Dziś: poniedziałek,
27 lutego 2017 roku.
Przegląd do nr 537 luty 2017 r.
Witryna

Drodzy Czytelnicy spoza granic Ukrainy. POLECAMY!

Najświeższą informację o sytuacji społeczno-politycznej w naszym kraju w języku polskim i angielskim możecie znaleźć wchodząc na blog
red. Tarasa Woźniaka: http://blogs.pravda.com.ua/authors/voznyak/53d60d06daab9/

Przedbórz – Góry Mokre, 13-17 sierpnia 2017 r.

REGULAMIN

1.         Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach:

– recytacji;

– poezji śpiewanej

2.         W konkursie oceniane będą wyłącznie występy amatorów.

3.         Warunkiem udziału w turnieju recytatorskim jest wykonanie 2 wybranych utworów poetyckich Marii Konopnickiej w języku polskim. Prezentacja utworów nie powinna przekroczyć 7 minut.

4.         Warunkiem udziału w turnieju poezji śpiewanej jest wykonanie 2 utworów opartych na tekstach Marii Konopnickiej (dopuszcza się wykonanie w języku swojego kraju).

(W przypadku podkładu...

Towarzystwo im. Marii Konopnickie] w Górach Mokrych informuje, iż rozpoczęto budo­wę Pomnika Domu Twórczości Marii Konopnickiej w Górach Mokrych w woj. Łódzkim - pow. Radomszczański.

Obecnie zalano już fundamenty. Pomniki Marii Konopnickiej stoją w 9 miastach Polski. Ten obecnie budowany na polskiej wsi będzie służył naszym Rodakom przyjeżdżającym do Ojczystego Kraju, młodzieży biorącej udział w ośmiu Ogólnopolskich Festiwalach i Konkursach oraz tutejszej społeczności.

Jako absolwent wydziału wokalnego w Warszawie w roku 1976 wykonywałem ponad 30 pieśni do utworów Marii Konopnickiej, w tym także przepiękną pieśń, jaką jest wła­śnie „Rota” /wykonanie utworu przez moją osobę można zobaczyć na stronie:...

Szanse, których nie można stracić

Blisko tysiąc uczestników z 26 państw świata, w tym ponad 250 osób – z Ukrainy, 40 wydarzeń – debat, wykładów i prezentacji raportów i regionów, a także pierwsze Targi Wschodnie. W Rzeszowie zakończyło się X Forum Europa – Ukraina. Hasło tegorocznych obrad: „Szanse, których nie można stracić”. Głównym zadaniem jubileuszowego Forum było przedyskutowanie kwestii, związanych z koniecznością przyspieszenia zmian na Ukrainie, by ogromny potencjał społeczny w tym kraju, wyzwolony podczas Rewolucji Godności, został właściwie wykorzystany a Ukraina odnalazła swoje miejsce w...

25 stycznia 2017 r. doszło do kolejnej dewastacji Miejsca Pamięci Narodowej na terenie Ukrainy. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP stanowczo potępia akt wandalizmu dokonany na terenie Czwartego Cmentarza Katyńskiego w Bykowni.

Prace renowacyjne na terenie zdewastowanego Polskiego Cmentarza Wojennego w Kijowie-Bykowni rozpoczęły się 28 stycznia 2017 r. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w porozumieniu ze stroną ukraińską i Ambasadą RP w Kijowie, zleciło usunięcie szkód wyspecjalizowanej polskiej firmie Furmanek Renewal. Firma ta uczestniczyła w budowie nekropolii, stąd decyzja o powierzeniu jej zadania naprawy i likwidacji zniszczeń (nadal obowiązuje gwarancja na prace przy budowie cmentarza przeprowadzone w Bykowni w latach 2011-2012). Koszty związane z usunięciem śladów aktu wandalizmu, jaki dotknął zarówno polską...

Gaude Polonia

Pro­gram Sty­pen­dial­ny Mi­ni­stra Kul­tu­ry „Gaude Po­lo­nia” działa od 2003 roku, przeznaczo­ny jest dla mło­dych (do 40 roku życia, w wy­jąt­ko­wych wy­pad­kach do 45 roku życia) twór­ców kul­tu­ry oraz tłu­ma­czy li­te­ra­tu­ry pol­skiej z kra­jów Eu­ro­py Środ­ko­wow­schod­niej, w pierw­szej ko­lej­no­ści z Bia­ło­ru­si i Ukra­iny. Pro­gram służy bu­do­wa­niu płasz­czy­zny zro­zu­mie­nia i do­brych kon­tak­tów na grun­cie...

