Dziś: czwartek,
30 czerwca 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Kultura
Polskie rezydencje królewskie
Zamek Lubelski

W dniu 16 listopada w formacie on-line odbyło się piąte spotkanie zorganizowane przez Ambasadę RP w Kijowie w ramach projektu „Rozmowy na zamku. Polskie rezydencje królewskie”. Kierownik Referatu ds. Współpracy Naukowo-Oświatowej Ambasady RP w Kijowie p. Ewa Matuszek-Zagata jak zawsze, przedstawiła słuchaczy, którzy wzięli udział w wirtualnej wycieczce, reprezentujących wiele miast i regionów Ukrainy.

Temat spotkania: Na styku dwóch kultur. Historia Zamku Lubelskiego. Prelegenci: Marta Cyran – starszy kurator, koordynator Sekcji Archeologii Oddziału Kultury Materialnej Muzeum Narodowego w Lublinie oraz Małgorzata Siedlaczek – kierownik Działu Edukacji Muzeum Narodowego w Lublinie

Początki zamku związane są  z powstaniem w XII wieku kasztelanii lubelskiej. Za czasów Kazimierza Sprawiedliwego został wzniesiony na wzgórzu gród umocniony drewniano-ziemnym wałem. W pierwszej połowie XIII w. w obrębie górnej części zamku wybudowano murowaną wieżę obronno-rezydencjonalną (donżon, stołp). Jest to cenny zabytek sztuki romańskiej zachowany do dzisiaj. Wieża utwierdziła lokalizację średniowiecznego założenia i dała początek murowanej zabudowie zamku.

W XIV wieku, za panowania Kazimierza Wielkiego, wzniesiono murowany zamek otoczony murem obronnym. Wówczas też, najprawdopodobniej, powstał gotycki kościół zamkowy pod wezwaniem Trójcy Świętej, który pełnił funkcję kaplicy królewskiej.

Wieża zamkowa to cenny zabytek sztuki romańskiej. Romańska wieża zamkowa (baszta, donżon, stołp) to jedna z najstarszych budowli na Lubelszczyźnie. Powstała w XIII wieku jako budowla obronno-mieszkalna (donżon). Stanowiła część grodu kasztelańskiego. Wzniesiona przy południowym zboczu wzgórza. Posiada trzy kondygnacje nadziemne. Grubość muru sięga do 3,4 m, a wewnątrz niego biegnie spiralna klatka schodowa. Dolne partie muru wzniesiono z łamanego wapienia, wyższe z cegły. W czasie budowy gmachu przeznaczonego na więzienie (XIX w.), wieża znalazła się w obrębie jego murów. Z tego okresu pochodzi wieńczący ją krenelaż. Na uwagę zasługuje zachowane romańskie okno biforyjne na III kondygnacji.

Obecnie na wzgórzu zamkowym, na którym niegdyś znajdował się Zamek Lubelski znajduje się Muzeum Narodowe w Lublinie.

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України