Dziś: środa,
15 lipca 2020 roku.
Przegląd do nr 619 – lipiec 2020 r.
Kultura
Architektura

Słynny architekt Władysław Leszek Horodecki, chociaż był z urodzenia Polakiem, jego nazwisko jest w Polsce nie jest na tyle znane jak na Ukrainie.  W Kijowie nazwano jego imieniem jedną z ulic w śródmieściu stolicy. Budynki, kościoły, dworce kolejowe i fabryki, które zbudował, są dziś uważane za najbardziej uderzające zabytki architektury. Odbiegając od wszystkiego zwykłego, tworząc niepowtarzalną sztukę, Horodecki w każdym ze swoich dzieł w unikalny sposób łączył i komponował różne style. Nikt na Ukrainie nie powtórzył architektonicznych fantazji Horodeckiego, a samego Mistrza często nazywano ukraińskim Gaudiem.

Prawie wszystkie...

 
Polska 100 lat temu


Polscy żołnierze z ciężkim karabinem maszynowym Schwarzlose wz. 07/12 na stanowisku bojowym

O mało znanym literackim obliczu wojny polsko-bolszewickiej i pisarzach, którzy w obronie ojczyzny chwytali nie tylko za pióro, ale też za broń, rozmowa z prof. Maciejem Urbanowskim, historykiem literatury polskiej, krytykiem literackim i wykładowcą Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Dzisiaj o wszelkich konfliktach zbrojnych donoszą nam w serwisach informacyjnych dziennikarze i korespondenci wojenni. Sto lat temu...

 

O mało znanym literackim obliczu wojny polsko-bolszewickiej i pisarzach, którzy w obronie ojczyzny chwytali nie tylko za pióro, ale też za broń, rozmawiamy z prof. Maciejem Urbanowskim, historykiem literatury polskiej, krytykiem literackim i wykładowcą Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Gdyby zapytać statystycznego Polaka, z czym kojarzy mu się wojna polsko-bolszewicka sprzed stu lat, to z pewnością zacznie on przywoływać dość anachroniczne formacje bojowe: żołnierzy z szablami, bagnetami, może nawet… ułanów. Czy słusznie?

Statystyczny Polak mógłby się z pewnością zdziwić, jak nowoczesne oblicze miała ta wojna. A dowodów na to dostarcza nam właśnie literatura tamtych czasów. Bo w latach 20. XX wieku Polacy o niedawno odzyskaną niepodległość walczyli zawzięcie nie tylko na lądzie, lecz także… w...

 


Bolesław Leśmian 1877 -1937

„Są artyści wielcy przez swoją uniwersalność, przez to, że ogarniają ogromny zakres różnych spraw, jakie mogą obchodzić. I są artyści wielcy przez absolutną niepowtarzalność swojej wizji, przez to, że ukazują rzeczy, których bez nich nikt by nie ujrzał. Do tej drugiej kategorii należy wielkość Leśmiana. Był Leśmian. Do końca świata nie będzie drugiego Leśmiana” – tak rolę poety Bolesława Leśmiana w światowej i europejskiej kulturze, zdefiniował prof. Zygmunt Kubiak.

Do jego twórczości zwracaliśmy się na łamach naszego pisma niejednokrotnie. W ubiegłym roku w...

 

Bolesław Leśmian to wybitny polski poeta, którego twórczość należy do najciekawszych zjawisk w literaturze polskiej przełomu XIX i XX wieku. Niezwykłość i oryginalność tej poezji są tak wyraziste, że nietrudno odróżnić ją od dzieł innych twórców. A jednak, niewielu może się pochwalić dobrą znajomością spuścizny tego, być może, największego po Mickiewiczu i Słowackim poety, a już na pewno najoryginalniejszego w polskiej literaturze. Pod względem fantastyki i oryginalności może, moim zdaniem, równać się jedynie z Bruno Schulzem. Dlaczego zatem jego poezja nie cieszy się popularnością, na którą bez wątpienia zasługuje?

  W potocznym odbiorze Leśmian jawi się jako twórca trudny, niezrozumiały, filozofujący. Prawda, nie jest to poezja łatwa, co nie znaczy, że nie warto po nią sięgnąć i poświęcić trochę czasu, by ją poznać i...

 
Pod „Pegazem”


Jarosława Pawluk w Domu Polskim podczas tegorocznej prezentacji tomiku „Wierność” w gronie przedstawicieli środowiska polskiego Żytomierszczyzny

„Jarosława Pawluk - autorka, czyje utwory wypełnione powagą do człowieka, tolerancją, pragnieniem zasiewać dobroć i zaufanie pomiędzy ludźmi i narodami. Osobistość twórcza, która niesie w duszy swej głębokie uszanowanie i miłość do dwóch kultur, historii obu narodów, przekonana, że tylko ich szczera przyjaźń, widzenie...

 
Koryfeusze


Roman Witold Ingarden

„Człowiek istnieje i żyje na granicy dwu istot różnych, z których tylko jedna zdaje się stanowić jego człowieczeństwo, a druga - niestety jakby więcej realna niż pierwsza - pochodzi z jego zwierzęcości i warunkuje tamtą. Człowiek znajduje się na granicach dwu dziedzin bytu: Przyrody i specyficznie ludzkiego świata, i nie może bez niego istnieć, lecz świat ten nie wystarcza dla jego istnienia i nie jest zdolny mu go zapewnić.

Człowiek jest przeto zmuszony do życia na podłożu przyrody i w jej obrębie, lecz dzięki swej szczególnej istocie musi przekraczać jej granice, ale nigdy nie...

