Dziś: piątek,
15 listopada 2019 roku.
Przegląd do nr 603 – listopad 2019 r.
Witryna

Drodzy Czytelnicy spoza granic Ukrainy. POLECAMY!

Najświeższą informację o sytuacji społeczno-politycznej w naszym kraju w języku polskim i angielskim możecie znaleźć wchodząc na blog
red. Tarasa Woźniaka: http://blogs.pravda.com.ua/authors/voznyak/53d60d06daab9/

Wszystkich świętych

1 listopada w dniu Wszystkich Świętych, w ten smutny dzień zadumy i powagi w Kijowie nie pominięto pamięcią zmarłych rodaków.

Ich miejsca spoczynku odwiedziła delegacja Ambasady, Attachatu Wojskowego i Konsulatu Generalnego RP na czele z Ambasadorem Polski Bartoszem Cichockim, duchowni oraz grono patriotów reprezentujących stowarzyszenia Polaków stolicy.

Zapalono znicze, złożono wieńce i kwiaty w miejscach wiecznego spoczynku Polaków.  

Za ich dusze modlono się w jednej z najstarszych nekropolii stolicy – Cmentarzu Bajkowa, na kwaterze żołnierzy poległych w Kijowie i jego okolicach w czasach działań wojennych 1920 roku; na grobach żołnierzy,...

 
Akcja ZPU

Taka myśl przewodnia inspiruje wszystkich, którzy corocznie w przededniu dnia Wszystkich Świętych, niezależnie od pogody uczestniczą w porządkowaniu polskich nagrobków na Cmentarzu Bajkowa w Kijowie.                                                                                                        ...

 
Nauka języka polskiego jest dziś najważniejsza

Rok temu, listopadzie 2018, wasz Związek obchodził 30. rocznicę swego powstania.

– Tak. Uroczystości jubileuszowe zorganizowaliśmy w Ukraińskim Domu w Kijowie. Zrzeszamy aktualnie ponad 120 społecznych organizacji polskich z terenu całej Ukrainy. Zdecydowana ich większość prowadzi bardzo aktywną działalność.

Waszym głównym celem jest budzenie i pielęgnowanie świadomości narodowej. Jakie inne jeszcze cele stawia swoim członkom Związek?

– To praca na rzecz rozwoju społecznego i kulturalnego obywateli Ukrainy pochodzenia polskiego; popularyzacja wspólnoty losów narodów polskiego i ukraińskiego; pogłębienie...

 
Film polski

– Patriotyzm nie jest dzisiaj daniną krwi. Jest taką sumą działań, żeby się w daninę krwi nie zmienił – odpowiedział znakomity reżyser Władysław Pasikowski zapytany o sugestie zawarte w swoim nowym filmie „Kurier”, opowiadającym o jednym z epizodów życia Jana Nowaka-Jeziorańskiego, powiązanym z Powstaniem Warszawskim.

Premierą tego filmu Instytut Polski w Kijowie w stołecznym kinie "Żowteń" rozpoczął czternastą edycję Dni Polskiego Kina.

 „Tradycyjnie w polskich filmach obecny jest humor, satyra, dramat społeczny, ale także zainteresowanie historią i film, którym rozpoczynamy pokaz to refleksja nad najtrudniejszymi, smutnymi niestety,...

 
Jubileusz

Do stolicy Wołynia 10 października przybyli przedstawiciele mediów polonijnych Ukrainy, Białorusi i Litwy na zjazd, w ramach którego Fundacja „Wolność i Demokracja” przygotowała program szkoleniowo-warsztatowy oraz uroczyste obchody 10-lecia gazety „Monitor Wołyński”.

Pierwszy numer tego pisma, dostępnego w obwodach wołyńskim, rówieńskim i tarnopolskim Ukrainy, ukazał się 16 lipca 2009 roku. Dziś nakład tego dwutygodnika sięga 5 tysięcy egzemplarzy i - jako że adresowany jest on do miejscowych Polaków i Ukraińców zainteresowanych relacjami między naszymi narodami - ukazuje się w dwóch językach - po polsku i po ukraińsku. Redaktorem naczelnym od...

