Dziś: wtorek,
23 kwietnia 2024 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Rozmaitości
Poziom zadowolenia z życia w UE

EUROSTAT co roku mierzy poziom zadowolenia z życia mieszkańców państw członkowskich Unii Europejskiej. Posługuje się w tym celu skalą od 0 do 10. Europejska średnia szczęścia wynosi 7,1 punktu.

Najszczęśliwszym społeczeństwem w UE okazali się Austriacy, którzy osiągnęli wynik aż 7,9 punktów. Poziom zadowolenia z życia w Polsce wyniósł 7,7. Badacze stwierdzili, że w przeciwieństwie do Austrii na poziom szczęścia Polaków miały wpływać inne czynniki niż zamożność – ich stopień wykształcenia, stabilna sytuacja rodzinna i finansowa oraz wiek. Najwyższy poziom szczęścia wykazały osoby mające od 16 do 29 lat, najniższy – badani powyżej 65 roku życia.

Do najmniej zadowolonych z życia należą Niemcy (6,5) i Bułgarzy (5,6), którzy jako jedyni spośród 27 krajów uzyskali wynik poniżej 6 punktów.  (Dane z 12 XII 2023 r.)

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України