Dziś: poniedziałek,
15 lipca 2024 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Aktualności
O WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ Z UKRAINĄ

Seminarium „Współpraca gospodarcza z Ukrainą”, zorganizowane przez Sekcję Wychowanków Politechniki Kijowskiej, odbyło się w hotelu GREGORY w Kobyłce koło Warszawy, 31 maja – 2 czerwca 2024 r. Na wstępie części oficjalnej w sobotę przewodniczący Sekcji odczytał list Rektora Politechniki Kijowskiej skierowany do wychowanków uczelni. Prezes Towarzystwa Kultury i Historii Techniki Bronisław Hynowski przedstawił list z pozdrowieniami od pani prezes FSNT NOT Ewy Mańkiewicz-Cudny. Uczestnicy wysłuchali referatów o trudnej sytuacji gospodarczej Ukrainy i o polskiej pomocy świadczonej temu krajowi. Referaty wygłosili Wiesław Kazana i Janusz Fuksa. Były one ilustrowane na ekranie zdjęciami z Kijowa. Prezes TKiHT zapoznał zgromadzonych z sylwetką generała i inżyniera Józefa Bema, w związku z ogłoszonym przez NOT rokiem tego wybitnego dowódcy wojskowego.

Absolwenci z różnych stron Polski, a nawet ze Szwecji i z Francji, zwiedzili miasto i wieczorem wspominali swoje studenckie lata w Kijowie. W sobotę po obradach uczestnicy zapoznali się z ekspozycją muzeum POLIN. Spotkali się przy uroczystej kolacji, podczas której wyświetlono na ekranie setki zdjęć ze spotkań absolwenckich i z uroczystości inauguracyjnych w Politechnice Kijowskiej. W niedzielę uczestnicy udali się do Ossowa, by odwiedzić miejsce bitwy o Warszawę w wojnie 1920 roku.

Organizatorami seminarium byli Wiesław i Iwona Kazanowie, z pomocą ze strony Henryka Bukalskiego i Joanny Laskowskiej.

Janusz Fuksa

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України