Dziś: poniedziałek,
17 stycznia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Aktualności
Najnowsze dane
Obywatele Ukrainy z pozwoleniem na pobyt w Polsce.

Liczba obywateli Ukrainy z ważnym zezwoleniem na pobyt w Polsce przekroczyła 300 tysięcy osób - przekazał rzecznik prasowy Urzędu do Spraw Cudzoziemców Jakub Dudziak. Podał również, że stanowią oni prawie 57 procent ogółu osiedlających się nad Wisłą cudzoziemców.

Cudzoziemcy w Polsce

Z danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców wynika, że utrzymuje się skala imigracji ukraińskiej do Polski, która związana jest głównie z kwestiami zarobkowymi. Według UdSC zauważalny jest także stopniowy wzrost jej trwałości. Coraz częściej obywatele Ukrainy wybierają długoterminowy pobyt w kraju zamiast migracji tymczasowych.

- Znacząca intensyfikacja imigracji ukraińskiej jest zauważalna od 2014 roku i ma związek przede wszystkim z chęcią podejmowania pracy. Głównymi czynnikami wpływającymi na to zjawisko były: sytuacja ekonomiczno-gospodarcza na Ukrainie, wprowadzenie ruchu bezwizowego oraz ułatwiony dostęp do polskiego rynku pracy - przekazał rzecznik UdSC Jakub Dudziak.

Dodał, że oprócz możliwości zarobkowych w ramach systemu tzw. oświadczeń o powierzeniu pracy, dla obywateli Ukrainy rozszerzono także program Poland.Bussines Harbour. - Jest to kompleksowy pakiet ułatwiający relokację na terytorium Polski dedykowany przedsiębiorcom i specjalistom z branży IT - zaznaczył rzecznik UdSC.

Obywatele Ukrainy w dużych miastach

Zaznaczył, że w związku z tym widoczna jest koncentracja obywateli Ukrainy w województwach z dużymi aglomeracjami miejskimi, zwłaszcza na Mazowszu. Najbardziej popularnymi regionami są województwa: mazowieckie – 22 proc. osób, małopolskie – 12 proc., wielkopolskie – 12 proc. oraz dolnośląskie – 9 proc. „Z nieco ponad 300 tys. obywateli Ukrainy posiadających ważne karty pobytu, ok. 60 proc. to osoby w przedziale wiekowym 18–40 lat. Dzieci i młodzież poniżej 18. roku życia stanowią ok. 12 proc., a osoby powyżej 40 lat – ok. 28 proc. Nieznacznie przeważają mężczyźni, którzy stanowią 54 proc. populacji” - wynika z danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Urząd poinformował ponadto, że prawie 84 proc. obywateli Ukrainy posiada zezwolenia na pobyt czasowy, które mogą obowiązywać przez maksymalnie 3 lata. „W zdecydowanej większości są one wydawane w związku z podejmowaniem pracy – 77 proc. spraw. Kolejnymi najczęstszymi celami pobytu w Polsce są kwestie rodzinne – 12 proc. oraz edukacja – 2 proc.” podał UdSC.

Jak podkreślono, powyższe dane nie uwzględniają osób przebywających w Polsce tymczasowo w ramach ruchu bezwizowego lub na podstawie wiz.

PAP

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України