Dziś: wtorek,
23 kwietnia 2024 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Historia
WAŻNE DATY Z HISTORII POLSKI (2)

1569 - Unia lubelska - porozumienie pomiędzy stanami Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego

1570 - Unia sandomierska, porozumienie wszystkich wyznań protestanckich (z wyjątkiem arian) o zaprzestaniu wzajemnemu przeciwstawianiu się

1573 - Konfederacja warszawska, pierwsza wolna elekcja

1596 - Unia brzeska - połączenie Cerkwi prawosławnej z Kościołem łacińskim w Rzeczypospolitej Obojga Narodów, dokonane w Brześciu Litewskim

1600 - Początek wojny ze Szwedami

1605 - Bitwa pod Kircholmem w czasie polsko-szwedzkiej wojny o Inflanty

1618-48 - Wojna trzydziestoletnia między cesarzami z rodu Habsburgów i katolickimi książętami Rzeszy

1622 - Rozejm ze Szwedami w Mitawie

1627 - Bitwa morska pod Oliwą

1629 - Rozejm w Altmarku – sześcioletni rozejm kończący wojnę polsko-szwedzką

1609-19 - Wojny polsko-rosyjskie

1620-99 - Wojny polsko-tureckie

1620 - Klęska pod Cecorą w bitwie z Turkami

1621 – Zwycięska bitwa pod Chocimiem, nad Prutem między armią polsko – litewską a wojskami tureckimi

CDN

 

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України