Dziś: czwartek,
18 kwietnia 2024 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Witryna
Rezultaty konferencji prasowej
Zwiększyć poziom polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej

W dniu 20 lutego 2024 r. z inicjatywy Zrzeszenia Biznesu Ukraińskiego w Polsce i Międzynarodowego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie odbyła się konferencja prasowa w temacie: „Obecna i przyszła polsko-ukraińska współpraca gospodarcza”.

W konferencji prasowej uczestniczyli Jarosław Romanczuk, Prezes Zarządu Zrzeszenia Biznesu Ukraińskiego w Polsce oraz Szymon Waszczyn, Przewodniczący Rady Międzynarodowego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie.

Na konferencji prasowej omawiano wpływ aktualnej sytuacji granicznej na współpracę handlową i gospodarczą pomiędzy Polską a Ukrainą. Prelegenci wyrazili gotowość współpracy i dialogu z przedstawicielami protestujących grup biznesowych, stowarzyszeń branżowych, a także stosownymi organami państwowymi i właściwymi służbami obu krajów w celu znalezienia i wdrożenia wspólnych rozwiązań zapewniających ciągłą wymianę handlową pomiędzy Polską a Ukrainą.

Podczas konferencji prasowej uczestnicy przedstawili swoją inicjatywę powołania Polsko-Ukraińskiej Rady Inwestycji i Handlu. W szczególności prelegenci wymienili kluczowe zadania Rady: opracowanie wspólnej strategii działania mającej na celu zapewnienie transparencji, przewidywalności i zaufania dla biznesu; rozwiązywanie wszelkich pilnych i przyszłych kwestii dotyczących ochrony interesów gospodarczych obu krajów i inwestorów; promocja i zachęcanie przedsiębiorczości do handlu i działalności gospodarczej pomiędzy naszymi krajami.

„W nowo utworzonej Radzie powinni znaleźć się przedstawiciele organizacji zrzeszających biznes, organizacje pracodawców oraz przedstawiciele rządów obu krajów. Jako współprzewodniczących Rady, liderów tego procesu postrzegamy Premierów Polski i Ukrainy: Donalda Tuska i Denysa Szmyhala” – powiedział Jarosław Romanczuk.

„Mamy nadzieję, że nasz okrągły stół stanie się platformą do utworzenia w ramach Rady wspólnych komisji branżowych, których zadaniem będzie omówienie i szybkie rozwiązywanie problematycznych kwestii pojawiających się pomiędzy przedsiębiorcami obu krajów” – dodał Szymon Waszczin.

Również w ramach tego wydarzenia zostało podpisane Memorandum o wspólnych działaniach pomiędzy Zrzeszeniem Biznesu Ukraińskiego w Polsce a Międzynarodowym Stowarzyszeniem Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie, którego ważnym czynnikiem jest osiągnięcie wysokiego poziomu polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej przyczyniając się do stabilności gospodarczej i wzrostu dobrobytu społecznego obu krajów.

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України