Dziś: poniedziałek,
23 maja 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Witryna
SPOTKANIE MINISTRA JANA DZIEDZICZAKA W ŚWIATOWYM CENTRUM POLONII Z POLAKAMI Z UKRAINY

Z inicjatywy Pełnomocnika Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą Ministra Jana Dziedziczaka

w Pułtusku, w Domu Polonii, który jest zarazem siedzibą Światowego Centrum Polonii im. Ignacego Jana Paderewskiego, doszło dzisiaj do spotkania z liderami polskich organizacji w Ukrainie i przedstawicielami grupy uchodźców. Uczestniczył w nim również Dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Jan Badowski, Prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej Janusz Tomczak zaś Wspólnotę Polską reprezentowali Wiceprezes Zarządu Krajowego Krzysztof Łachmański, Członek Zarządu Krajowego, Skarbnika SWP Tomasz Różniak, Członek Zarządu Krajowego Sebastian Jaworowski oraz Dyrektor Domu Polonii Michał Kisiel.

Wsparcie dla Polaków z Ukrainy, którzy znaleźli się w wyniku przymusowego wychodźstwa w Polsce oraz tym, którzy zostali w swoim kraju pomimo trwającej wojny wymaga precyzyjnego określenia celów i środków. Dlatego tematem była polska pomoc na rzecz Polaków w i z Ukrainy oferowana przez polski rząd, organizacje pozarządowe - w tym Wspólnotę Polską, możliwości jakie pozostają do dyspozycji uchodźców w przypadku konieczności pozostania w Polsce na dłużej, zarówno w zakresie zamieszkania, podjęcia pracy jak i edukacji oraz o perspektywach działalności polskich organizacji w Ukrainie w nowej rzeczywistości wykreowanej przez wojnę. W tym aspekcie, co zrozumiałe, nastąpić musi znaczne przewartościowanie celów i przedsięwzięć tak, aby skupić się na niesieniu niezbędnego wsparcia bytowego.

Rozmowa z naszymi rodakami, którzy doświadczyli koszmaru wojny i najlepiej znają pilne potrzeby jest najlepszym sposobem na celowe i skuteczne niesienie pomocy. Bo że na taką pomoc zasługują i winna być im udzielona, jest poza wszelką dyskusją.

PEŁNOMOCNIK RZĄDU DS. POLONII I POLAKÓW ZA GRANICĄ

Zgodnie z rozporządzeniem premiera z 16 grudnia 2019 roku do zadań pełnomocnika rządu ds. Polonii i Polaków za granicą należy m.in. opracowywanie propozycji działań i inicjatyw Rady Ministrów i premiera na rzecz Polonii i Polaków za granicą, koordynowanie działań KPRM na rzecz Polonii, dokonywanie ocen i analiz oraz formułowanie wniosków dotyczących działań na rzecz Polonii oraz promocja tematyki polonijnej. Pełnomocnik - zgodnie z rozporządzeniem - może współpracować z organami samorządu terytorialnego, państwowymi osobami prawnymi, osobami prawnymi z udziałem Skarbu Państwa oraz krajowymi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi oraz powoływać zespoły o charakterze opiniodawczym lub do opracowywania badań i ekspertyz.

DEPARTAMENT WSPÓŁPRACY Z POLONIĄ I POLAKAMI ZA GRANICĄ

Departament odpowiada za kształtowanie, realizację i koordynację współpracy z Polonią i Polakami za granicą. Wspiera nauczanie języka polskiego, w języku polskim i wiedzy o Polsce wśród Polonii i Polaków za granicą oraz działania podejmowane przez środowiska polonijne na rzecz kształtowania i umacniania pozytywnego wizerunku Polski na świecie. Dba o zachowanie i umacnianie polskiej tożsamości narodowej oraz umożliwia Polonii i Polakom za granicą uczestniczenie w kulturze narodowej. Departament podejmuje też działania na rzecz ochrony praw osób polskiego pochodzenia i mniejszości polskich za granicą oraz nadzoruje realizację ustawy o Karcie Polaka i wspiera proces repatriacji.

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України