Dziś: niedziela,
05 grudnia 2021 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Witryna

Drodzy Czytelnicy spoza granic Ukrainy. POLECAMY!

Najświeższą informację o sytuacji społeczno-politycznej w naszym kraju w języku polskim i angielskim możecie znaleźć wchodząc na blog
red. Tarasa Woźniaka: http://blogs.pravda.com.ua/authors/voznyak/53d60d06daab9/

Akcja

Z okazji 103. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę 14 listopada Polska Szkoła Sobotnia przy Związku Polaków Ukrainy zorganizowała przedsięwzięcie w ramach projektu „Dla Niepodległości” pod nazwą „Polski Rajdocross Niepodległości”. Impreza ta odbyła się już kolejny raz z rzędu w Kijowie i znów gromadnie w rodzinnej atmosferze wzięło w niej udział ponad 100 osób -   przedstawicieli niemal wszystkich polonijnych organizacji stolicy i obwodu jak również z Humania i Lwowa.

Przed wyjazdem na trasę do uczestników Rajdocrossu zwróciła się z wystąpieniem Kierownik Wydziału Konsularnego i Polonii Ambasady RP w Kijowie Dorota Dmuchowska i...

Czytaj więcej         
 

Nie przypadkowo postanowiono, że w Kijowie jednym z głównych miejsc uroczystości poświęconych 103. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości będzie Twierdza Kijowska, a dokładniej jedna z jej redut tzw. Skośna Kaponiera (reduta usta­wione skośnie w stosunku do wałów obronnych).

W tej to reducie i innych kazamatach i podziemiach Baszty Północnej przetrzymywano 1200 uczestników Powstania Styczniowego - tych, którzy walczyli o niepodległość, „O WOLNOŚĆ NASZĄ I WASZĄ”.

Przed południem na dziedzińcu przed redutą zgromadzili się polscy dyplomaci, oficerowie, konsulowie, księża, przedsiębiorcy, dziennikarze i liczni przedstawiciele...

Czytaj więcej         
 
EX LIBRIS

Oficjalnie Sejm ustanowił 11 listopada Świętem Niepodległości dopiero wiosną 1937 roku. Pomysł, aby to zrobić pojawił się jednak już 18 lat wcześniej. Wtedy nie zgodziła się na to endecja. Jakie argumenty mieli zwolennicy Dmowskiego? I jaką datę zaproponowali w zamian?

Profesor Maciej Górny w wydanej właśnie książce Polska bez cudów. Historia dla dorosłych podkreśla, że w II RP kwestia najbardziej odpowiedniego terminu Święta Niepodległości długo budziła poważne wątpliwości. Historyk zauważa, że jasne nie były „ani data, ani wydarzenia i osoby, które należy uczcić, ani sposób, w jaki należy to święto obchodzić”.

WALKA O GRANICE SIĘ...

Czytaj więcej         
 
Akcja

„Ocalmy mogiły przodków od zapomnienia” - takie hasło inspiruje wszystkich, którzy niezależnie od pogody, corocznie w przededniu dnia Wszystkich Świętych, uczestniczą w porządkowaniu polskich nagrobków na Cmentarzu Bajkowa w Kijowie. 

W tym roku w sobotę 30 października oprócz tradycyjnych miejsc, takich jak: Kwatera Legionistów, Górka Góreckiego, grób Wilhelma Kotarbińskiego i ks. Piotra Żmigrodzkiego posprzątano szereg grobowców, które wkrótce, miejmy nadzieję, mają podlegać renowacji a zatem ich uporządkowanie można uznać za prace przygotowawcze do...

Czytaj więcej         
 
W ciągu 30 lat Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie była świadkiem i uczestnikiem odtworzenia rynku kapitałowego w centrum Europy. Jej otwarcie w 1991 roku w dawnym gmachu partii komunistycznej symbolizowało odrzucenie komunizmu i wybór systemu gospo


Prof. Aleksander SURDEJ (Ambasador RP przy OECD)

Upokorzeni brakiem politycznej wolności i marnotrawstwem gospodarki komunistycznej mieszkańcy Europy Środkowej w 1989 roku jednoznacznie opowiedzieli się za prywatną gospodarką rynkową, której skrótowa nazwa to kapitalizm. Po 30 latach dominuje przekonanie, że był to dobry wybór, czego dowodem jest marginalne miejsce w krajobrazie politycznym partii negujących zasady gospodarki rynkowej.

Wysokiej aprobacie dla przedsiębiorczości, konkurencji rynkowej i finansowego kapitału towarzyszy świadomość, że kapitalizm jest ewoluującym, złożonym systemem gospodarczym, a jego sprawność zależy od...

Czytaj więcej         
 
Rada Polonii Świata

16 października 2021 r. odbyło się Zebranie Prezesów organizacji członkowskich Rady Polonii Świata (RPŚ) na platformie ZOOM. Zebranie prowadzone było przez Przewodniczącą RPŚ Panią Teresę Berezowską.

Na Zebraniu poruszono następujące tematy:

1. Współpraca z polskimi władzami i organizacjami pozarządowymi;

2. Działalność organizacji podczas pandemii i po zmianie systemu dofinansowania;

3. Walny Zjazd Rady Polonii Świata w 2022 roku.

Uczestnicy Zebrania przyjęli Oświadczenie, w którym wyrazili sprzeciw wobec postępowania władz Republiki Białorusi w stosunku do więzionej prezes Związku Polaków Białorusi Andżeliki Borys i zaapelowali do polskich i polonijnych...

