Dziś: czwartek,
22 października 2020 roku.
Przegląd do nr 625 – październik 2020 r.
Witryna

Drodzy Czytelnicy spoza granic Ukrainy. POLECAMY!

Najświeższą informację o sytuacji społeczno-politycznej w naszym kraju w języku polskim i angielskim możecie znaleźć wchodząc na blog
red. Tarasa Woźniaka: http://blogs.pravda.com.ua/authors/voznyak/53d60d06daab9/

W drugim dniu wizyty na Ukrainie Prezydent Polski Andrzej Duda przed budynkiem polskiej ambasady w Kijowie odsłonił pomnik Anny Walentynowicz, legendy „Solidarności”.                                                   

W swoim wystąpieniu prezydent przypominał, że Walentynowicz, zwana także „Anną Solidarność”, była jedną z twórczyń wielkiego ruchu Solidarności i, że strajk w Stoczni Gdańskiej w 1980 roku rozpoczął...

 

W dniu 12 października w Kijowie Prezydenci Polski i Ukrainy Andrzej Duda i Wołodymyr Zełenski podpisali wspólną deklarację, podkreślając znaczenie polsko-ukraińskich stosunków dwustronnych, które mają charakter partnerstwa strategicznego. Wyrazili też wolę ich wszechstronnego rozwoju na rzecz naszych społeczeństw i gospodarek.

Kijów, 12 października 2020

 My Prezydenci Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy,

 Podkreślamy znaczenie polsko-ukraińskich stosunków dwustronnych, które mają charakter partnerstwa strategicznego. Wyrażamy wolę ich wszechstronnego rozwoju na rzecz naszych społeczeństw i gospodarek. Zgadzając się, iż...

 

Pierwszym punktem trzydniowej wizyty pary prezydenckiej na Ukrainie stało się złożenie wieńców na Wspólnej Mogile Ofiar Totalitaryzmu oraz na Mogile Zbiorowej Ofiar Zbrodni Katyńskiej na Polskim Cmentarzu Wojennym w Bykowni.

Po złożeniu wieńców i odmówieniu modlitwy w intencji ofiar zbrodni katyńskiej wygłoszonej przez o. Benedykta Kroka do zebranych zwrócił się Prezydent Polski.

W przemówieniu Andrzej Duda zaznaczył m.in.:

- Prawda "o bestialskim ludobójczym morderstwie", jakiego sowieci dokonali na polskich oficerach w Katyniu, Charkowie i Bykowni to jeden z najsilniejszych fundamentów Polski wolnej, prawdziwej suwerennej i niepodległej.

 
Tym razem zdalnie


Paneliści pierwszego dnia spotkania: Robert Czyżewski (od lewej), Sławomir Kowalski, Ihor Cependa, Eliza Dzwonkiewicz, Wojciech Jankowski

W dniach 24-25 września pod hasłem „Za naszą i waszą wolność: lekcje z przeszłości w świetle współczesnych realiów. W 100-lecie sojuszu Józefa Piłsudskiego i Symona Petlury oraz Bitwy Warszawskiej” odbyły się ХІIІ Polsko-Ukraińskie Spotkania – Jaremcze 2020.

Niestety, w tym roku, ze względu...

 
Pamięć

17 września 2020 r. na terenie Narodowego Rezerwatu Historycznego „Bykiwniańskie Mogiły” odbyło się otwarcie wystawy zatytułowanej: „BYKOWNIA 1937/1938: POLSKA LINIA”.

Wspólny projekt Narodowego Rezerwatu Historycznego „Bykiwniańskie Mogiły” oraz Instytutu Polskiego w Kijowie odnosi się zarówno do tzw. „polskiej operacji NKWD”, jak i losów niektórych jej ofiar pochowanych w Bykowni.  

I nic dziwnego, że wzbudził on niemałe zainteresowanie wśród nieobojętnych mieszkańców stolicy i jej przedmieścia. A uczucia szczególne wystawa wywarła na przedstawicieli Polonii, albowiem rzadko która z polskich rodzin w ZSRS...

 

Po całej kuli ziemskiej rozsypali się bracia nasi, Polacy. Spotkać ich można w Moskwie i Berlinie, w Irkucku i Nowym Jorku, nad Renem i Amurem, nie mówiąc o takich okolicach, jak: Wołyń, Podole, Ukraina i Litwa. Wszyscy oni tę posiadają wspólność wobec naszego serca i pamięci, że – prawie ich nie znamy, bardzo niewiele o nich wiemy i nader mało interesujemy się nimi. (Bolesław Prus)

 Dziś poza granicami Polski żyje ponad 20 milionów naszych rodaków. Są to zarówno potomkowie Polaków, którzy opuszczali Polskę z powodów politycznych czy gospodarczych, jak i...

