Dziś: niedziela,
16 stycznia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2010-2011
Oświata
Polska szkoła w Gródku - jedną z najlepszych na Ukrainie

В чому секрет успіху?

Після проведення чергового загальноукраїнського семінару в Городоцькій польськомовній школі заступник міністра освіти України Жанна Олексіївна Кошкіна віднесла Городоцьку школу до числа кращих у Україні. В чому секрети досягнень ?

ВІДПОВІДАЄ ДИРЕКТОР ШКОЛИ ЗОЯ РОГОВСЬКА

Постійно підвищуючи свій професійний рівень, вчителі школи працюють над покращення методики викладання предметів, підвищенням якості навчально – виховного процесу. У нашому навчальному закладі створюються умови для видання авторських програм, посібників, публікацій педагогів в періодичних фахових виданнях, популяризації творчих надбань педагогів, щорічної участі у виставці педагогічних інновацій «Хмельниччина на шляхах реформування», проведення конференцій, семінарів Всеукраїнського, обласного та районного рівнів.

У 2007 р. вчителем польської мови, історії і географії Польщі Черевик І.Т. були розроблені авторські програми для предметів варіативної складової навчального плану – історії і географії Польщі. З 2007 року у школі проходять апробацію підручники з польської мови і польської літератури для 7 класу. З 2007-2008 н.р. школа співпрацює з Академією педагогічних наук України.

З 2008-2009 н.р. під керівництвом наукового співробітника лабораторії навчання української словесності у школах національних меншин Інституту педагогіки Академії педагогічних наук України Яновицької Наталії Іванівни учні 4 класу вивчають українську мову за експериментальною програмою АПН України (вчитель Смик Л.В.).

У 2005, 2007 роках на базі школи проводились Всеукраїнські семінари для вчителів та методистів польської мови. У школі створено інформаційно – аналітичний центр з навчально – виховної роботи, де зібрані матеріали у формі діаграм, таблиць, схем, що аналізують роботу школи з 2002 року.

Участь учнів у районних олімпіадах, турнірах, конкурсах МАН тощо(за останні 3 роки)

Відповідно до Положення «Про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових дисциплін, турніри, захисти науково-дослідницьких робіт та конкурсної фахової майстерності», відповідних наказів обласного управління освіти та науки та районного відділу освіти учні загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів з польською мовою навчання приймають активну участь у шкільних, районних та обласних предметних олімпіадах.

Так щороку в районному етапі олімпіад приймає участь в середньому 40 учнів. В обласному – у 2007 році 2 учнів, 2008 – 8 учнів, 2009 – 7 учнів. У школі працюють секції МАН : української мови, англійської мови, історії.

Крім науково-дослідницької роботи учні беруть участь у різноманітних конкурсах. зокрема у щорічному конкурсі знавців української мови ім. П. Яцика, Всеукраїнського інтерактивного конкурсу «Колосок», Всеукраїнського конкурсу «Левеня», «Мої права», «Читців Шевченківської поезії», «Читців гумористів», «Вірю в майбутнє твоє, Україно».

Ступінь впливу навчального закладу на соціальну адаптацію учнів

Виховна система нашої школи – це психолого – педагогічна сукупність , що охоплює усі ланки навчально – виховного процесу, інтегруючи навчальні заняття, позакласне та позаурочне життя учнів. Здійснюється з урахуванням ментально – функціонального простору. Її особливість полягає в тому, щоб зберегти емоційне благополуччя дитини, її оптимістичне ставлення до життя. Важливу роль у цьому відіграють органи учнівського самоуправління і учнівських організацій. Усі учні школи задіяні у роботі шкільних дитячих обєднань (наприклад, любителів українського і польського слова «Дивосвіт», обєднання юних екологів «Еколюдек», загону волонтерів «Милосердя».).

Zaszczycili swoją obecnością: biskup - ordynariusz w Kamieńcu Podolskim - Leon Dubrawski, kapłani Podola, konsul Konsulatu Generalnego w Winnicy - Damian Czarciński, prezesi polskich organizacji regionu 

З метою реалізації прав дитини, становлення активної громадської позиції учнів діє шкільний учнівський парламент. Враховуючи інтеграцію України у європейський простір у школі організовано роботу Євроклубу.

Традиційним щорічним родинним святом колядування за участю колективів шкіл міста та району, польських громадських організацій стали «Різдвяні зустрічі» („Jasełka”). Вихованці ансамблів бального та сучасного танців є призерами обласних та Всеукраїнських чемпіонатів.

Працюємо над створенням музею школи, в якому знайде відображення історія від часів діяльності першої школи з польською мовою у м. Городку до сучасності.
Робота по ознайомленню учнів з «правилами для учнів» та контроль за їх виконанням здійснюється педагогічним колективом та учнівським парламентом серед усього контингенту учнів 1-11 класів. Вона включає у себе постійну роботу на шкільних лінійках, класних годинах спілкування, проведення місячника правових знань, зустрічей з працівниками правоохоронних органів, управління юстиції.

Щороку педколективом плануються заходи щодо роботи з учнями, схильними до правопорушень, до реалізації яких залучаються батьки та громадськість. Психологом за результатами психодіагностики надаються рекомендації класним керівникам, вчителям - предметникам, батькам щодо розвитку та корекції діяльності учнів. Розроблена інноваційна технологія використання мультимедійних апаратів проведення диктантів у навушниках.

В першому класі закріплено проведення занять по інтерактивних методах навчання як, напр. „В акваріумі”. Діти через кожне 15-20 хвилин з парт пересідають на килим і навпаки.

З метою вивчення світового культурного простору організована ефективна співпраця з громадськими організаціями, такими як: «Спілка вчителів – полоністів України», «Спілка поляків на Україні», «Спільнота Польська»; фундаціями: «ім. Гонєвіча», «Допомога полякам на сході», консульствами РП у Львові та Києві, Полонійним вчительським центром, Центральним осередком удосконалення вчителів, Центром мови і культури для полонії та іноземців при Люблінському університеті Марії Кюрі - Склодовської. Вони сприяють організації відпочинку школярів, підвищенню кваліфікації вчителів, покращенню матеріально – технічного стану закладу, забезпеченню навчальною та методичною літературою. Випускники школи за сприяння товариства «Семпер Полонія» отримують стипендії польського уряду, навчаючись у вищих навчальних закладах України.

Колектив школи вбачає одним з пріоритетних напрямів своєї діяльності у вивченні країнознавства шляхом спілкування з носіями мови, формування етики міжнародного спілкування, вивчення досвіду роботи навчальних закладів Польщі.

Вивчаючи досвід колег, ми співпрацюємо із загальноосвітньою школою № 13 з поглибленим вивченням польської мови м. Камянця – Подільського, шкіл з польською мовою навчання №10 та №24 м. Львова, гімназією №1 м. Кракова, Початковою школою №10 м. Познаня, гімназією №4 ім. Яна Павла ІІ м. Любліна, Варшавським колегіумом ім.. св. Станіслава Костки.

Учні школи побували на відпочинку у містах Польщі (Сохачев, Жешів, Краків, Варшава, Біскупін, Торунь, Гнєздно). Завдяки такому співробітництву розвивається матеріальна база школи.

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України