Dziś: niedziela,
26 maja 2019 roku.
Przegląd do nr 591 – maj 2019 r.
Witryna

Drodzy Czytelnicy spoza granic Ukrainy. POLECAMY!

Najświeższą informację o sytuacji społeczno-politycznej w naszym kraju w języku polskim i angielskim możecie znaleźć wchodząc na blog
red. Tarasa Woźniaka: http://blogs.pravda.com.ua/authors/voznyak/53d60d06daab9/


W Gdańsku 3-go maja br. pod pomnikiem JANA III SOBIESKIEGO odbyły się uroczystości świętowania 228 rocznicy KONSTYTUCJI 3-GO MAJA

228 lat temu Sejm Czteroletni po burzliwej debacie przyjął przez aklamację ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 maja. Była drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli. Celem ustawy rządowej miało być ratowanie Rzeczypospolitej, której terytorium zostało uszczuplone w wyniku I rozbioru przeprowadzonego przez Prusy, Austrię i Rosję...

 
Współpraca akademicka

Narodowy Techniczny Uniwersytet Ukrainy im. Igora Sikorskiego – Politechnika Kijowskaod wielu dziesiątek lat współpracuje z polskimi uczelniami technicznymi w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Łodzi, Opolu, Wrocławiu, Gliwicach, Zielonej Górze, Lublinie, Olsztynie, Białymstoku, Bielsko-Białej i Poznaniu.

W ostatnich latach, dzięki osobistemu zaangażowaniu rektora Politechniki Kijowskiej prof. Mychajła Zhurowskiego i rektora Politechniki Poznańskiej (która nb. w tym roku obchodzi stulecie powstania) prof. Tomasza Łodygowskiego współpraca między tymi pokrewnymi uczelniami znacznie się ożywiła.

Kolejnym jej etapem stał się dzień 15 kwietnia br.,...

 
Uwzniośleni tradycją


Uczestników spotkania przywitał Ambasador RP na Ukrainie Bartosz Cichocki

Jak zwykle wspaniałe, w kręgu wieloletnich przyjaciół i nowych partnerów, zrzeszonych w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie, 16 kwietnia br. w progach Ambasady RP w Kijowie odbyło się uroczyste Spotkanie Wielkanocne.

Otworzył je prezes MSPPU Piotr Ciarkowski, który pozdrowił wszystkich członków Stowarzyszenia, życząc radosnej Wielkanocy, stabilnych dochodów i spokoju. Przypomniał też, że zbliża się ważny Jubileusz 20-lecia owocnej działalności MSPPU...

 


„A Bóg nadziei niech was wypełni wszelką radością i pokojem w wierze, byście obfitowali w nadziei przez moc Ducha Świętego” życzył zebranym na spotkaniu Wielkanocnym w ambasadzie RP na Ukrainie
pasterz Miasta Stołecznego Kijowa Ordynariusz Diecezji Kijowsko – Żytomierskiej Ks....

 
„Polska dźwiga te trumny jak ciężar z ołowiu”


Za tych, którzy 10 kwietnia 2010 roku, tragicznie zginęli pod Smoleńskiem Mszę św. sprawował J.E. Ks. Bp.
Witalij Krywicki

7 kwietnia w kościele św. Mikołaja w Kijowie odprawiono mszę świętą w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej. Liturgii przewodniczył J.E. Ks. Bp. Witalij Krywicki, który zwracając się do zebranych przypomniał:

 „Dziesięć lat temu stała się tragedia, która do dzisiaj jest wielką niezagojoną raną. Oto 96 osób oddaje swoje życie w służbie Ojczyźnie. Dziś pragniemy...

 
Iwaszkiewicz i Pawłyczko


Prezentację prowadzą Emilia Jasiuk i Dmytro Pawłyczko

Aulę Narodowego Muzeum Literatury Ukrainy wypełnia gwar licznie przybyłych tu miłośników poezji i piśmiennictwa. Brzmią polskie i ukraińskie motywy muzyczne. Przy fortepianie laureat międzynarodowych konkursów Tatiana Szafran.

 Na stole prezydialnym, w tle z estetycznie ozdobionym emblematami Ambasady RP na Ukrainie, lśnią zielono-żółtymi okładkami trzy solidne egzemplarze tomów poezji z tytułem: Jarosław  Iwaszkiewicz  – WIEŻE. Czekają na mistrza ceremonii.  

