Dziś: piątek,
23 kwietnia 2021 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Witryna

Drodzy Czytelnicy spoza granic Ukrainy. POLECAMY!

Najświeższą informację o sytuacji społeczno-politycznej w naszym kraju w języku polskim i angielskim możecie znaleźć wchodząc na blog
red. Tarasa Woźniaka: http://blogs.pravda.com.ua/authors/voznyak/53d60d06daab9/

Pamięć

Dzień 13 kwietnia 1943 roku szczególnie smutnie zapisał się na kartach historii Polski. Właśnie tego dnia po raz pierwszy pojawiła się informacja o masowych pochówkach oficerów polskich, którzy po wkroczeniu wojsk radzieckich do Polski 17 września 1939 r. znaleźli się w sowieckiej niewoli. 5 marca 1940 r. na podstawie pisemnego wniosku Berii i za aprobatą Stalina, Biuro Polityczne KC WKP(b) przyjęło uchwałę o przyjęciu propozycji rozwiązania kwestii uwięzionych polskich oficerów poprzez "najwyższy wymiar kary".

Oprócz oficerów polskiej armii zginęli także intelektualiści, urzędnicy i zwykli obywatele: nauczyciele, studenci, chłopi...  Blisko 3500 obywateli II...

Czytaj więcej         
 


„Ukraina ma prawo się bronić!” - ministrowie spraw zagranicznych Ukrainy i Polski Zbigniew Rau i Dmytro Kuleba omówili zagrożenia dla pokoju w Europie wynikające z eskalacji napięcia wzdłuż północnego i wschodniego odcinka granicy Ukrainy i na okupowanym Krymie oraz z budowy Nord Stream 2

8 kwietnia minister spraw zagranicznych RP, profesor Zbigniew Rau, złożył...

Czytaj więcej         
 
Akcja

Bądźmy serdeczni i dobroczynni, bądźmy w tych trudnych czasach RAZEM!

Rok temu, z inicjatywy małżonki Ambasadora RP na Ukrainie Pani Moniki Kapy-Cichockiej została przeprowadzona dobroczynna akcja „Świąteczny koszyk dla Seniora” mająca na celu niesienie dobra, ciepła i miłości osobom, które spędzają święta samotnie.

3 kwietnia br. ruszyła II Edycja tej akcji, zorganizowanej przez Ambasadę RP na Ukrainie przy wsparciu Ataszatu Obrony RP w Kijowie.

Czytaj więcej         
 

Kijów-Lwów, 26 marca 2021 r.

WSPÓLNE OŚWIADCZENIE
ZWIĄZKU POLAKÓW UKRAINY

I
FEDERACJI ORGANIZACJI POLSKICH NA UKRAINIE
W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ NA BIAŁORUSI

Wyrażamy głębokie oburzenie decyzją rządu białoruskiego wymierzoną w mniejszość polską na Białorusi na czele z prezes Związku Polaków Białorusi (ZPB) – Andżeliką Borys. Rewizje, przesłuchania i areszty to bezpodstawne represje, których ofiarą padli ostatnio nauczyciele polskich szkół, członkowie, działacze i sympatycy ZPB. Prześladowania i aresztowania stanowią ewidentny przejaw łamania praw człowieka oraz elementarnych norm prawa międzynarodowego. Wyrażamy swoją pełną solidarność z Polakami na Białorusi, potępiamy działania...

Czytaj więcej         
 

17 marca br. w kijowskiej siedzibie Związku Polaków Ukrainy odbyło się spotkanie z Anną, Antoniną i Aleksandrem Mudrickimi oraz ich cioteczną babcią Walentyną Malcewicz, która wraz z mężem Aleksandrem wychowuje trójkę ciotecznych wnuków. Cała trójka młodzieży tańczy w Zespole Pieśni i Tańca „Polanie znad Dniepru”, prowadzonym przez Panią Lesię Jermak, która także była obecna na spotkaniu wraz z prezesem ZPU, Antonim Stefanowiczem.

Podczas spotkania Pani Ambasadorowa, Monika Kapa-Cichocka wraz z Kierownikiem Wydziału ds. Polonii, Panem Jackiem Gocłowskim przekazała sprzęt AGD od firmy „Tefal”,  a także kosmetyki i środki higieniczne od...

