Dziś: wtorek,
16 lipca 2024 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Kultura
POZNAJ PIĘKNO POLSKIEGO FOLKLORU


Członkowie Zespołu Pieśni i Tańca Kujawy w
 strojach kujawskich 

Barwny, różnorodny, a przede wszystkim żywy. Polski folklor przetrwał nie tylko dzięki skansenom, które pielęgnują tradycje związane z ludową architekturą, obrzędowością i codzienną egzystencją mieszkańców poszczególnych regionów. Ocalał także na wsiach, w miastach i miasteczkach, wśród zwykłych ludzi

Polskie drogi zaprowadzą nas do ciekawych miejsc związanych z lokalnymi zwyczajami i nietuzinkową tradycją. Tym razem zapraszamy na niewielki region położony między Wielkopolską, Mazowszem a Kaszubami – Kujawy. Tradycja na Kujawach jest ciągle żywa, a Taniec kujawiak uzyskał status narodowego.

TANIEC KUJAWSKI – HARMONIA I PŁYNNOŚĆ W RUCHU

Kujawiak wywodzi się z kujawskich obrzędów weselnych. Jego nazwa po raz pierwszy pojawiła się w 1827 roku. Ludowe nazwy tego tańca, to śpiący i kolebany. Cechy: powolny, spokojny, w metrum ¾, kolebany, melodia utrzymana jest najczęściej w tonacji minorowej, jest liryczna i nastrojowa, nadaje tańcowi zalotny charakter. Taniec ten wykonywany był po linii koła, we wcześniej ustalonym porządku. Na Kujawach przywiązywano wagę, do utrzymania płynności i harmonii w tańcu. Wszelkie uroczystości połączone z tańcem, rozpoczynano od tańca chodzonego (poloneza).  Kujawiaki zazwyczaj kończyły zabawy taneczne.

MUZYKA KUJAWSKA – DUSZA KUJAW UKRYTA W DŹWIĘKACH

Muzyka kujawska ma charakter instrumentalny, słowa mają mniejsze znaczenie niż w przypadku muzyki ludowej z innych regionów. Często używa się luźnych sylab, nie związanych z tekstem aby wypełnić rozbudowaną melodię. Typowa kapela kujawska składa się z jednych lub dwóch skrzypiec i basów, rzadziej stosuje się klarnety czy bębenki.

HAFT KUJAWSKI – NIEPOWTARZALNE WZORY MIESZKAŃCÓW KUJAW

Haft kujawski to przede wszystkim ornamenty roślinne o różnych kształtach i trudności haftowania. Haft kujawski wyróżnia się głównie poprzez stosowanie ściegów krótkich, do których należy zaliczyć, sznureczek, atłasek podścielany – inaczej, ścieg atłaskowy wypukły – wąski atłasek na podkładzie nazywany wałeczkiem, dziergany, kładziony oraz haft dziureczkowy. Wszystkie powyższe rodzaje haftów – oprócz sznureczka – wykonuje się na podwleczeniu ściegiem przed igłą.

STROJE KUJAWSKIE – SZLACHECKIE CECHY W STROJACH LUDOWYCH

Strój kujawski był szyty z dobrego gatunkowo sukna i jedwabiu, który nierzadko sprowadzany był zza granicy. Z tego powodu, stroje kujawskie były bardzo kosztownym ubiorem i jednym z droższych w Polsce. Dodatkowo stroje te cechowało podobieństwo do strojów szlacheckich, co nadawało im powagi. Kujawy jako region były zróżnicowane, część znalazła się pod zaborem pruskim, a druga część pod zaborem rosyjskim. Widoczne byłby też różnice w zamożności mieszkańców tego regionu. Mimo to niezależnie od statusu społecznego, każdy mieszkaniec Kujaw posiadał własny odświętny strój ludowy.

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України