Dziś: środa,
29 marca 2017 roku.
Przegląd do nr 540 marzec 2017 r.
Witryna

Drodzy Czytelnicy spoza granic Ukrainy. POLECAMY!

Najświeższą informację o sytuacji społeczno-politycznej w naszym kraju w języku polskim i angielskim możecie znaleźć wchodząc na blog
red. Tarasa Woźniaka: http://blogs.pravda.com.ua/authors/voznyak/53d60d06daab9/

Łzy same płynęły nam z oczu


Polski Cmentarz Wojenny Piatichatki

Czas nieubłaganie płynie, w tym roku mija 77. rocznica tragedii katyńskiej. Pamięć jednak pozostaje w naszych sercach. Trudno nie wracać pamięcią do tych kwietniowych, tragicznych zdarzeń. Nie bez powodu kwiecień został uznanym „Miesiącem Pamięci”.

Już na początku kwietnia 1940 r. rozpoczęto tzw. „rozładowanie” obozów „Katyńskich” Jeńców z Ostaszkowa przewożono do Tweru i zabijano w piwnicach Zarządu NKWD, natomiast grzebano w Miednoje. Jeńców z Kozielska mordowano w lesie katyńskim w...

Polsko-brytyjskie wsparcie dla Ukrainy


Ministrowie Spraw Zagranicznych Witold Waszczykowski i Boris Johnson (Kijów, 2 marca 2017)

 W dni, gdy spełnia się 25. rocznica nawiązania przez Polskę i Wielką Brytanię stosunków dyplomatycznych z Ukrainą, a także trzecia rocznica rozpoczęcia agresji Rosji na Ukrainę i bezprawnej aneksji Krymu do Kijowa przybyli ministrowie spraw zagranicznych tych państw.

Minister Witold Waszczykowski wizytę na Ukrainie rozpoczął od złożenia wieńców pod pomnikami ofiar NKWD na polskiej i ukraińskiej części...

Nominacje

1 marca br. poseł Michał Dworczyk został powołany na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. Nominację odebrał z rąk szefa MON Antoniego Macierewicza podczas obchodów Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" w Warszawie.

Michał Dworczyk urodził się 22 lipca 1975 roku w Warszawie. Po ukończeniu studiów na wydziale historii oraz specjalistycznych studiów wschodnich Uniwersytetu Warszawskiego zgłosił się, jako ochotnik do Szkoły Podchorążych Rezerwy w Zegrzu. Odbył służbę w kompanii rozpoznania Warszawskiej Brygady Pancernej im. Tadeusza Kościuszki.

Przez wiele lat Michał...

Nominacje

Na to niezmiernie ważne dla naszego ruchu stanowisko wybrany został 4 marca w wyniku głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delegatów Stowarzyszenia.

Dariusz Piotr Bonisławski jest wieloletnim prezesem Oddziału Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. W latach 2002-2010 był członkiem Rady Krajowej i Komisji Programowej SWP, a od 2010 roku pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu Krajowego „Wspólnoty Polskiej”. Jest członkiem Konwentu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Nowy prezes Stowarzyszenia jest pomysłodawcą i współtwórcą ważnych przedsięwzięć...

Nominacje

Nową Przewodniczącą Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą została wybrana Anna Katarzyna Schmidt-Rodziewicz.

Posłanka na Sejm VIII kadencji z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Urodzona w 1978 roku w Jarosławiu. Magister socjologii. Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

W latach 2005-2007 była członkiem gabinetu politycznego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w rządzie Prawa i Sprawiedliwości. Pracowała także jako doradca ds. społecznych wiceprezesa PiS Adama Lipińskiego.

Radna sejmiku województwa podkarpackiego. Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej, a...

Bez antagonizmów

W Polsce w dniach 16-17 lutego gościła delegacja ukraińskich parlamentarzystów deputowanych z różnych frakcji Rady Najwyższej Ukrainy, należących do polsko-ukraińskiej grupy parlamentarnej. Odbyli oni cykl spotkań m.in. w Sejmie RP.

Z delegacją Ukraińsko-Polskiej Grupy Przyjaźni spotkał się wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki (PiS). Według informacji Kancelarii Sejmu, rozmowy dotyczyły m.in. aneksji Krymu i kwestii historycznych.

Szef sejmowej komisji łączności z Polakami za granicą Michał Dworczyk podczas briefingu w Sejmie zaznaczył, że jako parlamentarzyści „podkreślamy rolę rozwijania...

Przedbórz – Góry Mokre, 13-17 sierpnia 2017 r.

