzeniem konferansjerka Karolina Jermak rozpoczęła prowadzenie tej części całodziennej imprezy.

Koncert zaszczyciły swoim udziałem dwa zespoły z Żytomierza, rodowód jakich sięga dalekiego 1991 roku, kiedy to z inicjatywy niewielkiej grupy osób polskiego pochodzenia powołany został Żytomierski Obwodowy Oddział Związku Polaków na Ukrainie, który rozwinął się później w obszerną organizację społeczną, prężnie działającą na niwie promocji kultury polskiej.


Zespoł „Fajne dziewczyny” z Tarnopola

Region żytomierski będący największym skupiskiem Polaków na Ukrainie reprezentowały - Polski Ludowy Zespół Taneczny „Koroliski” pod kierownictwem Ireny i Sergiusza Świtelskich oraz zespół wokalny „Dzwoneczki” pod kierownictwem Jadwigi i Bogdana Poliszczuków. W ich repertuarze usłyszeliśmy i obejrzeliśmy polskie i ukraińskie pieśni i tańce ludowe. Razem z kierownikami zespołów na Festiwal zawitała też prezes Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie Zasłużona dla Kultury Polskiej Wiktoria Laskowska-Szczur.


Zespół „Wszystko w porządku” z Browarów

Wielkie brawa widzów zebrali zespoły „Fajne dziewczyny” z Tarnopola (działający przy Polonijnym Stowarzyszeniu Kulturalno-Oświatowym w Tarnopolu), zespół „Wszystko w porządku” i Teatrzyk Polski (obydwa działają przy Polskim Kulturalno-Oświatowym Stowarzyszeniu „Rodzina” z Browarów), saksofonowy Jazz Band „KROK” (Asocjacja „Młodzi i Kreatywni”) i kijowski zespół wokalny „Tylko Tak” ze KNKSP „ZGODA” (który całkiem niedawno zadebiutował scenicznie).


Młodsza grupa taneczna zespołu „Polanie znad Dniepru”

Wracając do przebiegu festiwalowego koncertu to zaznaczyć należy, że jego majstersztykiem stały się występy Zasłużonego dla Kultury Polskiej Zespołu Pieśni i Tańca „Polanie znad Dniepru”.  Mieliśmy okazję uczestniczyć w niepowtarzalnej prezentacji pięknych polskich tańców narodowych - kujawiaka, oberka, choreograficznych kompozycji Tańce Lubelskie i Tańce Górali Spiskich.


Zespół wokalny „Dzwoneczki” z Żytomierza

Do występów wokalnych z dużą siłą wyrazu włączyła się przedstawicielka Kijowskiej Polskiej Młodzieżowej Asocjacji „Młodzi i Kreatywni” Swietłana Bułanowa.

Każdy zespół i każdy wykonawca solowy otrzymał statuetkę festiwalową, a każdy uczestnik medal i dyplom pamiątkowy.


Zespół wokalny „Tylko Tak” z Kijowa

Festiwal zaszczycili swoją obecnością Pani Ambasadorowa Monika Kapa-Cichocka, która na zakończeniu ciepłymi słowami uznania okrasiła finał imprezy. Wiele pochwał i gratulacji usłyszeliśmy też od konsula Przemysława Pierza.

To była naprawdę udana impreza i szczególne słowa uznania należą się koordynatorce projektu i reżyserce wydarzenia – Zasłużonej dla Kultury Polskiej, wiceprezes ZPU, dyrektorce Polskiej Szkoły Sobotniej przy ZPU, kierowniczce i założycielce ZPIT „Polanie znad Dniepru” - p. Lesi Jermak, jak też Karolinie Jermak, Swietłanie Bułanowej, Rościsławowi i Tetianie Raczyńskim i wielu jeszcze zaangażowanym postaciom przedsięwzięcia.

Projekt dofinansowany przez Kancelaria Premiera w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021 realizowany we współpracy z Fundacją Wolność i Demokracja.

Andżelika PŁAKSINA
(Zdjęcia autora)

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України