Czytaj więcej         
 
Ważna wizyta

6 października w siedzibie Ambasady RP w Kijowie, w obecności ambasadora RP na Ukrainie Bartosza Cichockiego, odbyło się spotkanie reprezentantów Senatu RP na czele z marszałkiem Tomaszem Grodzkim i wicemarszałkiem Gabrielą Morawską-Stanecką oraz delegacją Sejmu RP na czele z wicemarszałkiem Sejmu RP Piotrem Zgorzelskim z przedstawicielami środowisk polskich na Ukrainie.

W swoim wystąpieniu marszałek Tomasz Grodzki podziękował przedstawicielom organizacji polonijnych za ich działania, zmierzające do podtrzymywania polskości. Zaznaczył, że bez względu na opcję polityczną, wszystkim zależy na tym, żeby relacje z Polakami na Ukrainie były jak najbardziej żywe. „Polska jest ważna dla was, ale wy jesteście...

Czytaj więcej         
 

21 września w Warszawie, w Centrum Prasowym Foksal, odbył się VIII Zjazd Federacji Mediów Polskich na Wschodzie. Federacja łączy ponad 40 podmiotów medialnych. Są to stacje telewizyjne i radiowe, gazety, czasopisma i portale internetowe prowadzona przez Polonię i Polaków za granicą. Celem Federacji jest krzewienie języka polskiego i kultury polskiej oraz usprawnienie współpracy między redakcjami w płaszczyźnie między sobą oraz partnerami i instytucjami wspierającymi w Polsce.

W trakcie spotkania odbyły się bardzo ciekawe panele dyskusyjne:

– Polskie Media na Białorusi i w Rosji

– Wolność słowa na Ukrainie, w Rosji i na...

Czytaj więcej         
 

Uroczystość została zorganizowana 20 września br. na Zamku Królewskim w Warszawie. Wzięło w niej udział blisko sto osób.

Zaproszenie na wspólne z Fundacją świętowanie jej jubileuszu przyjęło wiele podmiotów. Wśród gości znaleźli się prezesi i wiceprezesi, członkowie organizacji polskich i polonijnych za granicą, liczni partnerzy i współpracownicy, uczestnicy Forum Mediów Polskich na Wschodzie oraz przyjaciele Fundacji.                                      

Czytaj więcej         
 

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży (do ukończenia 18 lat)

Patronem konkursu jest zmarły w 2020 roku Mirosław Rowicki – założyciel, wydawca i redaktor naczelny Kuriera Galicyjskiego, organizator wspólnych inicjatyw kulturalnych i naukowych polskich i ukraińskich środowisk intelektualistów, działaczy samorządowych, dziennikarzy, publicystów i naukowców ; działacz Solidarności, represjonowany w latach osiemdziesiątych przez władze komunistyczne; za swą działalność odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Orderem „Za Rozbudowę Ukrainy”.

Czytaj więcej         
 

W Świątyni Opatrzności Bożej 12 września odbyła się msza beatyfikacyjna kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa Polski, oraz Elżbiety Czackiej - fundatorki Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża.

W uroczystościach wzięło udział około siedem tysięcy ludzi, wśród nich przedstawiciele najwyższych władz państwowych z prezydentem Andrzejem Dudą na czele.

Prymas Tysiąclecia na uroczystość oficjalnego ogłoszenia go błogosławionym czekał od października 2019 roku. Wtedy papież Franciszek zatwierdził – po trwającym 30 lat procesie beatyfikacyjnym – dekret o uznaniu cudu za wstawiennictwem kard. Stefana Wyszyńskiego. Datę...

Czytaj więcej         
 
Kościół św. Mikołaja przekazać wspólnocie religijnej!

7 września 2021 r. na podwórzu przylegającym do dotkniętej ogniem kijowskiej rzymskokatolickiej świątyni odbyła się otwarta konferencja prasowa na temat: „Kościół św. Mikołaja – symbol odrodzenia duchowości Ukrainy”. Na spotkanie z hierarchami Kościoła rzymskokatolickiego na Ukrainie, parafianami i ekspertami licznie przybyli dziennikarze ukraińskich mediów.

Ksiądz Paweł Wyszkowski OMI – Superior Delegatury Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, która opiekuje się parafią św. Mikołaja tak skomentował to tragiczne zdarzenie:

„W każdej sytuacji ważne jest, aby zadać pytanie: co Bóg chce nam powiedzieć przez to, czy tamto wydarzenie? Proszę...

Czytaj więcej         
 
Gość z Polski

- powiedział o Święcie Matki Boskiej Berdyczowskiej w wywiadzie dla „Polskiego Radia Berdyczów” oraz  „TV Polacy na Żytomierszczyźnie”  Marcin Przydacz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP.

Czytaj więcej         
 
Wiara

- podkreślił w trakcie wywiadu obecny na uroczystościach odpustowych w Berdyczowie Pełnomocnik Rządu RP ds. Polonii i Polaków za Granicą, minister Jan Dziedziczak.


Wywiad z
Pełnomocnikiem Rządu RP ds. Polonii i Polaków za Granicą, ministrem Janem Dziedziczakiem prowadzi dr Jerzy Sokalski, prezes „Polskiego Radia Berdyczów”, członek...

Czytaj więcej         
 

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України