I oto on. Z uśmiechem, energicznie zasiada...

 
Arie, duety, dumki i mazury Stanisława Moniuszki - w


Koncert zainaugurował
Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie Bartosz Cichocki

Władze UNESCO postanowiły rok 2019 ogłosić Międzynarodowym Rokiem Stanisława Moniuszki na wniosek trzech krajów: Litwy, Białorusi i Polski, jako że ten drugi po Chopinie wieszcz muzyczny czerpał szeroko z wielokulturowości ówczesnej Rzeczpospolitej.

Urodził się nieopodal Mińska, na terenie dzisiejszej Białorusi, zaś w Wilnie spędził 18 lat, od 1836 r. do 1858 r. z krótką...

 
Osobistość formatu światowego

W siedzibie Polskiej Biblioteki Medycznej w Kijowie 12 marca, w dziesiątą rocznicę śmierci jej patrona, uczczono pamięć polskiego pioniera w dziedzinie transplantologii Zbigniewa Religi.

Czytelnicy biblioteki, która od 2017 roku nosi Jego imię, przedstawiciele ukraińskich środowisk medycznych wraz z lekarzami polskiego pochodzenia, członkowie polskiej społeczności Kijowa oraz dziennikarze wzięli udział w otwarciu okolicznościowej wystawy zdjęć i dokumentów ilustrujących szlak życiowy profesora Zbigniewa Religi, który to w 1985 roku przeprowadził pierwszą udaną transplantację serca w Polsce.

Gości powitała serdecznie p.o. generalnego dyrektora biblioteki Tetjana Ostapenko.

Aurelia...

 
Zgromadzenie Parlamentarne


Wiceprzewodnicząca Rady Najwyżej Ukrainy Oksana Syrojid i wicemarszałek Sejmu RP Ryszard Terlecki podczas XI sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Polski i Ukrainy

Współpraca polsko-ukraińska w dziedzinie bezpieczeństwa w związku z agresywną polityką Rosji, euroatlantyckie aspiracje Ukrainy oraz kwestie dotyczące wspólnej historii były tematem zakończonej 7 marca w Kijowie XI sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Polski i Ukrainy.

Polskiej delegacji przewodniczył wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. W jej...

 
Polska - Ukraina

Komisja Spraw Zagranicznych Sejmu R P pozytywnie zaopiniowała kandydaturę wiceszefa MSZ Bartosza Cichockiego na urząd ambasadora RP na Ukrainie.

42-letni Bartosz Cichocki jest z wykształcenia historykiem. Funkcję wiceministra spraw zagranicznych sprawuje od maja 2017 r.; w resorcie odpowiada m.in. za politykę wschodnią i bezpieczeństwa. W czasie pełnienia tej funkcji - jak mówił, rekomendując jego kandydaturę na posiedzeniu komisji szef dyplomacji Jacek Czaputowicz - odegrał istotną rolę m.in. w trwających do dnia dzisiejszego zabiegach o odblokowanie dialogu historycznego z Ukrainą oraz w koordynacji wsparcia gospodarczego, obronnego i humanitarnego dla tego kraju.

We wcześniejszych latach Cichocki był m.in. doradcą...

 
Wieść z Senatu RP

Do Kancelarii Senatu wpłynęło 600 ofert na realizację zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 r. Opiewają one na łączną kwotę 329 199 097,89 zł. Zostały złożone przez 244 organizacje pozarządowe za pośrednictwem generatora ofert.

Nabór został ogłoszony przez szefa Kancelarii Senatu Jakuba Kowalskiego. Jego celem jest wsparcie środowisk polonijnych i polskich za granicą zgodnie z kierunkami działań na rzecz Polonii i Polaków za granicą określonymi w uchwale Prezydium Senatu na lata 2017-19.

W ramach kierunku "Edukacja" wpłynęły 183 oferty na kwotę 101 282 109,30 zł.

W ramach kierunku "Kultura i promocja Polski oraz ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego" wpłynęło 211 ofert na kwotę 81 554 280,45 zł.

W ramach kierunku "Wzmacnianie pozycji środowisk polskich i polonijnych w krajach zamieszkania" wpłynęło 99 ofert na kwotę 56 805 294,05...

 

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України