Dziś: piątek,
08 grudnia 2023 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Witryna
O poszanowanie wzajemnych interesów

Kryzys transportowy na granicy ukraińsko-polskiej powoduje straty dla wielu firm. Polskie i ukraińskie przedsiębiorstwa tworzą platformę dialogu w celu osiągnięcia kompromisu

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) oraz Federacja Pracodawców Ukrainy (FRU) zgłosiły tę inicjatywę do rządów obu krajów oraz do przewodniczącej Komisji Europejskiej, Ursuli von der Leyen.

Po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę, Polska stała się nie tylko głównym centrum logistycznym dystrybucji i sortowania pomocy dla Ukrainy, ale także zajęła pierwsze miejsce w rankingu krajów, do których eksportowano najwięcej towarów z Ukrainy. Ponadto, po decyzji Unii...

Czytaj więcej         
 
Nasze sprawy

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał projekt ustawy o wprowadzeniu zmian do Ustawy Ukrainy „O mniejszościach narodowych (wspólnotach) Ukrainy” w zakresie niektórych zagadnień korzystania z praw i wolności osób należących do mniejszości narodowych (wspólnot) Ukrainy.

- Ustawa wprowadza zaktualizowaną definicję pojęcia mniejszości narodowe (społeczności), opartą na podejściu inkluzywnym i zgodną z Konwencją Ramową o Ochronie Mniejszości Narodowych z 1995 roku.

- Dokument przewiduje także, że uczniowie otrzymają bezpłatne podręczniki w językach mniejszości narodowych (w tym także elektroniczne).

- Reguluje się, że w...

Czytaj więcej         
 

Najpiękniejsze wiersze znanych polskich poetów zabrzmiały na XXXII Konkursie Recytatorskim im. Adama Mickiewicza „KRESY 2023”, zorganizowanym przez „Dom Polski” w Kijowie z ramienia Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie i przeprowadzonym w sali konferencyjnej Hotelu Express w Kijowie w dniu 18 listopada br.

Obecnych na sali młodych recytatorów, ich nauczycieli i rodziców powitała prezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie Elżbieta Korowiecka, która skierowała do nich słowa uznania i zachęty.

Uczestników zaszczycił swoją obecnością Kierownik Wydziału Konsularnego i Polonii Ambasady RP w Kijowie Jacek Gocłowski.

W tym roku do konkursu poetyckiego...

Czytaj więcej         
 
O wojnie, sztuce, przyjaźni i nadziei

Czy w czasie wojny jest miejsce na sztukę? Każdy z tych, którzy 7 listopada przyszli na wernisaż do kijowskiej galerii „Митець”, jest pewien, że tak. Zwłaszcza jeśli chodzi o malarstwo, w którym niczym w lustrze odbija się życie. Przecież w obronie życia we wszystkich jego przejawach stanęli nasi żołnierze obrońcy. I taka walka naturalnie spotyka się z żywym odzewem wszystkich ludzi dobrej woli, bez względu na to, jaka krew płynie w ich żyłach.

O tym między innym także mówiono podczas uroczystego otwarcia wystawy pod tytułem „ + - nieskończoność”,  prezentującej twórczość ukraińskich malarzy polskiego pochodzenia Mikołaja Skobelskiego i Bogdana...

Czytaj więcej         
 

Po czterech latach permanentnego (nie porzuconego nawet w najpiekielniejsze chwile) czuwania na stanowisku Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego RP na Ukrainie Bartosz Cichocki opuszcza nasz kraj. I mimo nawału pilnych spraw do załatwienia Pan Ambasador zgodził się przeprowadzić rozmowę, która bezsprzecznie zaciekawi naszych Czytelników.

Panie Ambasadorze, jak Pan ocenia działalność i postawę naszych pozarządowych organizacji społecznych Związku Polaków Ukrainy i Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie w te niełatwe czasy napaści COVIDU a potem tyrańskiej rosyjskiej agresji?

– Organizacje Polaków na Ukrainie...

Czytaj więcej         
 
Nie mówimy żegnaj, lecz do

Wielki przyjaciel Ukrainy, jedyny wśród ambasadorów, który nie rozstał się z Kijowem nawet w najokropniejszych pierwszych miesiącach wojny – Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny RP na Ukrainie Bartosz Cichocki – niestety opuszcza Kijów.

Na przyjęciu pożegnalnym z okazji zakończenia misji dyplomatycznej w Ukrainie, które odbyło się 26 października w Sali „Złote Wrota” Hotelu InterContinental w Kijowie, zgromadzili się przyjaciele Ambasadora, jego współpracownicy, ambasadorowie, dyplomaci, duchowni, przedstawiciele organizacji rządowych i pozarządowych, działacze polskiej społeczności stolicy.  Gości z Polski reprezentowali ministrowie polskiego rządu Michał Dworczyk i...

