Dziś: czwartek,
30 czerwca 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Rozrywka
Z wodą… nie najlepiej

Pod względem zasobów wodnych Polska jest zaliczana do najuboższych krajów Euro­py. Po przeliczeniu ilości wody na l mieszkańca zajmuje ona 20 miejsce wśród 27 porównywal­nych państw Starego Kontynen­tu. Na jednego mieszkańca przypada około 1800 m3 wody, czyli około trzy razy mniej niż średnia w Europie i ponad 4-krotnie mniej od średniej świa­towej.

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України