 
XVII Festiwal


Wspaniałą niespodzianką dla zgromadzonych fanów muzyki klasycznej stał się występ gości z Polski - znakomitego „Trio Śląskiego”, w składzie pianistki - Joanny Domańskiej, klarnecisty - Romana Widaszka (P) i waltorniarza - Tadeusza Tomaszewskiego

3 października 1882 roku w dość dużej wsi Tymoszówka, w ówczesnym powiecie czehryńskim, byłej guberni kijowskiej, przyszedł na świat Karol Maciej...

 
Polacy Ukrainy

Dzień 2 października 2019 r., kiedy w mieście Kropywnycki zainaugurowano XVII Festiwal pt. „Jesień z muzyką Karola Szymanowskiego” zapisze się w historii jeszcze dwoma bardzo ważnymi wydarzeniami.

Pierwszym sztandarowym przedsięwzięciem tego dnia było - w 120 rocznicę urodzin - uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej znanego pisarza i dramaturga, Polaka z pochodzenia, który nigdy nie wyparł się swoich polskich korzeni - Jerzego Oleszy. Tablica przy ulicy Szewczenki 22 świadczy o tym, że w tym miejscu przyszedł na świat i mieszkał niezwykły pisarz, którego najbardziej popularnym dziełem jest baśń fantastyczna „Trzech grubasów” (1928). Po zakończeniu...

 
Polityka

Międzynarodowa konferencja naukowa z okazji 100-lecia nawiązania polsko-ukraińskich stosunków dyplomatycznych, zorganizowana przez Instytut Polski w Kijowie, Naukowe Towarzystwo Historii Dyplomacji i Stosunków Międzynarodowych obradowała 27 września w Centrum Medialnym Generalnej Dyrekcji Obsługi Przedstawicielstw Dyplomatycznych.

 
Komunikujmy się


„Chcemy, aby powstający Klub Nauczycieli Języka Polskiego był platformą na której można będzie wysłuchać Państwa pomysły, dzielić się doświadczeniami i wzajemnie się inspirować” – zaznaczyła,  zwracając się do zebranych , Pani Ambasadorowa Monika Cichocka

Przy Ambasadzie RP w Kijowie uruchomiony został Klub Nauczycieli Języka Polskiego. Klub przeznaczony jest dla...

 
„Zorganizowanej sile można przeciwstawić jedynie zorganizowaną siłę”

Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie Bartosz Cichocki oraz Attaché Obrony Ambasady RP w Kijowie kmdr por. Maciej Nałęcz 19 września wydali Przyjęcie w Ambasadzie RP w Kijowie z okazji Święta Wojska Polskiego oraz 20-lecia przystąpienia Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Na przyjęciu obecni byli przedstawiciele polskiego i ukraińskiego resortu obrony, w tym  Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy, Ministerstwa Obrony Ukrainy, Wojskowego Korpusu Dyplomatycznego w Kijowie, pracownicy Ambasady i Wydziału Konsularnego RP w Kijowie, polscy działacze i dziennikarze.  

„Współpraca w sferze wojskowej między Polską a Ukrainą – zaznaczył w swoim...

 
O tym, co nas łączy

W 210. rocznicę urodzin poety 4 września 2019 roku przedstawiciele stołecznej Polonii tradycyjnie zebrali się pod Jego pomnikiem koło kościoła św. Mikołaja.

Od czasu jak pomnik ten, w roku 2012, został wzniesiony opiekuje się nim Kijowskie Narodowościowo-Kulturalne Stowarzyszenie Polaków „ZGODA”, które corocznie organizuje tu imprezy z czytaniem wierszy wielkiego Polskiego Wieszcza Narodowego.

Kanwą tegorocznego spotkania była teza: „Polska i Ukraina - to co nas łączy”.

A mówiono, że łączy nas wiele rzeczy. Wśród nich wspólne polskie korzenie nas wszystkich – przedstawicieli polskiej diaspory na historycznych ukrainnych kresach –...

 
Obchody Święta Wojska Polskiego w Kijowie


Pochylono czoła nad grobami ofiar totalitaryzmu na Polskim Cmentarzu Wojennym w podkijowskiej Bykowni

Dwa święta – uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (w tradycji ludowej Matki Bożej Zielnej) i święto Wojska Polskiego sprowadziły do Konkatedry pw. św. Aleksandra w Kijowie wiernych na Mszę św. zamówioną przez Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej w intencji Ojczyzny i Polaków.

