Dziś: czwartek,
30 czerwca 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Rozmaitości
JEDEN Z TYSIĘCY


Kościół Świętego Brata Alberta Chmielowskiego w Częstochowie

Po II wojnie światowej, mimo przeszkód stawianych przez komunistów, wybudowano w Polsce 3779 kościołów nieprawdopodobnie różnorodnych – od olbrzymich, ekstrawaganckich budynków aż po małe, skromne kapliczki. W okresie PRL-u ich fundowanie było jedną z form protestu społecznego przeciwko władzy.

Większość z nich powstała wyłącznie dzięki oddolnym działaniom wiernych. Najwięcej świątyń w powojennej Polsce powstało…„za Jaruzelskiego”!.

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України