Czytaj więcej         
 
Cykl spotkań Ambasadora RP na Ukrainie


28 lutego 2021 r. Ambasador RP na Ukrainie Bartosz Cichocki w towarzystwie Konsul Generalnej RP we Lwowie Elizy Dzwonkiewicz oraz Konsula Rafała Kocota zawitał do
Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku, gdzie zapoznał się z działalnością i funkcjonowaniem placówki

W dniach 24-26 lutego szef polskiej dyplomacji na Ukrainie Bartosz Cichocki...

Czytaj więcej         
 
Pamięć


28 lutego, w 77. rocznicę zbrodni pod pomnikiem ofiar w Hucie Pieniackiej ekumeniczną modlitwę poprowadził biskup pomocniczy metropolii lwowskiej Leon Mały

Wieś Huta Pieniacka w okresie międzywojennym należała do powiatu brodzkiego, województwa tarnopolskiego i liczyła 760 mieszkańców, wyłącznie Polaków. Okolica ta sąsiadowała z Wołyniem, gdzie przez cały 1943 r. dokonywano zbrodni ludobójstwa na Polakach.

28 lutego 1944 r. około godz. 6 rano 200-osobowy oddział SS-Galizien wraz z...

Czytaj więcej         
 

1 marca Polskie Radio dla Zagranicy świętuje swoje 85. urodziny. Antena Polskiego Radia, nadająca w 6 językach, zaprasza na specjalne jubileuszowe audycje. W programie m.in. wywiady z wyjątkowymi gośćmi, historie poszczególnych redakcji oraz unikatowe nagrania z archiwum.

Od 85 lat - z wyjątkiem przerwy w nadawaniu spowodowanej wybuchem II wojny światowej - Polskie Radio dla Zagranicy towarzyszy ważnym, często przełomowym wydarzeniom w Polsce. Przekazuje odbiorcom na całym świecie aktualne i wszechstronne informacje o Polsce oraz przedstawia kluczowe sprawy współczesnego świata z polskiej perspektywy.

Formalny początek audycji adresowanych do Polonii i Polaków za granicą miał...

Czytaj więcej         
 
Współpraca gospodarcza

Na początku lutego 2021 r. przebywający w Warszawie wicepremier, minister reintegracji tymczasowo okupowanych terytoriów Ukrainy Ołeksij Reznikow spotkał się z prezesem Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Jackiem Piechotą.

Prezes Piechota poinformował wicepremiera Reznikowa o działaniach, jakie Izba podejmuje dla wsparcia polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej. Przedstawił inicjatywy Izby na rzecz ustanowienia relacji między portami w Gdańsku i Odessie. Wskazał sprawy, które zdaniem przedsiębiorców utrudniają prowadzenie działalności gospodarczej i wymiany handlowej. Jacek Piechota opisał wsparcie Izby dla procesu decentralizacji w Ukrainie, w tym projekt realizowany w ramach Polskiej...

Czytaj więcej         
 
POLSKO-UKRAIŃSKI PORTAL GOSPODARCZY E-DIALOG

Polska planuje odsprzedać krajom Partnerstwa Wschodniego UE, w tym Ukrainie, oraz krajom z Bałkanów 4 mln dawek szczepionki AstraZeneca. W trzecim etapie szczepienia przeciwko koronawirusowi, Polska zapewni szczepienie wszystkim obywatelom Ukrainy, którzy przebywają w niej legalnie.

Wiadomość o odsprzedaży szczepionki podał PAP wiceminister zdrowia RP Maciej Miłkowski. Z jego wypowiedzi dowiedzieliśmy się, że:

  • Polska kupiła 20 mln dawek szczepionki AstraZeneca, z czego 16 mln przewidziano wykorzystać w Narodowym Programie Szczepień, zaś 4 mln dawek przeznaczono na odsprzedaż krajom Partnerstwa Wschodniego i Bałkanów, m.in. Ukrainie (1,2 mln szczepionek). Jednak konkretne...

Czytaj więcej         
 
Upamiętnienia

Pod przewodnictwem i w obecności Jego Ekscelencji Arcybiskupa Metropolity Mieczysława Mokrzyckiego, Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie Bartosza Cichockiego, ordynariusza diecezji charkowsko-zaporoskiej biskupa Pawła Honczaruka, biskupa pomocniczego diecezji charkowsko-zaporoskiej Jana Sobiły, ordynariusza egzarchii donieckiej Kościoła katolickiego obrządku bizantyjsko-ukraińskiego biskupa tytularnego Stefana Menioka, Konsula Generalnego RP na Ukrainie w Charkowie Piotra Stachańczyka, kierownika Wydziału Polonii, Spraw Prawnych i Pomocy Konsularnej w Konsulacie Generalnym w Charkowie Konsula Michała Banasia przedstawicieli władz miasta i obwodu zaporoskiego na czele z przewodniczącym Zarządu...

