Dziś: niedziela,
24 marca 2019 roku.
Przegląd do nr 587 – marzec 2019 r.
Witryna

Drodzy Czytelnicy spoza granic Ukrainy. POLECAMY!

Najświeższą informację o sytuacji społeczno-politycznej w naszym kraju w języku polskim i angielskim możecie znaleźć wchodząc na blog
red. Tarasa Woźniaka: http://blogs.pravda.com.ua/authors/voznyak/53d60d06daab9/

Polska - Ukraina

Komisja Spraw Zagranicznych Sejmu R P pozytywnie zaopiniowała kandydaturę wiceszefa MSZ Bartosza Cichockiego na urząd ambasadora RP na Ukrainie.

42-letni Bartosz Cichocki jest z wykształcenia historykiem. Funkcję wiceministra spraw zagranicznych sprawuje od maja 2017 r.; w resorcie odpowiada m.in. za politykę wschodnią i bezpieczeństwa. W czasie pełnienia tej funkcji - jak mówił, rekomendując jego kandydaturę na posiedzeniu komisji szef dyplomacji Jacek Czaputowicz - odegrał istotną rolę m.in. w trwających do dnia dzisiejszego zabiegach o odblokowanie dialogu historycznego z Ukrainą oraz w koordynacji wsparcia gospodarczego, obronnego i humanitarnego dla tego kraju.

We wcześniejszych latach Cichocki był m.in. doradcą...

 
Koncert sakralny


W gronie artystów
główni organizatorzy imprezy: autor idei - producent Mieczysław Durkalec, ks. proboszcz parafii św. Aleksandra o. Stanisław Inżyjewski, kierownik artystyczny - generalny dyrektor chóru Zenowij Korinec  

W niedzielne popołudnie 27 stycznia wnętrze konkatedry św. Aleksandra w Kijowie wypełnili po brzegi widzowie, przybyli tu, by...

 
Kinematografia


Aktorzy John Kay Steel z Wielkiej Brytanii, Anna Prus z Polski, scenarzysta i producent Jacek Samojłowicz i dyrektor Instytutu Polskiego w Kijowie Bartosz Musiałowicz

Jednocześnie w dwóch salach Centrum Kulturalnego „Kino Kijów” 30 stycznia miał miejsce przedpremierowy pokaz najnowszej polsko-brytyjskiej filmowej produkcji historycznej „Dywizjon 303”, opowiadającej o polskich pilotach biorących udział w Bitwie o Wielką Brytanię podczas II wojny światowej.

Po kapitulacji Francji, to...

 
W intencji spokoju dusz bohaterów

Z okazji 156. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego w Kijowskim Municypalnym Teatrze Opery i Baletu dla Dzieci i Młodzieży Międzynarodowe Stowarzyszenie Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie, Ambasada Rzeczypospolitej Polski na Ukrainie wspólnie z Instytutem Polskim w Kijowie zorganizowali uroczysty koncert muzyki klasycznej.

W przededniu upamiętniono walczących o wolność i niepodległość składając kwiaty do pomnika bohaterom Powstania Styczniowego w miejscu egzekucji polskich dowódców oddziałów powstańczych w Muzeum Historyczno-Architektonicznym „Twierdza Kijowska”.

Spotkanie z ilustratorem legendy powstańczej

W foyer teatru wystawione zostały...

 
Pożegnania


Ambasador Nadzwyczajny i Pe
łnomocny Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie Jan Piekło 21 stycznia urządził w ArtHall spotkanie świąteczno-noworoczne w związku z zakończeniem swojej misji dyplomatycznej na Ukrainie

Na spotkaniu...

 
Wieść z Senatu RP

Do Kancelarii Senatu wpłynęło 600 ofert na realizację zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 r. Opiewają one na łączną kwotę 329 199 097,89 zł. Zostały złożone przez 244 organizacje pozarządowe za pośrednictwem generatora ofert.

Nabór został ogłoszony przez szefa Kancelarii Senatu Jakuba Kowalskiego. Jego celem jest wsparcie środowisk polonijnych i polskich za granicą zgodnie z kierunkami działań na rzecz Polonii i Polaków za granicą określonymi w uchwale Prezydium Senatu na lata 2017-19.

