Dziś: poniedziałek,
15 lipca 2024 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Edukacja

До класу 1 початкової школи знання польської мови не вимагається. У старших класах необхідним є знання дитиною польської мови на рівні, що дозволяє брати активну участь в шкільних заняттях.

Кількість місць в кожному класі обмежена.

Зацікавлені навчанням в Польській Школі просимо надсилати інформацію на адресу:

 
Mowa grunt myśli naszej

 & Idzie luty...podkuj buty albo:– obuj dobre buty, albo: Na luty wdziej dobre buty, albo: Spyta cię luty, czy masz dobre buty – to przysłowie ma kilka wersji, ale jedno znaczenie: przygotuj się, będzie ostra zima, mrozu i lodu nie zabraknie (ciepłe buty – rzecz naprawdę cenna w dawnych czasach – uchronią cię przed odmrożeniami, a w podkutych butach, tj. podbitych specjalnymi blaszkami, nie poślizgniesz się na oblodzonej drodze). Luty uchodził za najmroźniejszy miesiąc w roku, stąd jego nazwa: luty to dawny przymiotnik o znaczeniu ‘srogi, mroźny, ostry’. Kiedyś mówiło się nie tylko o lutej zimie i lutych mrozach, ale także o lutym zwierzu czy lutym rycerzu („Nie czyńże tego, luty rycerzu, lepiej od razu mnie zetnij!” – pisał Sienkiewicz).

& Jak nas zapewnia polska pisarka, Zofia Kossak, w przepięknej książce „Rok...

 

Liczba słów w języku polskim

Dokładne określenie, liczby słów w języku polskim, jest niemożliwe. Jak wspomnieliśmy, językoznawcy podjęli jednak kilka prób jej oszacowania. Punktem wyjścia niech będzie Wielki słownik ortograficzny PWN, liczący około 140 tysięcy haseł. Odejmijmy ok. 10 tysięcy nazw własnych, co wskazywałoby, że liczba słów w języku polskim wynosi 130 tysięcy, ale czy można rzeczywiście przyjąć, że polski ma 130 tysięcy słów?

Słowa potoczne

Niestety, jak to często bywa, liczba ze słownika a liczba rzeczywista, to zupełnie co innego. Jak zauważa Jan Grzenia w Poradni PWN, słownik nie uwzględnia słów potocznych, specjalistycznych czy branżowych, dlatego dodanie ich znacznie powiększy wspomnianą liczbę. Rada Języka Polskiego podkreśla, że liczba ta zależna jest też od...

 
Nagroda Polonikum-2023


Nagrodę otrzymała Nelia Podlewska, kierownik Katedry Filologii Słowiańskiej Chmielnickiego Uniwersytetu Narodowego z rąk prorektora Uniwersytetu Warszawskiego, dziekana Wydziału Filologii Polskiej i dyrektora Centrum Polonikum UW

W dniu 20 listopada 2023 roku na Uniwersytecie Warszawskim odbyła się uroczystość z okazji wręczenia międzynarodowych nagród „Polonikum-2023”! Międzynarodowa nagroda Polonikum-2023 została przyznana Wydziałowi Filologii Słowiańskiej Chmielnickiego Uniwersytetu Narodowego. Nagroda ta przyznawana jest przez Ośrodek Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonikum” Uniwersytetu Warszawskiego (Polska) zagranicznym badaczom za wybitne osiągnięcia w...

 
UWAGA

Fundacja Wolność i Demokracja na mocy decyzji Ministerstwa Edukacji i Nauki ma prawo do przeprowadzania państwowych egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego na poziomach: B1, B2, C1– dla grupy dostosowanej do potrzeb osób dorosłych. 

Certyfikat otrzymany po zdaniu egzaminu jest dokumentem państwowym, potwierdzającym znajomość języka polskiego jako obcego na poszczególnym poziomie zaawansowania.

Dokument ten często jest niezbędny dla tych, którzy m.in.: planują otrzymać polskie obywatelstwo, chcieliby otrzymać kartę rezydenta UE, lub zamierzają ubiegać się o pracę w Polsce.

Państwowy egzamin certyfikacyjny z języka polskiego jako obcego odbywa się tylko kilka razy w roku. W 2023 roku Fundacja Wolność i Demokracja organizuje państwowy egzamin certyfikatowy w Warszawie na poziomie B1 w terminach:

18-19 listopada 2023 r. (sobota –...

 
Ranking światowy

Analitycy biorą pod uwagę m.in. prestiż uczelni i ich obecność w międzynarodowych rankingach, liczbę i różnorodność studentów, lokalny rynek pracy, koszty utrzymania, bezpieczeństwo czy atrakcyjność miasta

Bazują także na opiniach studiujących w nich zagranicznych studentów. Analizują, jaki procent z nich zostaje w mieście po dyplomie.  

