Dziś: środa,
17 sierpnia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Witryna
Pomoc charytatywna
Dla szpitala Wojskowego w Berdyczowie

Podczas wizyty na Ukrainie przekazałam pomoc humanitarną w postaci sprzętu medycznego oraz 15 ton długoterminowej żywności, w tym głównie: konserw mięsnych, konserw typu pasztet, dań gotowych oraz makaronu do Szpitala Wojskowego w Berdyczowie. Przekazany sprzęt medyczny to urządzenia typu VAC System Therapy do leczenia ran np. cukrzycowych, wynikających z dużych ubytków skórnych lub powstałych w wyniku poparzeń.

Dla szpitala w Berdyczowie to bardzo cenne urządzenie nie tylko z uwagi na wartość materialną, ale przede wszystkim z uwagi na nowoczesną metodę terapii. Była to kolejna pomoc skierowana przeze mnie w to miejsce.

Przy odbiorze przywiezionych darów obecne były władze miasta Berdyczowa i gubernator obwodu żytomierskiego.

Sprzęt medyczny został zakupiony przez Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, a żywność pochodzi z rezer Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Pomoc została przekazana naszym dobrym znajomym ze szpitala w Berdyczowie, z którymi współpracę zaczęliśmy jeszcze przed wybuchem wojny. Miałam przyjemność gościć Pana Dyrektora dr P. Zhurbnkę w Sejmie.

Bardzo serdecznie dziękuję Panu dr Włodzimierzowi Wieczorkowi dyrektorowi Ośrodka Charytatywno-Opiekuńczego Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej za zakup tych niezwykle potrzebnych urządzeń, a także p. ministrowi Michałowi Dworczykowi, p. Michałowi Kuśmierowskiemu Prezesowi RARS oraz p. Ewie Zagacie z KPRM za bardzo szybkie i sprawne działanie.

Małgorzata GOSIEWSKA
(Zdjęcie: K. Czawaga)

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України