Dziś: czwartek,
23 listopada 2017 roku.
Przegląd do nr 555 listopad 2017 r.
Witryna

Drodzy Czytelnicy spoza granic Ukrainy. POLECAMY!

Najświeższą informację o sytuacji społeczno-politycznej w naszym kraju w języku polskim i angielskim możecie znaleźć wchodząc na blog
red. Tarasa Woźniaka: http://blogs.pravda.com.ua/authors/voznyak/53d60d06daab9/

W hołdzie ofiarom totalitaryzmu


Ministrowie kultury Polski i Ukrainy Piotr Gliński  i Jewhen Nyszczuk oddali hołd ofiarom totalitaryzmu spoczywającym w Bykowni

W dniach 22–23 października wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego RP prof. Piotr Gliński przebywał z wizytą na Ukrainie.

Wizytę rozpoczął od złożenia wieńca z kłosami pod Pomnikiem Ofiar Wielkiego Głodu 1932-1933 w Kijowie i odwiedzenia muzeum ofiar Wielkiego Głodu a także Twierdzy Kijowskiej...

Współdziałanie


Przemawia jeden z organizatorów Forum - Prezes Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie Piotr Ciarkowski

W dniu 26 (Kijów) – 27 października (Odessa) 2017 roku w Ukrainie odbyło się dwudniowe VII Międzynarodowe Forum „Dni Polskiego Biznesu na Ukrainie”.

Forum zostało zorganizowane przez Międzynarodowe Centrum Prawnicze „Eucon” i Zrzeszenie Ukraińskiego Biznesu w Polsce przy wsparciu Ministerstwa Infrastruktury Ukrainy....

Razem chrońmy środowisko


Uroczyste otwarcie konferencji

„Prawda jest taka, że w wyniku stałego oddziaływania antropogenicznego i nieustanego wzrostu populacji Ziemi równie nieugięcie następuje degradacja naturalnych rezerwuarów wodnych, będących głównymi źródłami wody - nie tylko pitnej, ale także wykorzystywanej do użytku domowego i przemysłowego”.

Taką niewesołą prawidłowość zasygnalizował pierwszy vice-rektor KPI Jurij Jakimenko otwierając V Międzynarodową Konferencję Naukową i Praktyczną zatytułowaną: „Czysta Woda. Aspekty fundamentalne,...

Dostęp do nauki w języku ojczystym

Polska i Ukraina podpisały deklarację, która jest potwierdzeniem umów dwustronnych i międzynarodowych gwarantujących mniejszości polskiej na Ukrainie prawo do nauczania w języku ojczystym - poinformowała minister edukacji narodowej Anna Zalewska

Jak mówiła, przyjęta 5 września przez Radę Najwyższą Ukrainy nowa ustawa "O edukacji" wywołała zaniepokojenie, czy przyjęte w niej zapisy gwarantują polskiej mniejszości na Ukrainie naukę języka polskiego i w języku polskim. Dlatego strona polska rozpoczęła rozmowy na ten temat ze stroną ukraińską.

Anna Zalewska przypomniała, że w ubiegłym tygodniu w Kijowie rozmawiała ze swoją ukraińską odpowiedniczką minister oświaty i nauki Lilią Hrynewycz. Po tym spotkaniu szefowe resortów edukacji obu państw...

Analizy

25 września prezydent Ukrainy Petro Poroszenko podpisał ustawę o oświacie przyjętą przez Radę Najwyższą 5 września. Nowe prawo, upublicznione dopiero 26 września, wprowadza daleko idące zmiany w systemie szkolnictwa i oświaty na Ukrainie. Wydłużeniu ulegnie okres edukacji szkolnej z 11 do 12 lat (przy podziale na trzy etapy edukacji: 4-letni początkowy, 5-letni średni i 3-letni specjalistyczny/zawodowy), a sam program i metody nauczania mają ulec daleko idącym zmianom. W narracji władz ukraińskich ustawa ma przede wszystkim charakter modernizacyjny, a jej celem jest przybliżenie Ukrainy do europejskich standardów edukacyjnych i podwyższenie płacy nauczycielom.

Ustawa wprowadza znaczące zmiany w funkcjonowaniu szkolnictwa mniejszości narodowych. Zajęcia w językach mniejszości będą mogły być prowadzone...

26 2017 « « ». , , ˳ , , ,

ϳ , , , « » .

̳ ˳ 7 ...