W ramach kierunku "Edukacja" wpłynęły 183 oferty na kwotę 101 282 109,30 zł.

W ramach kierunku "Kultura i promocja Polski oraz ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego" wpłynęło 211 ofert na kwotę 81 554 280,45 zł.

W ramach kierunku "Wzmacnianie pozycji środowisk polskich i polonijnych w krajach zamieszkania" wpłynęło 99 ofert na kwotę 56 805 294,05...

 
Harmonia współżycia


Uwieńczenie roku polską kolędą pod choinką w swojskim gronie „Polan znad Dniepru”

W przededniu Nowego Roku 27 grudnia w Kijowie w Fairmont Grand Hotel Kyiv odbył się wieczór świąteczno-sylwestrowy Rady Wspólnot Narodowych Ukrainy. W przyjęciu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Kultury Ukrainy na czele z Dyrektorem Departamentu ds. Religii i Narodowości Andrijem Juraszem, Państwowego Komitetu ds. Radia i telewizji Ukrainy na czele z wiceprezesem Mykołą Biłous, deputowani Rady najwyższej Ukrainy, liczni przedstawiciele wspólnot etnicznych Ukrainy.

Związek...

 
W gronie przedsiębiorców


Świąteczne spotkanie polskich przedsiębiorców otworzył prezes Zarządu MSPPU Piotr Ciarkowski

Jak zwykle wspaniałe uroczyste Przyjęcie Wigilijne w kręgu wieloletnich przyjaciół i partnerów, zrzeszonych w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie odbyło się 11 grudnia br. w gmachu Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie.

Zebranych oraz sympatyków i przyjaciół Polski powitał gospodarz placówki ambasador RP na Ukrainie Jan Piekło, składając najserdeczniejsze życzenia Wesołych Świąt, szczęśliwego Nowego...

 
Polska bliższa Ukrainie

W przededniu świąt zaproszono nas na ostatnie w tym roku spotkanie dla dziennikarzy, z którymi ściśle współpracuje Zagraniczny Ośrodek Polskiej Organizacji Turystycznej w Kijowie.

W tym roku obchodzimy 10-lecie przedstawicielstwa POT w Kijowie, a zatem gospodarze przyjęcia - szef ośrodka Włodzimierz Szczurek i jego asystenci - niestrudzona organizatorka i uczestniczka licznych wypraw turystycznych do Polski Julia Kosyńska oraz Krzysztof Kawa mieli okazję podzielić się osiągnięciami z różnostronnej działalności kijowskiej placówki, porozmawiać o planach na przyszłość, ale i powspominać miłe chwile spędzone z dziennikarską bracią w Polsce.

Turystyka w Polsce to jedna z najszybciej...

 
Jubileusz


Podniosły nastrój, spontaniczność, serdeczność i głęboki szacunek dla tradycji towarzyszył obchodom 30-lecia Związku Polaków na Ukrainie. Na zdjęciu finałowy moment Ogólnoukraińskiego Festiwalu Kultury Polskiej pod dewizą: „30 lat działalności w 100 latach Niepodległości”

17 listopada, w Kijowie  uroczyście, w ramach obchodów 100-lecia...

 
O historii i bieżących problemach środowisk polskich na Ukrainie

Trzydzieści lat temu Polacy Ukrainy (po wielu dziesięcioleciach obfitujących w represje), korzystając z zaistnienia kardynalnych zmian w polityce narodowościowej zaczęli wymykać się spod pokrywy kotła, w którym próbowano zwarzyć nowy ekstrakt etniczny - „homo sovieticus”.

Etap ujawnienia skali rzeczywistych potrzeb autochtonicznej ludności polskiej na Ukrainie bierze swój początek w 1988 roku, kiedy to M. Gorbaczow, bodajże po raz pierwszy w najnowszej historii Związku Sowieckiego, wspomniał o prawach i godności człowieka, o językach i kulturach narodowych, o pamięci historycznej (oczywiście, w kontekście realizacji „przewag socjalizmu”). Pozwoliło to na tworzenie podmiotów, które reprezentowały interesy Polaków mieszkających na Ukrainie.

I oto 5 lipca 1988 r. w Kijowie w pałacyku przy ul. Hruszewskiego 32 (dziś mieści się tam Ambasada Chińskiej Republiki Ludowej)...

 

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України