 
Ex libris

30 stycznia w Obwodowym Muzeum Literatury miasta Chmielnicki odbyło się długo oczekiwana prezentacja tej książki, w której udział wzięli studenci Chmielnickiego Specjalistycznego Liceum-Internatu z zaawansowanego nauczania w dziedzinie nauki, członkowie Narodowego Związku Pisarzy Ukrainy, Chmielnickiego Obwodowego Oddziału Związku Polaków Ukrainy, pracownicy biblioteki i miłośnicy twórczości Wasyla Horbatiuka.

Powieść ogarnia czasowo wydarzenia od XIX wieku po współczesność. Autor poprzez pryzmat eksploracji korzeni rodziny Brzewskich, przedstawia w niej szereg wątków, związanych z represjami polskiej i ukraińskiej ludności wsi Hnatiwci na Podolu oraz globalnie na Ukrainie podczas operacji czekistów skierowanej przeciwko tzw. Polskiej Organizacji...

 
Polska – Ukraina

Szkwał emocji i niesamowitych wrażeń wywołał przewspaniały wspólny koncert, w którym wystąpiło 240 polskich i ukraińskich artystów dwóch zespołów: Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny i Państwowego Zasłużonego Akademickiego Narodowego Chóru Ukrainy im. Hryhoria Weriowki.

Oba zespoły, które często nazywają Duszą Ukrainy i Duszą Polski i zajmują zasłużenie czołowe pozycje na Olimpie światowej kultury folkowej 2 lutego br, zaprezentowały publiczności licznie przybyłej do Kijowskiego Centrum Kultury i Sztuki (Żowtnewyj Pałac) pełne bogactwo folklorystyki Polski i Ukrainy.

W pierwszej części rzęsistym brawami nagradzano...

 
Pod Pegazem

„Nie stawiamy szumnych programów, by nie tworzyć barier miedzy słowem a wyrazem, nie rzucamy haseł błyskotliwych i niesprawdzalnych. Stanęliśmy na szerokiej drodze wołyńskiej, która prowadzi do wszystkich osiedli i futorów, do wszystkich miast i do wszystkich serc, przeszłość i przyszłość dumnego Wołynia. Powołała nas uroda zmierzchów liliowych pod Dubnem, zieloność łąk nadstyrzańskich, zaduma rżysk i chmielna radość Rówieńszczyzny i trzcin smukłość i topielisk chybotliwe migoty. Powołała nas poezja dnia wołyńskiego, poezja rąk spracowanych i chyst ofiarnych na rozstajach, krzyżów żołnierskich i nocnych jęków pod Stochodem,...

 
AKCJA


Wej
ście Pana Jezusa do Jerozolimy (Sobór Włodzimierski w Kijowie)

Jest to strona na Facebooku, która została stworzona, aby upamiętnić wielkiego malarza polskiego Wilhelma Kotarbińskiego, mieszkającego i tworzącego na Ukrainie

Każde pokolenie pozostawia po sobie ślad w historii, kulturze i nauce, a nowe pokolenia, zapoznając się z osiągnięciami poprzednich pokoleń czują się dumni z przynależności do danej narodowości, dumni ze swojego kraju. Czasem...

 
Czar poezji

26 września w Kijowie, w Narodowym Muzeum Literatury Ukrainy, odbyła się prezentacja poetyckiego zbioru Julii Kosińskiej „Sam na sam ze światem”.

Dzięki autorce goście zanurzyli się w romantyczny świat czarownej i słonecznej poezji, stworzonej podczas jej licznych podróży po świecie i skumulowanych latami refleksji. Poetkę, a dokładniej mówiąc – słoneczną postać – przybyli powitać fani jej poezji, przyjaciele, koledzy, animatorzy kultury i znawcy...

 
Проблема вибору мови та культури

«Хіба не промовистий той факт, що в той час, як Гоголь-Яновський став Ґоґолем і віддав свій геній на службу російської літератури, Куліш писав українською, а насамперед те, що всю літературну творчість він наповнював українським національним змістом?» - писав 1952 року Юзеф Лободовський. Проблема вибору мови та культури, якій  служитимеш, завжди постає перед митцями, котрим судилося народитися в імперії і не належати до титульної нації. Уродженець Бердичева, син польського повстанця Юзеф Коженьовський у 27-річному віці залишає...

 


Józef  Łobodowski przedstawiony – jak informuje napis w lewym, dolnym rogu – jako ataman Lobo. Malował Esteban Sanz, olej, rok 1950

Twórczy i życiowy szlak dwóch poetów - ukraińskiego Leonida Połtawy i polskiego Józefa Łobodowskiego, zbiegł się w Madrycie we wczesnych latach 50-tych XX wieku. A jako że ci dwaj poeci-wygnańcy mimo ogromnego talentu i wielkiego znaczenia dla rozwoju literatury narodowej i myśli społeczno-politycznej - każdy w swoim kraju...

 
Marzył, że sojusz Polaków i Ukraińców stworzy przeciwwagę dla potęgi Rosji


Serhij Borszczewski

Józef Łobodowski – wybitny poeta, prozaik, publicysta i tłumacz, autor 12 zbiorów poetyckich, 7 powieści, kilkuset artykułów, licznych. Doceniany przed wojną, laureat Nagrody Młodych Polskiej Akademii Literatury z 1937 roku. Niezrównany piewca Ukrainy, oddany sprawie polsko-ukraińskiej.

W jego dorobku literackim ogromne znaczenie miały przekłady utworów ukraińskich, rosyjskich na język polski. Z drugiej strony jego pobyt w Hiszpanii, gdzie pracował w Radiu Madryt, sprawił, że stał się miłośnikiem tej kultury oraz romansów i ballad cygańskich. Z tych fascynacji...

 
Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України