Czytaj więcej         
 
Polska wyjdzie z kryzysu związanego z pandemią z mniejszą liczbą blizn niż wiele innych krajów.


Autor: Ángel GURRÍA  - sekretarz generalny Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju OECD

Przed pandemią wyniki gospodarcze Polski były znakomite: poziom życia szybko zbliżał się do poziomu najbardziej rozwiniętych krajów w gronie OECD, a stopy bezrobocia i ubóstwa były na historycznie niskich poziomach, znacznie poniżej średniej OECD. Jednakże, jak wszędzie, kryzys COVID-19 gwałtownie zakłócił ścieżkę rozwoju kraju. Jak dotąd Polska radziła sobie dobrze w ograniczaniu strat gospodarczych i spodziewamy się, że w tym roku...

Czytaj więcej         
 
Czechy, Słowacja i Słowenia pozostały peryferiami Wiednia i Berlina, natomiast Polska, Węgry, kraje bałtyckie i Bałkany mają znacznie większą swobodę w kształtowaniu swojej przyszłości gospodarczej.


Autor:
Prof. Salvatore BABONES - amerykański socjolog, profesor University of Sydney. Ostatnio wydał „The New Authoritarianism: Trump, Populism, and the Tyranny of Experts”.

Dla krajów Europy Wschodniej wyzwaniem nie jest reintegracja, lecz rozwój de novo. Mają one możliwość zbudowania niezależnych gospodarek,...

Czytaj więcej         
 
Wręczenie nagród laureatom I edycji konkursu reportażu rodzinnego im. Mirosława Rowickiego

W roku ubiegłym pożegnaliśmy Mirosławowa Rowickiego – wydawcę i redaktora „Kuriera Galicyjskiego. Jego imię nosi teraz ogłoszony przez Amba­sadę RP w Kijowie i adresowany do młodzieży Konkurs Reportażu Rodzinnego, pragnieniem którego jest zachowanie w polskich rodzinach pamięci o przodkach i umocnienie międzypokoleniowych więzi.

Wręczenie nagród laureatom i edycji konkursu reportażu rodzinnego im. Mirosława Rowickiego odbyło się we Lwowie, Żytomierzu, Zaporożu i Kijowie.

We Lwowie Konsul Generalny RP Eliza Dzwonkiewicz w obecności zespołu redakcyjnego  gazety „Kurier Galicyjski” wręczyła I nagrodę   zwycięzcy Konkursu...

Czytaj więcej         
 

Ambasador Polski na Ukrainie Bartosz Cichocki gościł delegację Werchownej Rady do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy (ZPRE) z Mariją Mezencewą na czele, ambasadorów Łotwy Jurisa Poikānsa, Estonii Kaimo Kuuska, Litwy Valdemarasa Sarapinasa i chargé d’affaires Gruzji Dawida Boczoriszwilego.

Uczestnicy spotkania omówili perspektywy współpracy na forum ZPRE m.in. w obliczu prześladowania Tatarów Krymskich, zbrodni wojennych na czasowo okupowanych terytoriach Ukrainy, przemocy wobec pokojowych demonstracji na Białorusi, budowy Nord Stream 2 oraz aresztowania Aleksieja Nawalnego.

Czytaj więcej         
 
Turystyczne złoto Polski!

Pozamykał nas w domach ubiegły rok, pokrzyżował wakacyjne plany, zmusił do rezygnacji z dawno wymarzonych podróży. Ucierpiały nasze przyzwyczajenia, zmienił się sposób pracy, zmieniły i warunki dla wypoczynku. Mówią, zdrowie i życie najważniejsze, na powrót do dawnego życia przyjdzie jeszcze trochę poczekać. Taka jednak natura człowieka, że każdy problem stara się jakoś rozwiązać. Tym sposobem, miniony rok okazał się powrotem do lokalnych wojaży, poznawania rodzimych stron, co to jeszcze niedawno wydawały się mało atrakcyjne, bycia „turystą we własnym mieście”, do czego zachęcał na przykład Kraków. Przymknięte granice, administracyjne ograniczenia, obawa przed chorobą...

Czytaj więcej         
 

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України