Liderem od lat pozostaje Londyn. To jedyne miasto ocenione na maksymalną liczbę stu punktów. Angielska stolica utrzymuje się na pierwszym miejscu piąty rok z rzędu. Wygrywa tym, że ma topowe uczelnie, jak Imperial College czy King’s College, dużą otwartość na międzynarodowych studentów i świetne perspektywy na karierę.

Na pudle są też azjatyckie miasta - drugie i trzecie miejsce to odpowiednio Tokio i Seul. Co ciekawe, japońskie miasto awansowało o pięć pozycji, głównie dzięki jeszcze lepszym notom uczelni oraz aktywności...

 
Porady językowe


Prof. Jan Miodek

Prof. Jan Miodek: Bardzo dobrze, że tak jest. To wszystko się wywodzi od straży. Przy okazji możemy sobie powiedzieć, że oba te słowa są bohemizmami, czyli wyrazami, które ostatecznie ukształtował język czeski, bo bohemia po łacinie to tyle co Czechy. To była na początku stroża i dlatego mamy stróża do dziś, ale jest strażak i strażnik - w tych formach ostateczna konstrukcja ma kształt czeski. A dlaczego jest strażak i strażnik? Tutaj wykorzystano przyrostek -ak i -nik żeby właśnie zróżnicować tego, który w ogóle chroni coś tam - strażnika, od tego strażnika, który nas chroni przed pożarem -...

 
Słowa, słowa, słowa!

Czy można jasno określić ile słów znamy? A ilu używamy w codziennym życiu? Choć to liczby trudne do oszacowania, istnieją dane, które możemy pokrótce omówić.

Dokładne określenie, liczby słów w języku polskim, jest niemożliwe. Jak wspomnieliśmy, językoznawcy podjęli jednak kilka prób jej oszacowania. Punktem wyjścia niech będzie Wielki słownik ortograficzny PWN, liczący około 140 tysięcy haseł. Odejmijmy ok. 10 tysięcy nazw własnych, co wskazywałoby, że liczba słów w języku polskim wynosi 130 tysięcy, ale czy można rzeczywiście przyjąć, że polski ma 130 tysięcy słów?

Słowa potoczne

 
Edukacja


Ewa Petrykiewicz, dyrektorka Liceum Polonijnego – Kolegium św. Stanisława Kostki w Warszawie, oraz Jacek Olbrycht – dyrektor ds. projektów Fundacji Dla Polonii

Przyjeżdżają do nas ze Wschodu uczniowie zdolni i utalentowani. Nie korzystają z żadnych zasiłków, tylko uczą się i pracują – mówi Ewa Petrykiewicz, dyrektorka Liceum Polonijnego – Kolegium św. Stanisława Kostki w Warszawie. A Jacek Olbrycht, dyrektor ds. projektów Fundacji dla Polonii, dodaje: Jesteśmy...

 
Dla tych, co w kraju!

Nie mogę się powstrzymać od podzielenia się informacją o wspaniałym miejscu do nauki języka polskiego w Warszawie. W styczniu wypełniłam formularz zgłoszeniowy do fundacji Cup of Polish, która jest organizacją edukacyjną i działa na rzecz rozpowszechniania języka polskiego jako obcego i kultury polskiej dla obcokrajowców.

Organizacja ta pomaga obcokrajowcom w nauce języka polskiego i głębszym poznaniu polskiej kultury. Fundacja ta została założona przez Dagmarę Sobiecką, która jest również nauczycielką języka polskiego. Podczas studiów na Filologii Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim nauczycielka francuskiego poprosiła Dagmarę o poprowadzenie kilku lekcji po polsku.  I to stało się impulsem dla Dagmary do nauczania cudzoziemców języka polskiego.

Fundację realizuje następujące projekty: „Szansa w Polsce 2022-2023”, „Kursy dla osób z Ukrainy 2022”,...

 
Błędy językowe

Język polski uważany jest za jeden z najtrudniejszych języków na świecie. Jak się okazuje, nierzadko nawet dla jego rodzimych użytkowników. Podczas, gdy pisownię tzw. „wyrazów trudnych” (np. rzeżucha czy zasuwka) mamy wpajaną już od dziecka lub przynajmniej jesteśmy przy nich na tyle czujni, że ich pisownię sprawdzamy w słowniku ortograficznym, to czujność tę zazwyczaj tracimy przy słowach pozornie banalnych. Pilnując, by nie pomylić „komponentu” z „kompozytem” oraz „impotencji” z „indolencją”, wpadki zaliczamy na słowach tak prostych jak „wziąć”, włączać” czy „kupować”. Oto subiektywna „lista przebojów”, złożona z błędów językowych...

 
Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України