Czytaj więcej         
 

II. edycja konkursu reportażu rodzinnego im. Mirosława Rowickiego ogłoszonego przez Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej

 Konkurs reportażu rodzinnego dla młodzieży to w szczególny sposób oddanie hołdu tym, którzy przed nami o Polskę walczyli, Polskę budowali, za wierność Polsce, językowi polskiemu i wierze cierpieli prześladowania. Naszym pragnieniem jest zachować w rodzinach pamięć o przodkach, umocnić więź między pokoleniami, zachęcić dzieci i wnuków do wsłuchania się w słowa rodziców i dziadków. Chcemy także zachować wspomnienie o wspaniałym człowieku, który swoje życie poświęcił dialogowi, polsko-ukraińskiemu...

Czytaj więcej         
 

15 października w Polsce, przy rekordowej frekwencji 74,38%, odbyły się wybory do Sejmu i Senatu połączone z ogólnokrajowym referendum. Oficjalne wyniki: PiS - 35,38 proc., KO - 30,7 proc., Trzecia Droga - 14,4 proc., Nowa Lewica - 8,61 proc., Konfederacja - 7,16...

Czytaj więcej         
 
O skutkach inwestowania środków unijnych

Niedawno opublikowano raport „Polska w Unii Europejskiej, bilans korzyści”, przygotowany przez Instytut Debaty Eksperckiej i Analiz Quant Tank. Wynika z niego, że Polska otrzymała dotychczas najwięcej unijnych funduszy netto. Przed datą wstąpienia do Unii 1 maja 2004 r. Polska otrzymała w funduszach przedakcesyjnych kwotę ok. 6,9 mld euro. Po tej dacie do 30 kwietnia 2023 r. transfery do Polski wyniosły 237,8 mld euro. W tym czasie Polska wpłaciła do budżetu Unii 79,1 mld euro. A więc otrzymała trzy razy więcej niż wpłaciła.

Najwięcej, bo 155 mld euro Polska otrzymała w ramach polityki spójności UE, której celem jest zmniejszenie dysproporcji między państwami i regionami. Było to 20% środków...

Czytaj więcej         
 
Na horyzoncie – odbudowa

W dniach 21-22 września br. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich obradował pierwszy w historii Kongres Odbudowy Ukrainy Common Future.

Kongres ten to wstęp do dialogu na temat potrzeb ukraińskiej gospodarki i możliwości, jakie stoją za gotowymi do współpracy polskimi partnerami, stąd też ogromna rola polskich przedsiębiorców w odbudowie Ukrainy oraz znaczenie współpracy polsko-ukraińskiej były głównymi tematami poruszanymi podczas kongresu.

„Polskie firmy są gotowe brać udział w procesie odbudowy Ukrainy. Co więcej, już są tam obecne. Tworzymy instrumenty, które będą je wspomagać w tym procesie. Mam nadzieję, że te działania będą się toczyć w...

Czytaj więcej         
 

Spotkania dziennikarzy z całego świata to przede wszystkim integracja środowisk polonijnych z krajem i promocja Polski poza jej granicami.

Nie ulega wątpliwości, że rola środków społecznego przekazu we współczesnym świecie stale rośnie. Prasa, która zresztą już w znacznym stopniu przestała być „drukowaną”, a rozpowszechniana jest za pośrednictwem Internetu i nie tylko, a obok niej telewizja i radio odgrywają coraz większą rolę w przestrzeni informacyjnej...

Czytaj więcej         
 

W dniach 20-22 września w Warszawie odbył się Jubileuszowy X Zjazd Federacji Mediów Polskich na Wschodzie, na który przybyli przedstawiciele 40 redakcji gazet, programów radiowych, telewizyjnych i portali internetowych, m. in. z Ukrainy, Litwy, Łotwy, Kirgistanu Węgier, Kazachstanu, Niemiec, Czech i Francji. Organizatorami Zjazdu były - Fundacja „Wolność i Demokracja” oraz Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

W tym roku obrady toczyły się w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie. W sali, w której odbywało się spotkanie, wyeksponowana została wystawa pt.: „Byłem Polakiem, obywatelem Ukrainy”, opowiadająca o żołnierzach...

Czytaj więcej         
 
Łap okazję

Na przełomie czerwca i lipca Kraków i Małopolska staną się centrum sportowego życia w Europie. Igrzyska Europejskie „Kraków 2023” od trzech lat pozycjonują się jako największa impreza sportowa na kontynencie europejskim i przygotowują się do przyjęcia sportowców z 50 krajów. Od 21 czerwca do 2 lipca będą oni walczyć o zwycięstwo w prawie 30 dyscyplinach sportowych, a kibice będą ich w tym aktywnie wspierać. Toteż Kraków spodziewa się przybycia dużej liczby gości.

A fani sportu, jak wiemy, to także potencjalni turyści, którzy mają trafną okazję do poznania dziedzictwa kulturowego, historycznego i kulinarnego regionu. Takich bogactw w południowej Polsce jest bardzo...

Czytaj więcej         
 


Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України