Dziś: czwartek,
30 czerwca 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Aktualności

Z wielkim żalem i bólem przyjęliśmy wieść, że 25 maja 2022 r. zmarła
TERESA DUTKIEWICZ

nasza serdeczna koleżanka – redaktor naczelna czasopisma „Nasze Drogi”, wieloletnia wiceprzewodnicząca Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie, wielce zasłużona dla środowiska polskiego we Lwowie, w Ukrainie i poza jej granicami. Była osobą powszechnie lubianą i szanowaną. Jej życzliwość i serdeczność wobec innych, rzadki dar zjednywania ludzi oraz wysoka kultura osobista na zawsze  pozostanie w naszej pamięci.

Żegnając Ją łączymy się w modlitwie ze wszystkimi, którzy przeżywają ten czas próby i rozłąki.

Redakcja Dziennika Kijowskiego
Zarząd GłównyZwiązku Polaków Ukrainy

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України