Dziś: czwartek,
30 czerwca 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Kultura
Zabytkowy Zamek Żupny w Wieliczce

W dniu 2 listopada w formacie on-line odbyło się czwarte spotkanie zorganizowane przez Ambasadę RP w Kijowie w ramach projektu „Rozmowy na zamku. Polskie rezydencje królewskie”. Kierownik Referatu ds. Współpracy Naukowo-Oświatowej Ambasady RP w Kijowie p. Ewa Matuszek-Zagata przedstawiła słuchaczy, którzy wzięli udział w wirtualnej wycieczce, reprezentujących wiele miast i regionów Ukrainy, w tym: Uniwersytety Pedagogiczne Charkowa, Тarnopola i Dombasu (w m. Słowiańsku), Politechniki Kijowskiej, Uniwersytet im. Franki we Lwowie, Przykarpacki Uniwersytet Narodowy im. W. Stefanyka, Kijowski Uniwersytet im. B. Hrynczenki, Uniwersytet im. H. Skoworody w Perejasławiu oraz liczne jeszcze ośrodki akademickie Ukrainy.

Tematem spotkania stał się zabytkowy Zamek Żupny w Wieliczce – siedziba królewskiego zarządcy kopalń Wieliczki i Bochni. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego i studiów podyplomowych Akademii Dziedzictwa Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie - Klementyna Ochniak-Dudek – mgr historii sztuki, kustosz w Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce przekazała słuchaczom treściwą i ciekawą informację na ten temat.

Zamek został wybudowany w XIII wieku w północno-zachodniej części Wieliczki i od tego czasu, aż do roku 1945 znajdowała się w nim siedziba władz zarządzających kopalnią soli w Wieliczce i Bochni oraz magazynem soli.  

Zamek stanowił centrum codziennego życia pracowników wielickiej kopalni: z wieży zwoływano ich do pracy, zaś z jego magazynów wydzielano narzędzia oraz łój konieczny do oświetlania kopalnianych korytarzy. Tutaj górnicy otrzymywali również swoje wynagrodzenia, a także posiłki – w tzw. kuchni żupnej, która była pierwszym w Polsce zakładem żywienia zbiorowego. Ponadto w pomieszczeniach zamkowych mieścił się sąd, więzienie i kaplica, a także mieszkania najważniejszych żupnych urzędników. W czasach austriackich Zamek po raz pierwszy zaczął służyć turystom.

W odbudowanym dziś zamku siedzibę ma Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka z wystawami stałymi oraz czasowymi. Od 2013 roku Zamek Żupny znajduje się na liście UNESCO. Wystawy stałe w zamku to: „Pradzieje regionu Wielickiego”, „Sala Gotycka z portretami dawnych zarządców kopalni” oraz ”Solniczki – małe arcydzieła sztuki”.

Podczas wykładu zobaczyliśmy przemiany architektury zamku, które zilustrowano przez 4 modele cyfrowe, rejestrujące jego wygląd kolejno: czasokresie roku 1300, w 2 połowie XV w., a następnie w latach 1638 i 1850.

Kolejne spotkanie w ramach projektu planowane jest na dzień 16 listopada i poświęcone zostanie Zamkowi w Lublinie.

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України