Dziś: sobota,
16 grudnia 2017 roku.
Przegląd do nr 557 grudzień 2017 r.
Witryna

Drodzy Czytelnicy spoza granic Ukrainy. POLECAMY!

Najświeższą informację o sytuacji społeczno-politycznej w naszym kraju w języku polskim i angielskim możecie znaleźć wchodząc na blog
red. Tarasa Woźniaka: http://blogs.pravda.com.ua/authors/voznyak/53d60d06daab9/

1 grudnia w Ambasadzie RP w Kijowie nastąpiło uroczyste ogłoszenie wyników XI Konkursu im. Jerzego Giedroycia.

Witając uczestników Ambasador RP na Ukrainie Jan Piekło podkreślił, że co prawda Jerzy Giedroyć nie mógł być fizycznie obecny, to jego duch z pewnością patronuje pracy wybitnie zdolnych młodych ludzi, którzy włożyli wiele serca i wysiłku w podjęcie ciekawej i różnorodnej tematyki dotyczącej historii i współczesności Polski oraz stosunków polsko-ukraińskim.

Nagrodzeni w tym roku zostali:
- pani Marianna Pyrih za pracę doktorską pt....

W hołdzie ofiarom totalitaryzmu


Ministrowie kultury Polski i Ukrainy Piotr Gliński  i Jewhen Nyszczuk oddali hołd ofiarom totalitaryzmu spoczywającym w Bykowni

W dniach 22–23 października wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego RP prof. Piotr Gliński przebywał z wizytą na Ukrainie.

Wizytę rozpoczął od złożenia wieńca z kłosami pod Pomnikiem Ofiar Wielkiego Głodu 1932-1933 w Kijowie i odwiedzenia muzeum ofiar Wielkiego Głodu a także Twierdzy Kijowskiej...

Współdziałanie


Przemawia jeden z organizatorów Forum - Prezes Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie Piotr Ciarkowski

W dniu 26 (Kijów) – 27 października (Odessa) 2017 roku w Ukrainie odbyło się dwudniowe VII Międzynarodowe Forum „Dni Polskiego Biznesu na Ukrainie”.

Forum zostało zorganizowane przez Międzynarodowe Centrum Prawnicze „Eucon” i Zrzeszenie Ukraińskiego Biznesu w Polsce przy wsparciu Ministerstwa Infrastruktury Ukrainy....

Razem chrońmy środowisko


Uroczyste otwarcie konferencji

„Prawda jest taka, że w wyniku stałego oddziaływania antropogenicznego i nieustanego wzrostu populacji Ziemi równie nieugięcie następuje degradacja naturalnych rezerwuarów wodnych, będących głównymi źródłami wody - nie tylko pitnej, ale także wykorzystywanej do użytku domowego i przemysłowego”.

Taką niewesołą prawidłowość zasygnalizował pierwszy vice-rektor KPI Jurij Jakimenko otwierając V Międzynarodową Konferencję Naukową i Praktyczną zatytułowaną: „Czysta Woda. Aspekty fundamentalne,...

Dostęp do nauki w języku ojczystym

Polska i Ukraina podpisały deklarację, która jest potwierdzeniem umów dwustronnych i międzynarodowych gwarantujących mniejszości polskiej na Ukrainie prawo do nauczania w języku ojczystym - poinformowała minister edukacji narodowej Anna Zalewska

Jak mówiła, przyjęta 5 września przez Radę Najwyższą Ukrainy nowa ustawa "O edukacji" wywołała zaniepokojenie, czy przyjęte w niej zapisy gwarantują polskiej mniejszości na Ukrainie naukę języka polskiego i w języku polskim. Dlatego strona polska rozpoczęła rozmowy na ten temat ze stroną ukraińską.

Anna Zalewska przypomniała, że w ubiegłym tygodniu w Kijowie rozmawiała ze swoją ukraińską odpowiedniczką minister oświaty i nauki Lilią Hrynewycz. Po tym spotkaniu szefowe resortów edukacji obu państw...

Analizy

25 września prezydent Ukrainy Petro Poroszenko podpisał ustawę o oświacie przyjętą przez Radę Najwyższą 5 września. Nowe prawo, upublicznione dopiero 26 września, wprowadza daleko idące zmiany w systemie szkolnictwa i oświaty na Ukrainie. Wydłużeniu ulegnie okres edukacji szkolnej z 11 do 12 lat (przy podziale na trzy etapy edukacji: 4-letni początkowy, 5-letni średni i 3-letni specjalistyczny/zawodowy), a sam program i metody nauczania mają ulec daleko idącym zmianom. W narracji władz ukraińskich ustawa ma przede wszystkim charakter modernizacyjny, a jej celem jest przybliżenie Ukrainy do europejskich standardów edukacyjnych i podwyższenie płacy nauczycielom.

Ustawa wprowadza znaczące zmiany w funkcjonowaniu szkolnictwa mniejszości narodowych. Zajęcia w językach mniejszości będą mogły być prowadzone...

26 2017 « « ». , , ˳ , , ,

ϳ , , , « » .

̳ ˳ 7 ...

