Dziś: czwartek,
30 czerwca 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Kultura
O ZAMKU W MALBORKU

W dniu 19 października w formacie on-line multum zainteresowanych wzięło udział w trzecim spotkaniu zaprogramowanym przez kierownika Referatu ds. Współpracy Naukowo-Oświatowej Ambasady RP w Kijowie p. Ewę Matuszek-Zagata w ramach projektu „Rozmowy na zamku. Polskie rezydencje królewskie”.

Tym razem historyk, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Dziale Historii Muzeum Zamkowego w Malborku Rafał Panfil przekazał zainteresowanym rzetelną i treściwą informację na temat: „Zamek w Malborku jako rezydencja królewska”.

Prowadzący przypomniał, że na podstawie aktu inkorporacji Prus do Korony Królestwa Polskiego wydanego 6 marca 1454 r. przez Kazimierza Jagiellończyka zamek malborski z mocy prawa stał się własnością królewską. W 1457 r. został osobiście przejęty przez króla. Analiza źródeł pisanych wytworzonych przez kancelarię królewską oraz inne instytucje państwowe lub kościelne dowodzi, że przez okres ponad trzystu lat zamek malborski miał status zamku królewskiego. Wraz z podlegającymi mu rozległymi wiejskimi królewszczyznami żuławskimi stanowił kompleks dóbr domeny królewskiej służących przede wszystkim zaspokojeniu potrzeb króla i skarbu nadwornego.

Z rezydencji królewskiej korzystano każdorazowo w razie potrzeby goszczenia polskich monarchów przybywających do Prus Królewskich i do położonego w pobliżu Gdańska.

Spotkanie jak zawsze tłumaczyła p. Tetiana Dowżok

Więcej informacji o poruszonym temacie można zasięgnąć pod adresem: https://www.gov.pl/web/ukraina-uk/krolewskarezydencjamalbork

Wśród słuchaczy na fale eteru dołączyli się przedstawiciele wielu miast i regionów Ukrainy, w tym studenci Uniwersytetu im. Franki we Lwowie, Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. W. Stefanyka, Kijowskiego Uniwersytetu im. B. Hrynczenki, Uniwersytetu im. H. Skoworody w Perejasławiu, Uniwersytetów Pedagogicznych z Charkowa, Тarnopola i Dombasu (w m. Słowiańsku), Politechniki Kijowskiej oraz wielu jeszcze ośrodków akademickich.

Kolejne spotkanie w ramach projektu planowane jest na dzień 2 listopada i poświęcone zostanie Kopalni Soli w Wieliczce.

KOS

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України