Będą konsultacje

17 października w Kijowie Minister Edukacji Narodowej Polski Anna Zalewska przeprowadziła rozmowę z Minister Edukacji Ukrainy Lilią Hrynewycz (na zdjęciu ) na temat niedawno przyjętej nowej ustawy oświatowej Ukrainy. Polska chce, by jej mniejszość polska zamieszkała na Ukrainie miała zagwarantowane prawo do nauki w języku ojczystym.

Ustawa mówi, że mniejszości narodowe na Ukrainie mają zagwarantowane prawo do nauczania w językach ojczystych w przedszkolach państwowych i klasach początkowych. Na późniejszym etapie głównym językiem wykładowym ma być jednak ukraiński. Szkoły mniejszości narodowych, gdzie...

W dniach 11-12 października z wizytą na Ukrainie przebywał Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski. Marszałek spotkał się z przewodniczącym ukraińskiej Rady Najwyższej Andrijem Parubijem, z którym omówił sprawy dotyczące współpracy wojskowej (w tym również współpracy między Ukrainą i NATO), relacji handlowych, rozbudowy infrastruktury polsko-ukraińskich przejść granicznych. Marszałek poinformował, że w budżecie na 2018 rok są środki na budowę nowego przejścia, jak i pieniądze na kredyt dla strony ukraińskiej na remont przejść granicznych po...


Marszałek Senatu i Adam Bala, prezes Polsko-Ukraińskiej Fundacji im. I.J. Paderewskiego na ręce dyrektor Biblioteki Narodowej Nauk Medycznych Raisy Pawlenko przekazali portret prof. Religi i kilka najnowszych wydawnictw medycznych

Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski w ramach swojej wizyty na Ukrainie uczestniczył w ceremonii nadania imienia profesora Zbigniewa Religi Polskiej Bibliotece Medycznej w Kijowie.

Kreśląc...

12 października Stanisław Karczewski w gmachu Ambasady RP na Ukrainie spotkał się z przedstawicielami organizacji i środowisk polskich Kijowskiego Okręgu Konsularnego.

Rozmowa dotyczyła kwestii związanych z oświatą i nauką języka polskiego, sposobem finansowania przez Senat organizacji polonijnych, kontaktami młodzieży polskiej i ukraińskiej, przyjazdami młodzieży polskiego pochodzenia do Polski. 

W temacie Karty Polaka okazało się, że od samego początku jej funkcjonowania złożono ponad 300 tys. wniosków o jej wydanie, a 70 tys. zostało wydanych. Zaznaczano, że wielu Ukraińców (w tym duża...

Patron polsko-ukraińskiego pojednania

15 października w Kijowie w podniosłej i radosnej atmosferze nastąpiło oficjalne otwarcie ulicy Jana Pawła II oraz odsłonięcie muralu z Jego wizerunkiem, na jednym z budynków przy tej ulicy.

Uroczystości rozpoczęła Msza św. w kościele św. Mikołaja, którą koncelebrowali: biskup kijowsko-żytomierski Witalij Krywyckyj i władyka Ukraińskiej Cerkwi Greckokatolickiej - arcybiskup większy kijowsko-halicki - Światosław Szewczuk.

W kościele, z ust biskupa Krywyckiego, zabrzmiały słowa Ojca Świętego wypowiedziane we Lwowie 26 czerwca 2005 roku, podczas Jego pielgrzymki na Ukrainę: „Niech przebaczenie...

Najpopularniejsze kierunki

Według estymacji Pew Research Center, które na podstawie danych z biura ONZ opracowali eksperci, z Polski wyemigrowało ponad 3,5 mln osób, reprezentujących 8 % populacji. Co siódma osoba przyznaje, że wyemigrowała z Polski choćby na krótki czas. Według danych GUS co najmniej 70% społeczeństwa ma członka rodziny przebywającego za granicą. Czy emigracja dalej jest atrakcyjna? Czego można się spodziewać w krajach, które uznawane są za najpopularniejsze kierunki polskiej emigracji?

Norwegia, czyli Samotnicy

Atrakcyjna ze względu na zarobki, które przekraczają krajową średnią pensję nawet sześciokrotnie. Norweska Polonia chwali sobie zarówno zarobki, jak i zaplecze socjalne. Nie jest tajemnicą, że nawet na podstawowych stanowiskach można prowadzić godne życie, w...

