Dziś: czwartek,
30 czerwca 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Rozmaitości
Z CZEGO POLACY MOGĄ BYĆ DUMNI?

Obywatele Polski ankietowani w ubiegłym roku na pytanie z czego Polacy jako ogół społeczeństwa mogą być dumni, w pierwszej kolejności wskazywali polską gościnność (51%). Nieco mniej badanych jest zdania, że powodem do dumy dla Polaków powinien być patriotyzm i przywiązanie do ojczyzny (42%). Wielu określa tradycyjną polską kuchnię jako coś przynoszącego Polakom chlubę (41%) lub podkreśla wyjątkowość polskiej kultury: muzyki, literatury, sztuki (40 %),  

Co trzeci ankietowany twierdzi, że powodem do dumy może być pracowitość Polaków (32%), a także historia Polski (31%). Znaczne grupy ankietowanych wskazywały również na fakt pielęgnowania polskiej tradycji (29%), wiarę i przywiązanie do Kościoła katolickiego (26%), dorobek polskiej nauki i myśli technicznej, „Solidarność” i rolę Polski w obaleniu komunizmu, przyrodę i krajobrazy (po 20%).

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України