Dziś: sobota,
25 maja 2024 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Witryna

Z ogromnym smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Stanisława Panteluka, wieloletniego redaktora naczelnego „Dziennika Kijowskiego” i działacza polskiej mniejszości na Ukrainie.

W osobie zmarłego tracimy wypróbowanego przyjaciela, mocno zaangażowanego w sprawę odrodzenia żywego polskiego słowa i polskich mediów na Ukrainie.

Rodzinie, bliskim, przyjaciołom i współpracownikom składamy wyrazy głębokiego współczucia oraz słowa otuchy

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України