Dziś: piątek,
08 grudnia 2023 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Kultura
Jubileusz geniusza
WSTRZYMAŁ SŁOŃCE, RUSZYŁ ZIEMIĘ


„Astronom Kopernik czyli rozmowa z Bogiem”, Jan Matejko, 1873 r.

Dzieło życia astronoma „O obrotach sfer niebieskich” wydano w 1543 r. w Norymberdze. Niestety wtedy Kopernik był już na łożu śmierci. Publikacja burzyła istniejący stan wiedzy o świecie, a Kościół umieścił ją na indeksie ksiąg zakazanych w 1616 r. i trwało to przez ponad dwieście lat. W przeciwieństwie do Galileusza, który 73 lata później doszedł do podobnych wniosków, ale zraził do siebie Kościół katolicki, Kopernik nigdy nie został ekskomunikowany za podważanie tradycyjnych poglądów; w istocie ówcześni, oświeceni duchowni świętowali jego przełom.

Od kiedy ludzie pojawili się na Ziemi obserwowali poruszające się na niebie obiekty. Całe pokolenia były przekonane, że Ziemia jest nieruchoma. Dopiero Mikołaj Kopernik, polski astronom i matematyk sformułował opartą na wyliczeniach wizjonerską teorię głoszącą, że to nasza planeta jest w ruchu, a nie Słońce. Stąd wzięło się powszechne powiedzenie; „Kopernik wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię”. Co więcej, nieruchoma jest u niego nie tylko nasza dzienna gwiazda, ale wszystkie gwiazdy na firmamencie! Dziś uznawany jest za ojca współczesnej astronomii.

19 lutego 2023, przypada 550-ta rocznica urodzin ojca współczesnej astronomii.

Polsko-Kanadyjskie Stowarzyszenie Biznesmenów i Profesjonalistów w Windsorze (PCBPAW) z pomocą instytucji w Polsce i Kanadzie z udziałem Jerzego Baryckiego przygotowało wystawę poświęconą temu geniuszowi ludzkości.

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України