Dziś: środa,
28 lutego 2024 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Aktualności
Pomoc
Kolejne wspomożenie od Rodaków z Polski dotarło do Kijowa

Dzięki współpracy Igora Janiszewskiego (członka Zarządu Głównego Związku Polaków Ukrainy) z senatorem RP Stanisławem Gogaczem polskie organizacje Ukrainy po raz kolejny biorą udział w akcji “Polacy-Rodakom”.

W tym roku dostaliśmy120 paczek, z których 31przekazano osobom z obwodu chersońskiego przebywającym w Polsce, 52 paczki pojadą do polskich organizacji Odessy (Związek Polaków na Ukrainie Oddział im. Adama Mickiewicza w Odessie) z których 20 paczek trafi do Rzymsko-Katolickiej Parafii pod wezwaniem św. Piotra Apostoła w Odessie, które po odbiorze z Kijowa pani prezes Switłana Zajcewa przekaże do Parafii.

Pozostałe 37 paczek ( przewóz w trakcie) zostaną przekazane Polakom Kijowa.

Dziękujemy z całego serca wszystkim ludziom dobrej woli zaangażowanym w 23 edycję akcji “Polacy-Rodakom” za pamięć o Krajanach z Ukrainy i chęć niesienia pomocy bliźniemu.

Osobne podziękowanie należą się prezesowi charytatywnej organizacji “Polonia razem ku przyszłości” Mykole Worona za dostarczenie w tych trudnych czasach paczek do Kijowa. A także koordynatorom akcji: dyrektorowi biura ZPU Rościsławowi Raczyńskiemu i wice-prezes ZPU Lesie Jermak.

LJ

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України