REGULAMIN

1.         Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach:

– recytacji;

– poezji śpiewanej

2.         W konkursie oceniane będą wyłącznie występy amatorów.

3.         Warunkiem udziału w turnieju recytatorskim jest wykonanie 2 wybranych utworów poetyckich Marii Konopnickiej w języku polskim. Prezentacja utworów nie powinna przekroczyć 7 minut.

4.         Warunkiem udziału w turnieju poezji śpiewanej jest wykonanie 2 utworów opartych na tekstach Marii Konopnickiej (dopuszcza się wykonanie w języku swojego kraju).

(W przypadku podkładu...

Towarzystwo im. Marii Konopnickie] w Górach Mokrych informuje, iż rozpoczęto budo­wę Pomnika Domu Twórczości Marii Konopnickiej w Górach Mokrych w woj. Łódzkim - pow. Radomszczański.

Obecnie zalano już fundamenty. Pomniki Marii Konopnickiej stoją w 9 miastach Polski. Ten obecnie budowany na polskiej wsi będzie służył naszym Rodakom przyjeżdżającym do Ojczystego Kraju, młodzieży biorącej udział w ośmiu Ogólnopolskich Festiwalach i Konkursach oraz tutejszej społeczności.

Jako absolwent wydziału wokalnego w Warszawie w roku 1976 wykonywałem ponad 30 pieśni do utworów Marii Konopnickiej, w tym także przepiękną pieśń, jaką jest wła­śnie „Rota” /wykonanie utworu przez moją osobę można zobaczyć na stronie:...

Szanse, których nie można stracić

Blisko tysiąc uczestników z 26 państw świata, w tym ponad 250 osób – z Ukrainy, 40 wydarzeń – debat, wykładów i prezentacji raportów i regionów, a także pierwsze Targi Wschodnie. W Rzeszowie zakończyło się X Forum Europa – Ukraina. Hasło tegorocznych obrad: „Szanse, których nie można stracić”. Głównym zadaniem jubileuszowego Forum było przedyskutowanie kwestii, związanych z koniecznością przyspieszenia zmian na Ukrainie, by ogromny potencjał społeczny w tym kraju, wyzwolony podczas Rewolucji Godności, został właściwie wykorzystany a Ukraina odnalazła swoje miejsce w...

Gaude Polonia

Pro­gram Sty­pen­dial­ny Mi­ni­stra Kul­tu­ry „Gaude Po­lo­nia” działa od 2003 roku, przeznaczo­ny jest dla mło­dych (do 40 roku życia, w wy­jąt­ko­wych wy­pad­kach do 45 roku życia) twór­ców kul­tu­ry oraz tłu­ma­czy li­te­ra­tu­ry pol­skiej z kra­jów Eu­ro­py Środ­ko­wow­schod­niej, w pierw­szej ko­lej­no­ści z Bia­ło­ru­si i Ukra­iny. Pro­gram służy bu­do­wa­niu płasz­czy­zny zro­zu­mie­nia i do­brych kon­tak­tów na grun­cie...

Ważna wizyta

Narodowo Techniczny Uniwersytet Ukrainy „Kijowski Instytut Politechniczny” im. Igora Sikorskiego powstał w 1898. W uczelni od chwili jej powstania przeszkolono prawie 370 tysięcy specjalistów, w tym ponad 60 tysięcy już w latach niepodległości Ukrainy.

KPI znalazł się w 4% grupie uniwersytetów cieszących się najwyższą renomą na świecie według międzynarodowych ocen QS i jest jedną z największych instytucji edukacyjnych w Europie. Dziś studiuje tu prawie 25 000 studentów, licencjatów i doktorantów, w tym również obcokrajowców. Co szósty student stolicy Ukrainy zdobywa oświatę w...

na lata 2017-2020

Celem ZPU jest organizacja i koordynacja działań członków Związku, na rzecz społecznego, oświatowego, kulturalnego i ekonomicznego rozwoju mieszkających na Ukrainie obywateli polskiego pochodzenia, obrony ich praw obywatelskich i narodowościowych.

W ciągu najbliższych 4 lat ZPU planuje realizować podane poniżej cele i zadania. 


I.                  
SPRAWY ORGANIZACYJNE, SPOŁECZNE

  • 1.        Działać zgodnie z Konstytucją Ukrainy, normami Prawa ukraińskiego i międzynarodowego, takimi jak Konwencja Ramowa Rady Europy o Ochronie Mniejszości Narodowych i innych aktów z poczuciem...


  • Dziennik Kijowski