Dziś: piątek,
21 czerwca 2024 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Polacy Ukrainy
Nasze sprawy
Spotkanie z Prezesami obwodowych organizacji Związku Polaków Ukrainy

W dniu 11 maja w trybie hybrydowym odbyło się drugie robocze spotkanie z Prezesami ponad 30 organizacji zrzeszonych w Związku Polaków Ukrainy poświęcone organizacji i przeprowadzeniu IX Kongresu ZPU.

Swoją obecnością spotkanie zaszczycili: Prezes ZPU – Antoni Stefanowicz, Wice Prezes – Olga Pawluk, członkowie Zarządu Głównego ZPU – Rościsław Raczyński, Andżelika Płaksina, Jerzy Wójcicki, Maryna Horbacz.

Po dokonaniu analizy ankiet wypełnionych przez Prezesów polskich organizacji Ukrainy  Pierwsza Wiceprezes ZPU Lesia Jermak zainicjowała potrzebę spotkań online. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Prezesów (wyrażonym w ankiecie z listopada 2023 zamieszczonej w Google) na posiedzeniu ZG ZPU (z dnia 17.02.24) uchwalono decyzję o przeprowadzaniu spotkań roboczych z Prezesami (przedstawicielami) organizacji w celu informowania organizacji o podjętych decyzjach ( działaniach) ZG ZPU, a także w celu dalszej współpracy.

W kijowskiej siedzibie ZPU zebrali się członkowie reprezentujący organizacje stołeczne, zaś przedstawicie z innych regionów Ukrainy oraz przybywający poza granicami Ukrainy uczestniczyli w dyskusji w formie wideokonferencji na platformie Zoom. Obradom przewodniczyła Pierwsza Wiceprezes ZPU Lesia Jermak. Współorganizatorami spotkania byli: dyrektor biura – Rościsław Raczyński, sekretarz ZPU - Switłana Bułanowa.

Drugie spotkanie z rzędu miało charakter informacyjny. Na posiedzeniu omówiono m.in:

- warunki wysuwania delegatów ze strony organizacji;

- propozycję daty przeprowadzenia zebrania;

- projekt programu Kongresu;

- niezbędną dokumentację.

Ustalono, że należy przeprowadzić zebrania (posiedzenia zarządu) organizacji celem wysunięcia jednego delegata od każdej organizacji na IX Kongres ZPU.

Przyjęto propozycję przesłania informacji o organizacji celem zorganizowania archiwum polskich organizacji Ukrainy, stworzenia rubryki przedstawiającej poszczególne organizacje ZPU na łamach gazety Dziennik Kijowski, stronie internetowej ZPU oraz w sieciach społecznościowych.

Podsumowując spotkanie konstatowano, że w środowiskach polskich nie wygasła chęć do dalszego działania. Może w nieco odmienionej formie, rozdzieleni czasami tysiącami kilometrów , ale nadal działamy w celu podtrzymania narodowych więzi. Dziękujemy wszystkim Prezesom za owocne obrady, pozytywne nastawienie do dalszej współpracy.

Lesia Jermak
I wiceprezes ZPU

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України