 
Portrety SOLIDARNOŚCI

Kim była Anna Walentynowicz - kobieta, której nazwisko po 14 sierpnia 1980 r. zaistniało w pamięci historycznej i świadomości Polaków i czemu jej losy mogą zaciekawić Ukraińców?

Odpowiedź na te pytania można znaleźć zwiedzając wystawę zatytułowaną: „Anna Walentynowicz – bohaterka dwóch narodów” zorganizowaną przez Instytut Polski w Kijowie wspólnie z Muzeum Narodowym Rewolucji Godności przy wsparciu Federacji Związków Zawodowych...

 
Od Redakcji „DK”

29 lat temu Ukraina, po stuleciach walk o niezawisłość, rozpoczęła nowy etap swojej historii. Po sierpniowym zamachu stanu w Moskwie, w obliczu niebezpieczeństwa, które wyłoniło się nad Ukrainą i kontynuując tysiącletnią tradycję budowania państwa, 24 sierpnia 1991 roku, podczas nadzwyczajnej sesji Rady Najwyższej Republiki, została proklamowana niepodległość i utworzenie niezależnego państwa - Ukrainy.

Oznaczało to, że państwo ukraińskie ma własne niepodzielne i nienaruszalne terytorium, na którym obowiązują Konstytucja i prawo Ukrainy. Samodzielnie dba i chroni swoją państwowość, gwarantuje wszystkim obywatelom prawa i wolności, suwerennie zarządza gospodarką, zasobami naturalnymi, ma własny system monetarny i walutowy, prowadzi politykę międzynarodową i...

 
Święto Wojska Polskiego


Na Polskim Wojennym Cmentarzu w Bykowni

15 sierpnia w Polsce obchodzone jest Święto Wojska Polskiego, ustanowione na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej stoczonej w dniach 12–15 sierpnia 1920 r. w czasie wojny polsko-bolszewickiej. To wielkie święto w tym roku nabiera wyjątkowego brzmienia, ponieważ obchodzimy 100. rocznicę tej bitwy, określonej także „Cudem nad Wisłą”.

W uroczystej, jednak (biorąc pod uwagę ograniczenia mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19) kameralnej atmosferze w świąteczny dzień cześć pamięci bohaterom, poległym w walkach o wolną Polskę, oddali przedstawiciele...

 

Nauczyciel akademicki i profesor nauk prawnych Zbigniew Rau został powołany na stanowisko szefa polskiej dyplomacji. Od lat związanym jest z Uniwersytetem Łódzkim. Jeszcze przed ogłoszeniem oficjalnej nominacji Z. Rau mówił, że polska polityka zagraniczna prowadzona jest w sposób dobry i należy ją kontynuować.

W latach 1981-1995 był wykładowcą i stypendystą licznych uniwersytetów zagranicznych (m.in. brytyjskich, amerykańskich i niemieckich). Od 1995 r. jest pracownikiem Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie kieruje Katedrą Doktryn Polityczno-Prawnych.

W okresie PRL związany z opozycją demokratyczną, od 1980 r. członek NSZZ „Solidarność”.

W 2005 r. uzyskał mandat senatora. W latach 2015-2019 sprawował urząd wojewody łódzkiego. W wyborach...

 

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie ogłasza konkurs na reportaż rodzinny dla dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia do 18 roku życia. Tematem konkursu jest historia członków rodziny i osób bliskich, losy konkretnych ludzi.

Najciekawsze historie kryją się w naszych domach – albumach rodzinnych, szufladach, strychach, szafach, ale przede wszystkim w pamięci naszych rodziców i dziadków. Najciekawsze – bo najważniejsze dla nas: takie, które ukształtowały nas, określiły naszą przyszłość. Książki, filmy i podręczniki nie zastąpią historii naszej własnej rodziny, sąsiadów z osiedla czy z kościelnej ławy.  Historia bliskich z...

 
W hołdzie poległym

Delegacje Rządu RP, Senatu RP i Ambasady RP w Kijowie goszczące w Winnickim Okręgu Konsularnym złożyły kwiaty pod tablicą upamiętniającą Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w Żytomierzu.                                      

Minister Jan Dziedziczak oraz senatorowie Kazimierz Ujazdowski i Andrzej Pająk złożyli kosze biało-czerwonych róż w hołdzie nieżyjącemu Prezydentowi. Wraz z nimi kwiaty złożył Ambasador RP w Kijowie Bartosz Cichocki, któremu towarzyszył Konsul Generalny RP w Winnicy Damian Ciarciński. W...

