Dziś: czwartek,
30 czerwca 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Kultura
„Jak Feniks z popiołów”
Dramatyczne losy Zamku Królewskiego w Warszawie

W dniu 14 grudnia w formacie on-line odbyło się siódme, ostatnie w tym cyklu, spotkanie zorganizowane przez Ambasadę RP w Kijowie w ramach projektu „Rozmowy na zamku. Polskie rezydencje królewskie”. Tym razem zaproponowano wspólną wycieczkę do Zamku Królewskiego w Warszawie. Sławomir Szczocki, absolwent Historii i Muzeologii Uniwersytetu Warszawskiego, opowiedział widzom historię zniszczenia i odbudowy Zamku Królewskiego.

W latach 2021–2024 obchodzimy jubileusz 50-lecia odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie. W tym czasie chcemy przypomnieć, jak bardzo prace wokół Zamku zjednoczyły Polaków, przywołać emocje sprzed lat, atmosferę społecznego zaangażowania oraz ofiarności, która przekroczyła wszelkie oczekiwania” – powiedział Pan Sławomir.

Zamek Królewski w Warszawie jest symbolem polskiej państwowości. Przez lata był siedzibą książąt mazowieckich, potem królów i parlamentu Rzeczypospolitej Obojga Narodów. To tutaj uchwalano najważniejsze prawa I Rzeczypospolitej, w tym konfederację warszawską 1573 r. i Konstytucję 3 maja 1791 r. Po odzyskaniu niepodległości Zamek stał się gmachem reprezentacyjnym, a w latach 1926 – 1939 był siedzibą i miejscem zamieszkania Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Podczas II wojny światowej Zamek Królewski w Warszawie uległ całkowitemu zniszczeniu, najpierw w toku kampanii wrześniowej w wyniku artyleryjskich i lotniczych bombardowań, później na skutek niemieckich konfiskat i grabieży. Po upadku Powstania Warszawskiego pozostałości budowli zostały wysadzone przez Niemców. Ocalały jedynie piwnice, dolna część Wieży Grodzkiej, fragmenty Biblioteki Królewskiej i Arkad Kubickiego. Warszawscy muzealnicy ocalili z Zamku jedynie fragmenty wyposażenia i dekoracji. Ukryto także dokumentację placówki.

Głosy wzywające do odbudowy Zamku Królewskiego odezwały się tuż po zakończeniu wojny. Jednak ostateczne przekonanie władz komunistycznych, żeby zgodziły się na przystąpienie do prac rekonstrukcyjnych zajęło 26 lat. Budowę sfinansowano głównie ze składek społecznych i datków Polonii.

***

Dzięki ciekawemu projektowi "Rozmowy na zamku. Polskie rezydencje królewskie” od września do grudnia zwiedzaliśmy najpiękniejsze polskie zamki i pałace. Kuratorzy i specjaliści Muzeum opowiedzieli nam o ich burzliwej historii, która przeniosła nas w świat polskich królów i książąt, w świat fascynujących opowieści, prezentujących niezwykłe postacie i ich rezydencje.

W projekcie wzięli udział przedstawiciele uczelni, instytutów, muzeów, bibliotek, reprezentujący wiele miast i regionów Ukrainy.

Wykłady odbywały się w dwóch językach, polskim i ukraińskim z udziałem tłumaczki Tatiany Dowżok. Moderatorem wszystkich spotkań była Kierownik Referatu ds. Współpracy Naukowo-Oświatowej Ambasady RP w Kijowie p. Ewa Matuszek-Zagata.

Dodatkowym elementem projektu, przygotowanym specjalnie dla jego uczestników, staną się materiały edukacyjne, które będą dostępne w języku polskim i ukraińskim. Materiały te mogą być przydatne w przygotowaniu lekcji szkolnych i wykładów uniwersyteckich, a także w zajęciach pozalekcyjnych.

Andżelika PŁAKSINA

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України