Dziś: niedziela,
22 stycznia 2017 roku.
Przegląd do nr 536 styczeń 2017 r.
Witryna

Drodzy Czytelnicy spoza granic Ukrainy. POLECAMY!

Najświeższą informację o sytuacji społeczno-politycznej w naszym kraju w języku polskim i angielskim możecie znaleźć wchodząc na blog
red. Tarasa Woźniaka: http://blogs.pravda.com.ua/authors/voznyak/53d60d06daab9/

Gaude Polonia

Pro­gram Sty­pen­dial­ny Mi­ni­stra Kul­tu­ry „Gaude Po­lo­nia” działa od 2003 roku, przeznaczo­ny jest dla mło­dych (do 40 roku życia, w wy­jąt­ko­wych wy­pad­kach do 45 roku życia) twór­ców kul­tu­ry oraz tłu­ma­czy li­te­ra­tu­ry pol­skiej z kra­jów Eu­ro­py Środ­ko­wow­schod­niej, w pierw­szej ko­lej­no­ści z Bia­ło­ru­si i Ukra­iny. Pro­gram służy bu­do­wa­niu płasz­czy­zny zro­zu­mie­nia i do­brych kon­tak­tów na grun­cie...

8 stycznia, w czasie, gdy zgodnie ze wschodnim obrzędem naród ukraiński obchodził święta Bożego Narodzenia, we wsi Huta Pieniacka, w obwodzie lwowskim, nieznani wandale zdewastowali pomnik Polaków, którzy zginęli tragicznie w 1944 roku podczas drugiej wojny światowej.

Powodem do namysłu odnośnie ustanowienia „reżysera tego wydarzenia” jest fakt, że pierwszymi, kto opublikował zdjęcia zburzonego pomnika stały się nie strony internetowe polskich stowarzyszeń narodowo kulturalnych, działających w regionie lwowskim, i nie agencje informacyjne Galicji, a media prorosyjskie, które oskarżyły o dokonanie tego aktu wandalizmu przedstawicieli skrajnie prawicowych środowisk ukraińskich.

My, Związek Polaków Ukrainy, poddajemy w wątpliwość udział Ukraińców w zrujnowaniu pomnika w...

8 , г , , , ' , 1944 . .

« » , , ’ - , ̲, .

, , ' Ϻ. ͳ “SS”, . 50- , , ...

Ważna wizyta

Narodowo Techniczny Uniwersytet Ukrainy „Kijowski Instytut Politechniczny” im. Igora Sikorskiego powstał w 1898. W uczelni od chwili jej powstania przeszkolono prawie 370 tysięcy specjalistów, w tym ponad 60 tysięcy już w latach niepodległości Ukrainy.

KPI znalazł się w 4% grupie uniwersytetów cieszących się najwyższą renomą na świecie według międzynarodowych ocen QS i jest jedną z największych instytucji edukacyjnych w Europie. Dziś studiuje tu prawie 25 000 studentów, licencjatów i doktorantów, w tym również obcokrajowców. Co szósty student stolicy Ukrainy zdobywa oświatę w...

Ważna wizyta


Foto: Krzysztof Sitkowski

W odpowiedzi na zaproszenie złożone przez Prezydenta Andrzeja Dudę w trakcie sierpniowej wizyty w Kijowie 2 grudnia, w 25. rocznicę uznania przez Polskę niepodległości Ukrainy Prezydent Petro Poroszenko wraz z małżonką Maryną przebywał z wizytą w Polsce.

Głównymi tematami rozmów Prezydentów były bezpieczeństwo, europejska perspektywa Ukrainy, energetyka oraz kwestie historyczne.

Poroszenko podkreślił, że Ukraińcy zawsze będą pamiętać o tym, że Polska 25 lat temu, jako pierwsza uznała niepodległość...

