Dziś: czwartek,
30 czerwca 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Rozmaitości
Czym jest Uroczystość Odpustowa?


Fragment procesji w czasie odpustu parafialnego w 
Krościenku nad Dunajcem

W czasach dewaluacji wielu zwyczajów, które ongiś były bardzo żywe, warto zastanowić się jakie jest znaczenie odpustu parafialnego. Jest  on doroczną uroczystością rodziny parafialnej związaną ze świętem patronalnym parafii lub kościoła. 

Jeszcze niedawno odpust był wielkim wydarzeniem niemal w każdej parafii. Dziś to jedna z wielu imprez, ludzie są zabiegani i odpusty parafialne najczęściej kojarzą się z zewnętrzną otoczką, na którą składają się wydarzenia religijne (suma odpustowa, strojenie kościoła, procesja), a także towarzyszące im festyny, kramy z zabawkami i słodyczami itp. (stąd np. zwroty typu "kupić coś na odpuście".

Jedno się nie zmienia od lat. Dzień odpustu jest radosny dla najmłodszych mieszkańców. Wędrując pomiędzy straganami dostrzegamy ich radość na widok lizaków i waty cukrowej.

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України