Będą konsultacje

17 października w Kijowie Minister Edukacji Narodowej Polski Anna Zalewska przeprowadziła rozmowę z Minister Edukacji Ukrainy Lilią Hrynewycz (na zdjęciu ) na temat niedawno przyjętej nowej ustawy oświatowej Ukrainy. Polska chce, by jej mniejszość polska zamieszkała na Ukrainie miała zagwarantowane prawo do nauki w języku ojczystym.

Ustawa mówi, że mniejszości narodowe na Ukrainie mają zagwarantowane prawo do nauczania w językach ojczystych w przedszkolach państwowych i klasach początkowych. Na późniejszym etapie głównym językiem wykładowym ma być jednak ukraiński. Szkoły mniejszości narodowych, gdzie...

W dniach 11-12 października z wizytą na Ukrainie przebywał Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski. Marszałek spotkał się z przewodniczącym ukraińskiej Rady Najwyższej Andrijem Parubijem, z którym omówił sprawy dotyczące współpracy wojskowej (w tym również współpracy między Ukrainą i NATO), relacji handlowych, rozbudowy infrastruktury polsko-ukraińskich przejść granicznych. Marszałek poinformował, że w budżecie na 2018 rok są środki na budowę nowego przejścia, jak i pieniądze na kredyt dla strony ukraińskiej na remont przejść granicznych po...


Marszałek Senatu i Adam Bala, prezes Polsko-Ukraińskiej Fundacji im. I.J. Paderewskiego na ręce dyrektor Biblioteki Narodowej Nauk Medycznych Raisy Pawlenko przekazali portret prof. Religi i kilka najnowszych wydawnictw medycznych

Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski w ramach swojej wizyty na Ukrainie uczestniczył w ceremonii nadania imienia profesora Zbigniewa Religi Polskiej Bibliotece Medycznej w Kijowie.

Kreśląc...

12 października Stanisław Karczewski w gmachu Ambasady RP na Ukrainie spotkał się z przedstawicielami organizacji i środowisk polskich Kijowskiego Okręgu Konsularnego.

Rozmowa dotyczyła kwestii związanych z oświatą i nauką języka polskiego, sposobem finansowania przez Senat organizacji polonijnych, kontaktami młodzieży polskiej i ukraińskiej, przyjazdami młodzieży polskiego pochodzenia do Polski. 

W temacie Karty Polaka okazało się, że od samego początku jej funkcjonowania złożono ponad 300 tys. wniosków o jej wydanie, a 70 tys. zostało wydanych. Zaznaczano, że wielu Ukraińców (w tym duża...

Patron polsko-ukraińskiego pojednania

15 października w Kijowie w podniosłej i radosnej atmosferze nastąpiło oficjalne otwarcie ulicy Jana Pawła II oraz odsłonięcie muralu z Jego wizerunkiem, na jednym z budynków przy tej ulicy.

Uroczystości rozpoczęła Msza św. w kościele św. Mikołaja, którą koncelebrowali: biskup kijowsko-żytomierski Witalij Krywyckyj i władyka Ukraińskiej Cerkwi Greckokatolickiej - arcybiskup większy kijowsko-halicki - Światosław Szewczuk.

W kościele, z ust biskupa Krywyckiego, zabrzmiały słowa Ojca Świętego wypowiedziane we Lwowie 26 czerwca 2005 roku, podczas Jego pielgrzymki na Ukrainę: „Niech przebaczenie...

Najpopularniejsze kierunki

Według estymacji Pew Research Center, które na podstawie danych z biura ONZ opracowali eksperci, z Polski wyemigrowało ponad 3,5 mln osób, reprezentujących 8 % populacji. Co siódma osoba przyznaje, że wyemigrowała z Polski choćby na krótki czas. Według danych GUS co najmniej 70% społeczeństwa ma członka rodziny przebywającego za granicą. Czy emigracja dalej jest atrakcyjna? Czego można się spodziewać w krajach, które uznawane są za najpopularniejsze kierunki polskiej emigracji?

Norwegia, czyli Samotnicy

Atrakcyjna ze względu na zarobki, które przekraczają krajową średnią pensję nawet sześciokrotnie. Norweska Polonia chwali sobie zarówno zarobki, jak i zaplecze socjalne. Nie jest tajemnicą, że nawet na podstawowych stanowiskach można prowadzić godne życie, w...

Walny zjazd Federacji Mediów Polskich na Wschodzie


W obradach zjazdu wzięli udział przedstawiciele najwyższych władz RP

W jednym z najbardziej zaszczytnych miejsc stolicy Polski, w Rezydencji Prezydenta RP - Belwederze w dniu 26 września br. odbył się Walny zjazd Stowarzyszenia Federacji Mediów Polskich na Wschodzie, zorganizowany przez dwie największe organizacje wspierające rozwój mediów polskich na Ukrainie, Białorusi, Litwie i Łotwie: Fundację „Wolność i Demokracja” i Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

Zjazd rozpoczął się od uroczystej mszy...

220 uczestników Festiwalu nad limanem Dniestru


Paradę zespołów artystycznych uczestniczących w Festiwalu
„Akermański Polonez” w Biłhorod-Dnistrowskim otwierają artystki Zespół Tańca Ludowego „Bandanki” z Ustrzyk Dolnych

Ważne miejsce w kalendarzu kulturalnym Polskiego  Narodowo-Kulturalnego Stowarzyszenia w Biłhorod-Dnistrowskim posiada...


Dziennik Kijowski