Dziś: piątek,
21 czerwca 2024 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Przeczytaj
Jak mieszka książę Lubomirski-Lanckoroński?

Życie książęcych rodzin budzi zainteresowanie całego świata. Monako ma księcia Alberta II, Wielka Brytania - księcia Wiliama, Szwecja - księcia Karola Filipa. Choć w Polsce monarchia oficjalnie zakończyła się w 1918 roku, to obywatelami kraju są dziś potomkowie rodzin książęcych. Czartoryscy, Radziwiłłowie, Krasińscy, Poniatowscy - to tylko część z nich. Dziś dowiecie się jak mieszka i żyje książę Jan Lubomirski-Lanckoroński.

Jan Eugeniusz Lubomirski Lanckoroński urodził się 22 marca 1978 w Krakowie. Jest synem Stanisława Stefana Lubomirskiego–Lanckorońskiego (ur. 1931) i Ewy Tarnawieckiej (ur.1945). Pochodzi z rodu książęcego Lubomirscy herbu Drużyna (żyjącego w zakolach rzeki Szreniawy koło Proszowic w czasach Mieszka I).

Książę z wykształcenia jest prawnikiem. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim. Uczył się też w London School of Economics oraz University of Navarra w Barcelonie we współpracy z Uniwersytetem Harvarda. Zdobywał także wykształcenie w zawodzie doradcy i maklera giełdowego oraz zarządcy nieruchomości. Znany jest jako inwestor, działacz społeczny, prezes Grupy Landeskrone. W 2021 zajął setne miejsce na liście 100 najbogatszych Polaków według tygodnika "Wprost”, z majątkiem w wysokości 450 mln zł.

Książę jest prezesem Fundacji Książąt Lubomirskich, która kontynuuje charytatywne tradycje rodu, wydał trylogię „Lubomirscy Książęta Polscy”, wspiera rozwój polskiej sztuki, nauki, ekologicznego budownictwa, realizuje projekty medyczne i edukacyjne. Ponadto funduje stypendia dla studentów, zakup sprzętu komputerowego i medycznego, odbudowę szczególnie cennych zabytków.

Co do majątku Lubomirskich w Polsce i Europie to w ostatnich latach niezwykle głośno jest o posiadłości nad jeziorem Lubiąż w Lubniewicach. W 2020 roku została ona udostępniona częściowo turystom. Można zobaczyć reprezentacyjne sale, hol z portretami Księcia Stanisława Lubomirskiego – Marszałka Wielkiego Koronnego i jego żony Izabeli z Czartoryskich Lubomirskiej, salę muzyczną z pamiątkami księcia Władysława Lubomirskiego i oryginalnymi meblami z innych majątków rodowych, wielką galerię  z portretem księcia Stefana Andrzeja Lubomirskiego, salę myśliwską i salę z królewską z pocztem królów polskich autorstwa Marcello Bacciarellego.

Lubniewice to jednak nie tylko Zamek Książąt Lubomirskich, który funkcjonuje jako prywatna rezydencja rodzinna. Mamy tu cały kompleks pałacowo – zamkowo – parkowy, w którym jest też Pałac Książąt Lubomirskich.

Książę Jan Eugeniusz Lubomirski Lanckoroński nie tylko udostępnił część rodzinnej posiadłości w Lubniewicach turystom. Swoim życiem dzieli się także w social mediach.

Prywatnie - książę w latach przez 12 lat był mężem jednej z najbogatszych Polek, zaangażowanej w szeroką działalność społeczną i charytatywną Dominiki Kulczyk (córki Jana i Grażyny Kulczyków). Ma z nią dwoje dzieci: Jeremiego Sebastiana oraz Weronikę. Para rozstała się w spokojnej atmosferze, bez skandali oraz bez orzekania o winie

W sierpniu 2020 ożenił się z Heleną Mańkowską, współwłaścicielką „Uzdrowiska Szczawnica”. W tym samym roku zostali rodzicami córki Elisabeth Helene.

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України