VIII Kongres Związku Polaków na Ukrainie

Ponad stu delegatów z różnych regionów Ukrainy 11 listopada przybyło do Kijowa na VIII Kongres Związku Polaków na Ukrainie - największego zrzeszenia organizacji polskich naszego kraju, aby omówić dokonania poczynione w okresie minionych 4 lat, nakreślić zamierzenia na przyszłość, wybrać nowe władze Związku.

To najwyższej rangi zgromadzenie zaszczycili swoją obecnością Ambasador RP na Ukrainie Jan Piekło, senator RP Robert Dowhan, radca - minister w Departamencie Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą MSZ Michał Greczyło, kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Kijowie Tomasz Dederko, II sekretarz...

na lata 2017-2020

Celem ZPU jest organizacja i koordynacja działań członków Związku, na rzecz społecznego, oświatowego, kulturalnego i ekonomicznego rozwoju mieszkających na Ukrainie obywateli polskiego pochodzenia, obrony ich praw obywatelskich i narodowościowych.

W ciągu najbliższych 4 lat ZPU planuje realizować podane poniżej cele i zadania. 


I.                  
SPRAWY ORGANIZACYJNE, SPOŁECZNE

 • 1.        Działać zgodnie z Konstytucją Ukrainy, normami Prawa ukraińskiego i międzynarodowego, takimi jak Konwencja Ramowa Rady Europy o Ochronie Mniejszości Narodowych i innych aktów z poczuciem...

 • Nagroda Malewicza-216


  W ceremonii nagradzania uczestniczył Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie Jan Piekło

  Nikita Kadan - autor wystawy o powyższym tytule został laureatem tegorocznej artystycznej nagrody im. Malewicza ufundowanej przez Instytut Polski w Kijowie.

  Już po raz piąty ludzie sztuki, działacze społeczni, dziennikarze, przedstawiciele instytucji oświatowych i kół biznesowych Ukrainy i Polski zebrali się 18 listopada w ośrodku firmu marketingowej „FedorivHub” na ceremonię wręczenia artystycznej Nagrody im....

  Lekarz i informacja


  Akt otwarcia Polskiej Biblioteki w Kijowie. Wstęgę przecinają
  prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie Andrzej Sawoni i prezydent Narodowej Akademii Nauk Medycznych Ukrainy Witalij Cymbaluk

  „Uważam, że lekarza, który nie czyta fachowej literatury, obawiać trzeba się bardziej, niż choroby. Zawsze powinien on „trzymać rękę na pulsie", stosować najnowsze metodyki, czy chociażby nie zalecać tych leków,...

  100 rocznica śmierci i 160 rocznica urodzin koryfeusza pióra


  Prezydium Konferencji podczas jej uroczystego otwarcia w auli Narodowego Uniwersytetu im. T. Szewczenki w Kijowie

  Twórczość i działalność społeczno-polityczna Iwana Franki jest znana po obu stronach obecnej granicy, jak w Ukrainie, tak i w Polsce. Oczywiście, na Ukrainie, jak w nauce, tak i życiu codziennym trudno ominąć 50 tomową spuściznę, również w języku polskim, tego twórcy. Urodzony w wieloetnicznej Galicji, Iwan Franko był wyrazicielem interesów i światopoglądu...

  Wspominając Józefa Łobodowskiego


  Serhij Borszczewskyj

  „Największym przeciwnikiem Moskwy będzie Ukraina, której trzeba pomóc zdobyć całkowitą niepodległość”. Te prorocze słowa w dalekim 1940 roku, w obozie dla demobilizowanych polskich wojskowych w Notre Dame de Livron w Tuluzie napisał w redagowanym przez siebie czasopiśmie „Wrócimy”, jeszcze młody wówczas, a z czasem - wybitny poeta, tłumacz i rzecznik polsko-ukraińskiego porozumienia Józef Łobodowski.

  Wspominałem te słowa zimą 2014 roku, kiedy widziałem polskie flagi razem z ukraińskimi, a jeszcze krymskotatarskimi,...

    /  Napisz do nas

   
   
   

  !

  :  

  Dziennik Kijowski