Dziś: piątek,
21 czerwca 2024 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2024
Spotkanie w Archiwum
TWORZENIE I OCHRONA DZIEDZICTWA DOKUMENTACYJNEGO WSPÓLNOT NARODOWYCH UKRAINY W STANIE WOJENNYM

Powyższa kwestia stała się tematem posiedzenia okrągłego stołu przeprowadzonego 13 marca w siedzibie Centralnego Państwowego Archiwum Organizacji Społecznych i Ukrainistyki odbyło.

W obradach uczestniczyli: dyrektor Centralnego Państwowego Archiwum Organizacji Społecznych i ukrainistyki Olga Bażan, z-ca kierownika Państwowej Służby Ukrainy ds. Etnopolityki i Wolności Sumienia Ihor Łossowski, współorganizatorzy wydarzenia - prezes Rady Wspólnot Narodowych Aszot Awanesjan, przewodnicząca Rady Organizacji Społecznej Ludności Tubylczej, Mniejszości Narodowych Ukrainy przy Ministerstwie Oświaty i Nauki Ukrainy Ludmiła Kowalenko, a także przedstawiciele 10 wspólnot etniczno-narodowościowych Ukrainy.

Związek Polaków Ukrainy na wydarzeniu reprezentowała I wiceprezes ZPU Lesia Jermak.

W swojej wypowiedzi na temat zachowania dziedzictwa kulturowego wspólnot narodowych, dyrektor Archiwum zwróciła się do obecnych przedstawicieli organizacji etnicznych podkreślając znaczenie przekazywania dokumentów organizacji wspólnot etnicznych do państwowych zbiorów archiwalnych Ukrainy.

W wypowiedzi „O tworzeniu dziedzictwa dokumentacyjnego wspólnot etnicznych Ukrainy” Natalia Babina, kierownik wydziału formacji Centralnego Państwowego Archiwum, przedstawiła uczestnikom klasyfikację dokumentów według zakresu nich uaktywnienia, określiła terminy przechowywania poszczególnych dokumentów, a także szczegółowy opis sporządzania akt nomenklaturowych organów centralnych organizacji społecznych.

Zgodnie z podsumowaniem obrad zatwierdzono i podpisano wspólne oświadczenie w sprawie konieczności gromadzenia dokumentów potwierdzających agresję wojskową na Ukrainę.

Dziękujemy organizatorom za możliwość udziału w wydarzeniu, za pozycję obywatelską w ważnych kwestiach zapewnienia zachowania dziedzictwa dokumentacyjnego wspólnot etnicznych Ukrainy w warunkach stanu wojennego, pamiętając, że zbiory archiwalne organizacji stanowią interesującą warstwę dokumentów do badań wydarzeń.

Bez przeszłości nie ma przyszłości — twórzmy razem historię ZPU!

Lesia Jermak – I wiceprezes ZPU

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України