Dziś: niedziela,
05 grudnia 2021 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Witryna
Rada Polonii Świata
WAŻNE POSTANOWIENIA

16 października 2021 r. odbyło się Zebranie Prezesów organizacji członkowskich Rady Polonii Świata (RPŚ) na platformie ZOOM. Zebranie prowadzone było przez Przewodniczącą RPŚ Panią Teresę Berezowską.

Na Zebraniu poruszono następujące tematy:

1. Współpraca z polskimi władzami i organizacjami pozarządowymi;

2. Działalność organizacji podczas pandemii i po zmianie systemu dofinansowania;

3. Walny Zjazd Rady Polonii Świata w 2022 roku.

Uczestnicy Zebrania przyjęli Oświadczenie, w którym wyrazili sprzeciw wobec postępowania władz Republiki Białorusi w stosunku do więzionej prezes Związku Polaków Białorusi Andżeliki Borys i zaapelowali do polskich i polonijnych organizacji na całym świecie o nieustanne protestowanie w tej sprawie.

Wstępnie zaplanowano, że kolejny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy RPŚ odbędzie się we wrześniu 2022 r. w Wilnie. W miarę możliwości, zgodnie ze Statutem RPŚ, jednocześnie planowane jest przeprowadzenie VI Zjazdu Polonii Świata. Zaproponowano też stworzenie Polonijnej Rady Konsultacyjnej.

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України