8 stycznia, w czasie, gdy zgodnie ze wschodnim obrzędem naród ukraiński obchodził święta Bożego Narodzenia, we wsi Huta Pieniacka, w obwodzie lwowskim, nieznani wandale zdewastowali pomnik Polaków, którzy zginęli tragicznie w 1944 roku podczas drugiej wojny światowej.

Powodem do namysłu odnośnie ustanowienia „reżysera tego wydarzenia” jest fakt, że pierwszymi, kto opublikował zdjęcia zburzonego pomnika stały się nie strony internetowe polskich stowarzyszeń narodowo kulturalnych, działających w regionie lwowskim, i nie agencje informacyjne Galicji, a media prorosyjskie, które oskarżyły o dokonanie tego aktu wandalizmu przedstawicieli skrajnie prawicowych środowisk ukraińskich.

My, Związek Polaków Ukrainy, poddajemy w wątpliwość udział Ukraińców w zrujnowaniu pomnika w...

8 , г , , , ' , 1944 . .

« » , , ’ - , ̲, .

, , ' Ϻ. ͳ “SS”, . 50- , , ...

Ważna wizyta

Narodowo Techniczny Uniwersytet Ukrainy „Kijowski Instytut Politechniczny” im. Igora Sikorskiego powstał w 1898. W uczelni od chwili jej powstania przeszkolono prawie 370 tysięcy specjalistów, w tym ponad 60 tysięcy już w latach niepodległości Ukrainy.

KPI znalazł się w 4% grupie uniwersytetów cieszących się najwyższą renomą na świecie według międzynarodowych ocen QS i jest jedną z największych instytucji edukacyjnych w Europie. Dziś studiuje tu prawie 25 000 studentów, licencjatów i doktorantów, w tym również obcokrajowców. Co szósty student stolicy Ukrainy zdobywa oświatę w...

VIII Kongres Związku Polaków na Ukrainie

Ponad stu delegatów z różnych regionów Ukrainy 11 listopada przybyło do Kijowa na VIII Kongres Związku Polaków na Ukrainie - największego zrzeszenia organizacji polskich naszego kraju, aby omówić dokonania poczynione w okresie minionych 4 lat, nakreślić zamierzenia na przyszłość, wybrać nowe władze Związku.

To najwyższej rangi zgromadzenie zaszczycili swoją obecnością Ambasador RP na Ukrainie Jan Piekło, senator RP Robert Dowhan, radca - minister w Departamencie Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą MSZ Michał Greczyło, kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Kijowie Tomasz Dederko, II sekretarz...

na lata 2017-2020

Celem ZPU jest organizacja i koordynacja działań członków Związku, na rzecz społecznego, oświatowego, kulturalnego i ekonomicznego rozwoju mieszkających na Ukrainie obywateli polskiego pochodzenia, obrony ich praw obywatelskich i narodowościowych.

W ciągu najbliższych 4 lat ZPU planuje realizować podane poniżej cele i zadania. 


I.                  
SPRAWY ORGANIZACYJNE, SPOŁECZNE

 • 1.        Działać zgodnie z Konstytucją Ukrainy, normami Prawa ukraińskiego i międzynarodowego, takimi jak Konwencja Ramowa Rady Europy o Ochronie Mniejszości Narodowych i innych aktów z poczuciem...

 • Nagroda Malewicza-216


  W ceremonii nagradzania uczestniczył Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie Jan Piekło

  Nikita Kadan - autor wystawy o powyższym tytule został laureatem tegorocznej artystycznej nagrody im. Malewicza ufundowanej przez Instytut Polski w Kijowie.

  Już po raz piąty ludzie sztuki, działacze społeczni, dziennikarze, przedstawiciele instytucji oświatowych i kół biznesowych Ukrainy i Polski zebrali się 18 listopada w ośrodku firmu marketingowej „FedorivHub” na ceremonię wręczenia artystycznej Nagrody im....

  Lekarz i informacja


  Akt otwarcia Polskiej Biblioteki w Kijowie. Wstęgę przecinają
  prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie Andrzej Sawoni i prezydent Narodowej Akademii Nauk Medycznych Ukrainy Witalij Cymbaluk

  „Uważam, że lekarza, który nie czyta fachowej literatury, obawiać trzeba się bardziej, niż choroby. Zawsze powinien on „trzymać rękę na pulsie", stosować najnowsze metodyki, czy chociażby nie zalecać tych leków,...


  Dziennik Kijowski