Walny zjazd Federacji Mediów Polskich na Wschodzie


W obradach zjazdu wzięli udział przedstawiciele najwyższych władz RP

W jednym z najbardziej zaszczytnych miejsc stolicy Polski, w Rezydencji Prezydenta RP - Belwederze w dniu 26 września br. odbył się Walny zjazd Stowarzyszenia Federacji Mediów Polskich na Wschodzie, zorganizowany przez dwie największe organizacje wspierające rozwój mediów polskich na Ukrainie, Białorusi, Litwie i Łotwie: Fundację „Wolność i Demokracja” i Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

Zjazd rozpoczął się od uroczystej mszy...

220 uczestników Festiwalu nad limanem Dniestru


Paradę zespołów artystycznych uczestniczących w Festiwalu
„Akermański Polonez” w Biłhorod-Dnistrowskim otwierają artystki Zespół Tańca Ludowego „Bandanki” z Ustrzyk Dolnych

Ważne miejsce w kalendarzu kulturalnym Polskiego  Narodowo-Kulturalnego Stowarzyszenia w Biłhorod-Dnistrowskim posiada...

W dzień niepodległości Ukrainy


Pododdział Brygady Strzelców Podhalańskich defiluje na kijowskim Chreszczatyku

„Europa bez Ukrainy nie będzie pełnowartościowa ani w sensie politycznym, ani gospodarczym, ani wojskowym. Polska jest i pozostanie razem z Ukrainą, ponieważ wasz kraj broni Europy” – powiedział minister obrony narodowej Polski Antoni Macierewicz podczas spotkania w Kijowie z prezydentem Ukrainy Petrem Poroszenką w ramach obchodów Dnia Niepodległości.

Antoni Macierewicz był jednym z honorowych gości w Kijowie, dzieląc na trybunie miejsce z szefem...

Gdzie bije polskie serce

24 sierpnia 2017 roku Narodowy Rezerwat Historyczny i Kulturowy „Bykowiańskie Mogiły”. przyjmował uczestników XVII Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyńskiego. Gloryfikatorzy męstwa i bohaterstwa, którzy przybyli tu z różnych zakątków Polski uczcili pamięć pochowanych w bykowniańskim lesie Polaków i innych ofiar stalinowskich represji.

Już siedemnaście lat z rzędu polscy motocykliści odwiedzają miejsca powiązane ze śladami polskiego oręża i polskiej krwi, przelanej w Katyniu, Żytomierzu, Ostaszkowie, Winnicy i wielu innych miejscowościach na Wschodzie.

 Trasa Rajdu corocznie ulega nieznacznym...

W dniu Święta Wojska Polskiego Ambasador RP w Kijowie Jan Piekło, deputowany parlamentu ukraińskiego Mykoła Kniażyckyj, żołnierze WP i SZ Ukrainy, konsul generalny RP Tomasz Dederko oraz miejscowi Polacy złożyli kwiaty w Bykowni.

Z przemówienia ambasadora Jana Piekło: "Serdecznie chcę podziękować naszym ukraińskim przyjaciołom, którzy do nas dzisiaj przyszli, aby pokazać, że to jest nasza wspólna sprawa. Bitwa Warszawska pokazała, że jeżeli Polacy z Ukraińcami są razem, to są w stanie dokonywać rzeczy niemożliwych. (...) Cud nad Wisłą, jako nazwa świadczy o tym, że...

Z wykształcenia cybernetyk!


Z okazji 70. rocznicy urodzin, w ramach cyklu odczytów „Polskie sylwetki” 15 czerwca w Kijowskim Literacko-Pamiątkowym Muzeum Maksyma Rylskiego odbyło się spotkanie poety Stanisława Szewczenki ze swoimi przyjaciółmi i sympatykami pod dewizą „DOM DLA DUSZY”, które...

XX lat Polonii w Kropywnyckim

Gniazdem rodowym Szymanowskich i miejscem, gdzie 3 października 1882 przyszedł na świat Karol – jak okazało się później - najważniejszy obok Szopena polski kompozytor, wybitna postać muzyki okresu Młodej Polski oraz międzywojnia (1918-1939), był dwór w Tymoszówce, wsi położonej na skraju Dzikich Pól, 70 km od Elizawetgradu (dziś Kropywnyckyj).

Tu kompozytor spędził swoją młodość (na ogół okresy lata i jesieni). Majątek był miejscem, do którego przyjeżdżali przyjaciele (Artur Rubinstein, Paweł Kochański, Stefan Spiess, Jarosław Iwaszkiewicz).

W Tymoszówce...


Dziennik Kijowski