Święto państwowe Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, obchodzone 15 sierpnia ustanowiono na pamiątkę zwycięskiej bitwy warszawskiej z 1920 roku, zwanej też Cudem nad...

 
Projekt międzynarodowy

W dniach 1 – 9 sierpnia w Nieżynie odbywały się zajęcia III Międzynarodowej Szkoły Letniej pod dewizą: „Wyzwania dla współczesnej demokracji: ukraińskie i polskie doświadczenia decentralizacji oczami młodzieży”, w której udział wzięło 15 studentów z Ukrainy, reprezentujących osiem Uniwersytetów z Nieżyna, Kijowa, Odessy, Czerniowiec, Humania i Ostrogu oraz 15 polskich studentów z trzech uczelni wyższych - z Krakowa, Warszawy i Rzeszowa.

Celem tej inicjatywy jest pogłębienie u ukraińskich i polskich studentów wiedzy na temat doświadczeń reformy administracyjnej w Polsce i na Ukrainie, a także wypracowanie umiejętności analizy i odnajdywania sposobu...

 
Akcja sprzątania zapomnianych grobów


Podziękowania wolontariuszom za ich działania na rzecz ratowania polskich nekropolii w Kijowie. Na zdjęciu, od lewej: opiekunowie Witold Zagrodny i Leokadia Kołodyńska-Zysk, konsul Jacek Gocłowski, wiceprezes Stowarzyszenia „Zgoda” Wanda Pawłowa

Kolejna edycja tej szlachetnej dziesiątej z kolei akcji już za nami. Jej organizatorem i pomysłodawcą jest Grażyna Orłowska-Sondej, Prezes Fundacji Studio Wschód....

 
Ojczyzna to ziemia i groby

Dzień 7 lipca zostanie na długo w pamięci wrocławian. Spod Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wyruszyła kawalkada pojazdów mieszczących ponad 1400 wolontariuszy, którzy w okresie 10 dni będą porządkować 150 kresowych cmentarzy. Młodzież wyruszającą na wschód żegnali nie tylko najbliżsi, lecz i promotorzy akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”.

 Do ideowych ochotników zwrócił się Andrzej Dera sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, który nie pożegnał zebranych, gdyż razem z nimi wyruszył, aby jako wolontariusz uczestniczyć w pracach, jak też jako przedstawiciel Prezydenta Polski Andrzeja Dudy nawiedzić...

 

Do Warszawy na dwuetapowy egzamin przyjechała 19-osobowa grupa młodzieży z Ukrainy i Białorusi. Nagrodą dla laureatów jest indeks na jeden z polskich uniwersytetów państwowych. Wyniki zostały ogłoszone podczas Gali Finałowej, która odbyła się w dniu 4 lipca 2019 roku w Belwederze z udziałem Pani Agaty Kornhauser-Dudy, małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Sześć laureatów otrzymało indeksy na polskie uniwersytety.

Podczas dwudniowej sesji egzaminacyjnej w Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Historycznego, uczestnicy przystąpili do egzaminu pisemnego oraz ustnego. W komisji egzaminacyjnej zasiedli członkowie Komitetu Głównego Olimpiady składającego się z profesorów...

 
Jubileusz MSPPU


Na zdjęciu wyróżnieni „Nagrodą 20-lecia MSPPU” za wkład w rozwój polsko-ukraińskich relacji

Pod taką dewizą 12 czerwca 2019 r. w Kijowie w pomieszczeniach ArtHall D-12 blisko 300 osób z Polski i Ukrainy reprezentujących instytucje otoczenia biznesu; przedstawicieli polskiego i ukraińskiego biznesu, administrację państwową i samorząd gospodarczy uczestniczyło w obchodach 20-lecia działalności Międzynarodowego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie, odbywających się pod patronatem honorowym Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej na...

 
Wiara


Moment z ostatniej (czerwcowej) konferencji prasowej poświęconej omówieniu tematu stanu obecnego i perspektyw funkcjonowania kościoła św. Mikołaja w Kijowie

Sześć lat temu 17 czerwca 2013 r. w ogólnoukraińskiej gazecie „Сегодня” kijowianie

mogli przeczytać taką niewesołą wiadomość:

„Костел Святого Миколая на вул. Великій Васильківській, 77 перебуває в аварійному стані. У...

 

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України