Dziś: niedziela,
07 sierpnia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Kościół
Kwiatowe dywany w Spycimierzu


Na zakończenie dnia, po mszy świętej po dywanie kwiatowym przechodzi procesja

Procesje w trakcie święta Bożego Ciała są barwnymi uroczystościami religijnymi, obchodzonymi w całej Polsce w czwartki w 60 dni po Wielkanocy. Tegoroczne Boże Ciało przypadło na  16 czerwca.

Boże Ciało, oficjalnie zwane uroczystością Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, w Polsce po raz pierwszy wprowadził biskup Nankier w 1320 r., w diecezji krakowskiej. W 1420 r. na synodzie gnieźnieńskim uznano, że Boże Ciało jest obchodzone we wszystkich kościołach w państwie. Jednak uroczyste obrzędy...

 
Z kart historii

-  to nazwa wystawy, która została otwarta 27 sierpnia w Kościele Katedralnym św. Aleksandra w Kijowie. Jej ekspozycja to dokumenty z archiwów SBU i innych źródeł poświęcone represjom wobec Kościoła rzymskokatolickiego i jego parafian w latach 1920-1939 na terenie obwodu odeskiego.

W warunkach niepodległości państwa ukraińskiego wzrosło publiczne zainteresowanie historią narodową, faktami i danymi, które przez długi czas były uciszane przez władze sowieckie.  Dostęp do źródeł archiwalnych uzyskanych po 1991 r. pozwolił naukowcom i badaczom aktywnie odsłaniać coraz więcej nieznanych kart historii Ukrainy, w tym tragedii represji wobec Kościoła. W tym nurcie działa też organizacja...

 
Pielgrzymki

„Każde święto, obecność wielu ludzi w tym świętym miejscu – powiedział bp Leon Dubrawski parafianom diecezji kamieniecko-podolskiej – jest wielką radością. I jest to wielkie błogosławieństwo dla tych ludzi, ich rodzin, dla całej diecezji i dla całego naszego kraju. Do Matki Bożej Latyczowskiej przychodzą ludzie z różnymi potrzebami, z różnymi obawami. I niejednokrotnie spostrzec można, że wychodzą stąd, tak jakby spadł z nich ciężar, jakby łyknęli tu żywej wody.

Pomimo niecałkowitego jeszcze ustania pandemii w naszym regionie, wielu pielgrzymów przybyło z pielgrzymką do Matki Bożej Latyczowskiej.

Wieczorem 5 lipca do sanktuarium Matki Bożej Latyczowskiej...

 
Ślady polskie na Ukrainie


Sanktuarium maryjne w Poczajowie

Poczajów to jedno z największych i najważniejszych dziś miejsc pielgrzymkowych ukraińskiego prawosławia, położony na Wołyniu, na wyniosłym wzgórzu, kilkanaście kilometrów od Krzemieńca, rodzinnego miasta Juliusza Słowackiego. W jego murach, jak głosi tradycja, znajdują się od wieków cenne relikwie – kamienie z odciśniętymi stopami Matki Bożej, będące śladami po jej objawieniu.

Poczajowski klasztor założono już w XIV wieku. Pierwsze jednak dokumenty pisane pochodzą dopiero z roku 1597, kiedy to Anna z Kozińskich Hojska, sędzina Łucka ofiarowała do poczajowskiej...

 
Rozmowa z ks. Michałem Brankiewiczem z parafii katedralnej pw. św. Aleksandra w Kijowie


Ks. Michal Brankiewicz    

- Jest Ksiądz kapłanem archidiecezji warszawskiej, pracującym od roku 2001 lat w Kijowie...

- … zostałem wyświęcony przez kard. Józefa Glempa w roku 1997. Do seminarium wstąpiłem mając 31 lat. Wcześniej skończyłem weterynarię w Lublinie. Mam trochę ponad 60 lat.

- Ukończył Ksiądz studia w Archidiecezjalnym Seminarium Misyjnym „Redemptoris Mater” w Warszawie...

- ... absolwenci tego seminarium otwarci są na wszystkie potrzeby duszpasterskie na całym świecie. Nasi kapłani pracują m.in. na Ukrainie,...

 
Wiara


Pierwszy kościół parafialny wysadzony przez bolszewików w 1937 r.

W Odessie na swoje uroczyste upamiętnienie oczekuje kościół św. Klemensa. Z końcem pandemii koronawirusa w mieście nad Morzem Czarnym, dzięki staraniom fundacji z Polski, ma zostać odsłonięta plenerowa wystawa oraz makieta wspomnianej świątyni. Okazały kościół zbudowano za pieniądze lokalnych polskich przedsiębiorców i robotników. Został on konsekrowany w 1913 r., jednak już w 1937 r. był wysadzony w powietrze przez Sowietów.

Podstawą do oczekującej na swoje...

 

Tak pisano o klasztorze sióstr cysterek z Ołoboku. Zgromadzenie sióstr cysterek zostało ufundowane w roku 1211 przez księcia Władysława Odonica. Kres jego działalności przyniosły lata panowania pruskiego. Był to najdłużej działający klasztor cysterek w Polsce.

Cieszył się opinią najbogatszego w Rzeczypospolitej, a szkoła prowadzona przez zakonnice dla córek szlacheckich znana była z bardzo wysokiego poziomu nauczania. Uczono tam języka polskiego, niemieckiego, francuskiego, geografii, historii, arytmetyki. Dalej była edukacja moralna oparta o zasady religijne, edukacja fizyczna, zasady zdrowego żywienia (!), gra na instrumentach muzycznych, taniec, szycie, sztuka...

 
Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України