Dziś: piątek,
21 czerwca 2024 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Rozmaitości
POLACY W POLSCE

W dynamice wskaźników liczby ludności Polski od 2013 r. obserwowany jest ubytek naturalny wynikający z nadal niskiej (pomimo wzrostu w latach 16-2017) liczby urodzeń przy jednoczesnym zwiększaniu się liczby zgonów wynikających ze wzrostu liczby i odsetka osób w starszym wieku.

W końcu czerwca 2023 r . ludność Polski liczyła 37698 tysięcy.

Z rejestru PESEL wynika, że na pobyt stały zameldowało się w Polsce około 7,4 tys. osób mających poprzednio stałe miejsce zamieszkania za granicą, natomiast wyjazd na pobyt stały za granicę zgłosiło 5,1 tys. osób.

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України