Dziś: czwartek,
30 czerwca 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Aktualności
Zaspokajając podstawowe potrzeby
NIEŚĆ POMOC TAM, GDZIE POJAWIA SIĘ CIERPIENIE!


Maria Iwaniuk

„Spełnić Marzenie” to fundacja charytatywna, której działalność ma na celu wspieranie i niesienie pomocy ludności na Ukrainie będącej w najtrudniejszej sytuacji materialnej.

Fundacja „Spełnić Marzenie” została zarejestrowana latem 2019 roku jednak pierwsze projekty zrealizowała jeszcze na początku roku. Zespół Fundacji strukturalnie został utworzony  z inicjatywy czterech osób-wolontariuszy, pragnących nieść pomoc ludziom w ich potrzebach.

Wśród założycieli Fundacji Charytatywnej „Spełnić marzenie” znalazły się następujące osoby:

- Uljana Flyszko, dziennikarka - kierownik Fundacji;

- Oksana Jakimiw, przedsiębiorca - członek Fundacji;

- Andrij Wytrykusz, ochotnik Ukraińskiej Armii Ochotniczej- członek Fundacji;

- Igor Mojsejenko, informatyk- członek Fundacji.

W trakcie swojej działalności Fundacji udało się zrealizować ponad 100 znaczących projektów, między innymi:

- „Podręcznik” - zbiórka ukraińskich książek dla dzieci diaspory ukraińskiej w Europie;

- „Ogrzani dobrem” - wsparcie dla dzieci uczestników ATO/OOS;

- „Rehabilitacja za granicą” - we współpracy z diasporą ukraińską we Włoszech, Polsce, Gruzji, Niemczech, Hiszpanii, Chorwacji współorganizowaliśmy wyjazd za granicę dla ponad 200 dzieci osób zaangażowanych w obronę Ukrainy;

- Projekt fotograficzny - sesja zdjęciowa ETNO autorstwa Switłany Łyscewej, która wraz z naszą fundacją „Spełnić Marzenie” zorganizowała wyjątkową sesję zdjęciową z udziałem 20 dzieci bohaterów ATO.

Dzieci występujące na zdjęciach ubrane były w oryginalne stroje narodowe Ukrainy pokazując w ten sposób całemu światu piękną i bogatą kulturę naszego kraju. Za nasze tradycje, kulturę i swój dom żołnierze ukraińscy dziś oddają swoje zdrowie i życie.

Projekt fotograficzny prezentowany był w Gruzji, Polsce, Niemczech, Włoszech, Czechach, Chorwacji, Hiszpanii, Niemczech, Anglii, Irlandii i innych krajach świata.

Oprócz pomocy dzieciom będących w najtrudniejszej sytuacji życiowej (sieroty, dzieci pozbawione opieki rodzicielskiej, dzieci rodzin o najniższych dochodach, dzieci z niepełnosprawnościami) wolontariusze Fundacji „Spełnić Marzenie”, która w obwodzie lwowskim liczy sobie obecnie ponad sto osób, pomagają ponadto w realizacji projektów mających na celu wspieranie osób starszych, osób samotnych oraz osób z poważnymi chorobami. Z darowizn zebranych przez Fundację Charytatywną „Spełnić Marzenie” przekazaliśmy ponad 500 000 hrywien na leczenie chorych dzieci i dorosłych.

Również 2022 rok rozpoczęliśmy od pomocy potrzebującym, którymi się opiekujemy. Fundacja opiekuje się stałe prawie 200 osobami w większości z rodzin wielodzietnych, osobami samotnymi i chorymi.

Sytuacja zmieniła się wraz z atakiem Rosji na terytorium Ukrainy.

 Od 24 lutego 2022 roku rozpoczęliśmy przyjmowanie pierwszych darów humanitarnych od naszych zagranicznych partnerów. Wtedy była to pierwsza pomoc dla armii Ukrainy. Radiostacje, środki opatrunkowe, leki i żywność przysłali w pięciu transportach przedstawiciele społeczności ukraińskiej z Erfurtu.

Pierwszą osobą, która odpowiedziała na nasz apel o był naczelnik lwowskiego Urzędu Celnego - Daniił Menszykow.

W lutym tego roku, we Lwowie, utworzono Sztab Humanitarny, a Fundacja „Spełnić Marzenie” jest również jego składzie. Współpraca ze Sztabem zapewniła nam możliwość szybkiego dostarczenia pomocy humanitarnej na Ukrainę, a konkretnie do Lwowa.

Z magazynów udostępnionych przez lwowski Urząd Celny możemy na bieżąco odbierać przekazaną pomoc zagraniczną i wysyłać ją dalej, do najbardziej zapalnych miejsc na Ukrainie.

W sumie, od początku wojny otrzymaliśmy i dostarczyliśmy prawie 1000 ton pomocy humanitarnej, odpowiedzieliśmy na ponad 250 próśb przedstawicieli różnych regionów naszego kraju. W szczególności udało nam się przetransportować ponad 400 ton żywności, ponad 250 ton leków i sprzętu medycznego, 200 ton artykułów higienicznych i chemii gospodarczej.

Kontynuujemy nasze działania i obecnie otwieramy przedstawicielstwo Fundacji Charytatywnej „Spełnić Marzenie” w Polsce. Przedstawicielem Fundacji jest Maria Iwaniuk pochodząca z obwodu iwanofrankiwskiego, ze wsi Buczaczki. Maria na co dzień pracuje w Urzędzie Miasta Łańcuta  pomagając Ukraińcom zmuszonym do opuszczenia swoich domów. Pomaga tłumaczyć dokumenty i udziela niezbędnych informacji dla przybyłych osób. Po pracy Maria działa charytatywnie na rzecz Fundacji „Spełnić Marzenie”.

Na apel o pomoc, na terenie Polski, odpowiedziało kilku wolontariuszy, którzy stale współpracują z Maria Iwaniuk, są to: Mychajło Jakymiw, Lidija Gawrylowycz, Ivan Lekh, oraz Martin Kolesiński z Niemiec, AXA Center Wendelstein z Niemiec, a także wiele innych osób o wielkich sercach.

Znamy na bieżąco potrzeby i problemy związane z przekazywaniem  pomocy tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna. I choć nie mamy wpływu na decyzje polityków, generałów i ludzi od których zależą losy świata, ale wiemy jak postępować żeby powiedzenie „prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie” nie było jedynie pustym frazesem.

Maria IWANIUK

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України