 
Chwalebna rocznica


W uroczystościach wzięli udział prezydenci Andrzej Duda i Gitanas Nausėda

610 lat temu 15 lipca 1410 roku na polach pod Grunwaldem stoczono niezwykle krwawą i ryzykowną bitwę z potęgą krzyżacką. Naprzeciw siebie stanęły połączone siły złożonymi głównie z Polaków, Litwinów oraz Rusinów i Tatarów, dowodzone przez króla polskiego Władysława Jagiełłę i wielkiego księcia litewskiego Witolda tudzież wojska Zakonu Krzyżackiego, dowodzonego przez wielkiego mistrza krzyżackiego Ulricha von Jungingena.

Na uroczyste obchody rocznicy wielkiego...

 

25 czerwca do Kijowa przybył z Warszawy konwój 12 ciężarówek Państwowej Straży Pożarnej, wypełnionych medycznym sprzętem ochronnym, zakupionym przez polskie koncerny m.in. PKO BP, PKN Orlen, PZU, PGNIG, PFN, a także Ministerstwo Zdrowia dla ukraińskich szpitali zakaźnych. Ładunek ponad 130 ton pomocy humanitarnej o łącznej wartości prawie 2,5 miliona złotych (złożony z masek, rękawic jednorazowych, przyłbic, kombinezonów ochronnych, płynu dezynfekcyjnego) został przekazany oficjalnie stronie ukraińskiej przez Ambasadora RP na Ukrainie Bartosza Cichockiego w oddziale Kijowskiej Miejskiej Służby Celnej DFS.

„Jest to największa w historii pomoc humanitarna, jaką otrzymało Ministerstwo Zdrowia...

 


Spotkanie ze względu na sytuację epidemiczną miało charakter wideokonferencji. Stronie polskiej przewodniczył wicemarszałek Sejmu RP Ryszard Terlecki, a delegacji ukraińskiej ambasador Ukrainy  w Polsce Andrij Deszczyca

Przed Ukrainą i Polską nie ma innej ścieżki niż rozwój dobrosąsiedzkich, równorzędnych i wzajemnie korzystnych stosunków o charakterze strategicznym - oznajmiła podczas otwarcia posiedzenia wiceprzewodnicząca Rady Najwyższej...

 

W Ambasadzie RP w Kijowie w dniu 18 czerwca odbyło się spotkanie Ambasadora Polski na Ukrainie Bartosza Cichockiego z władzami stowarzyszeń zrzeszających ukraińskich producentów rolnych i przedstawicielami mediów, dotyczące przewidywanego wprowadzenia kwot na import nawozów sztucznych na Ukrainę.

Problem polega na tym, że Ministerstwo Gospodarki i Międzybranżowa Komisja Handlu Zagranicznego na Ukrainie wszczęły dochodzenie w sprawie gwałtownego wzrostu importu nawozów sztucznych na Ukrainę, w wyniku czego przygotowywana jest decyzja o ustanowieniu kwot na ich import na Ukrainę. Umotywowaniem tej decyzji było dążenie do zwiększenia produkcji krajowej, a także stworzenie lepszych warunków dla...

 


Główny Szpital Wojskowy w Kijowie otrzymał sprzęt medyczny do walki z pandemią koronawirusa o wartości 500 tys. hrywien. Pomoc zakupiła Fundacja Solidarności Międzynarodowej ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polski. Na zdjęciu: prezes zarządu FSM Rafał Dzięciołowski,...

 
2020 – rokiem Romana Witolda Ingardena

Zmarły 50 lat temu filozof Roman Ingarden, największy polski fenomenolog, stawiany jest w tym samym rzędzie, co klasycy filozofii. Student filozofii na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie pod kierunkiem Kazimierza Twardowskiego stał się przedstawicielem tak zwanej drugiej szkoły fenomenologicznej, która krytycznie zaczęła odnosić się do idealizmu transcendentalnego Husserla. Jego dzieła estetyczne przyczyniły się w znacznym stopniu do rozwoju myśli postmodernistycznej w teorii sztuki.

Wśród wielu zagadnień, którym poświęcał swoje prace, znajdowały się m.in. estetyka, aksjologia, ontologia, teoria poznania, etyka, czy antropologia filozoficzna.

Bez dostępu do biblioteki i w...

 

•          Bitwy Warszawskiej (w 100. rocznicę bitwy)

•          św. Jana Pawła II (w 100. rocznicę urodzin)

•          hetmana Stanisława Żółkiewskiego (w 400. rocznicę śmierci)

•          Romana Ingardena (w 50. rocznicę śmierci)         

•          Teodora Axentowicza (w 160. rocznicę urodzin)

•          o. Józefa Marii Bocheńskiego (w 25. rocznicę śmierci)

•          Leopolda Tyrmanda (w 100. rocznicę...

 

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України