Dziś: piątek,
15 listopada 2019 roku.
Przegląd do nr 603 – listopad 2019 r.
Polacy Ukrainy
ŻOZPU ma już 30 lat


Prezes Wiktoria Laskowska-Szczur i aktyw ŻOZPU z powagą odbierali podziękowania, dyplomy, nagrody i słowa uznania od Ambasadora RP na Ukrainie Bartosza Cichockiego i czcigodnych gości Jubileuszu

Do kalendarza wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie na stałe wpisał się Międzynarodowy Festiwal Kultury Polskiej „Tęcza Polesia”, zainicjowany jeszcze przez Stanisława Szałackiego i Walentego Grabowskiego...

 
Poszkodowana przez dwie dyktatury

Pani Nadzieja Slesariewa, z domu Wiktorowska, osoba o bardzo dramatycznym losie, aktywna przedstawicielka społeczności polskiej Kijowa, uhonorowana została Federalnym Krzyżem Zasług na Wstążce, przyznanym przez Prezydenta Republiki Federalnej Niemiec. W ten oto sposób doceniono jej wieloletnią działalność na rzecz osób deportowanych przez III Rzeszę do pracy przymusowej w Niemczech. 

Pani Nadzieja, której rodzina poszkodowana została przez dwie dyktatury – stalinowską w okresie Wielkiego Terroru oraz nazistowską podczas II wojny światowej – złożyła własną pisemną relację z tragicznych czasów swojego dzieciństwa, a ponadto zgromadziła wspomnienia niemalże 1 000...

 
Warsztaty taneczne

Akcja „Wytnij Hołubca” z okazji Dnia Tańca Ludowego odbyła się w Kijowie 6 października w dwóch etapach. Podczas pierwszego etapu Zespół Pieśni i Tańca „Polanie znad Dniepru” wraz z jego miłośnikami przeszli barwnym korowodem przez centrum miasta ze śpiewem, tańcem w przepięknych polskich strojach i oczywiście z zapałem popularyzując polską kulturę.

Drugi etap – stanowił koncert, połączony z warsztatami tanecznymi, gdzie każdy chętny mógł spróbować wyciąć hołubca i dołączyć się do akcji.

 
Losy i drogi


Prezentację projektu uświetnił występ ludowego chóru „Rozmaryn”

24 września w Chmielnickim Centrum Młodzieży zaprezentowano projekt „Śladami ukraińskich Mazurów”. Od czerwca przedstawiciele Ośrodka Sportowo-Kulturalnego „Ploskirów” wraz z wolontariuszami zbierali stare fotografie, dokumenty i opowieści rodzinne mieszkańców, poświęcone historii Mazurów zamieszkujących Chmielniczczyznę. Efektem kilkumiesięcznej pracy była wystawa, wydanie książkowe i strona internetowa poświęcona temu tematowi.

Zdaniem uczestnika projektu, krajoznawcy Ihora...

 
Sport i historia

Zgodnie z dziewięcioletnią już tradycją, 14 września 2019, odbyły się w Chersoniu regaty łodzi żaglowych o puchar im. generała Mariusza Zaruskiego. Przed dziewięciu laty puchar ten ufundował prezydent RP Bronisław Komorowski. Członkowie Chersońskiego Obwodowego Towarzystwa „Polonia” do dziś pamiętają ten uroczysty dzień, kiedy to wraz z pucharem przypłynął z Polski do Chersonia dzwon odlany na cześć wielkiego generała oraz tablica pamiątkowa jemu poświęcona.

Dzwon zawisł na wieży kościoła katolickiego w Chersoniu, tablicę natomiast wmurowano w ścianę świątyni. W ten oto sposób oddano cześć generałowi Mariuszowi Zaruskiemu, który podczas drugiej...

 
Nad jarem rzeki Kamionki

14 września br. To był wesoły i przepełniony ciekawostkami dzień dla uczniów Szkoły Sobotniej przy Domu Polskim w Kijowie. Dyrektor Domu Polskiego Maria Siwko przy wsparciu Fundacji „Wolność i Demokracja” zorganizowała wycieczkę do Humania.

Park Zofiówka uznany jest za jeden z siedmiu cudów Ukrainy jako jeden z najpiękniejszych parków krajobrazowych na świecie i najważniejszych ogrodniczych instytutów naukowych. Rosną tutaj drzewa egzotyczne, przywiezione z całego świata.

Park założył w 1796 r. Stanisław Szczęsny Potocki (nb. jeden z największych zdrajców w historii Polski) dla swojej żony greczynki Zofii, która słynęła z całej serii...

 
Pod Pegazem

Pod takim tytułem 21 września 2019 w Białej Cerkwi odbył się III Obwodowy Konkurs Recytatorski. Konkurs został zorganizowany i przygotowany przez Stowarzyszenie Kultury Polskiej im. Z. Krasińskiego.

Na przedsięwzięcie przyjechało wielu gości m.in. prezes Organizacji Społecznej „Obraz”, reżyser Wiktor Szatunow, z-ca prezesa Stowarzyszenia Polaków Bialocerkiewszczyzny Oleg Sawicki, a przede wszystkim recytatorzy wierszy polskich poetów. Reprezentowali oni Irpień, Kijów i oczywiście Białą...

 
50 urodziny

W lipcu w Rzeszowie odbył się XVIII Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych. Tegoroczny festiwal był jubileuszowy, obchodził bowiem swoje 50 urodziny.

Festiwal organizowany jest w Rzeszowie od 1969 roku, co trzy lata. Tegoroczny, ze względu na jubileusz 50-lecia swojego istnienia, odbył się dwa, a nie jak zwykle trzy lata po poprzednim. Choć już minęło trochę czasu po naszym powrocie z Rzeszowa, emocje które przywieźliśmy nadal jeszcze nie opadają.

Było to niezwykle barwne widowisko, które przeniosło nas w najdalsze zakątki świata. I pomyśleć, że nie miałoby to miejsca, gdyby nie spotkanie 50 lat temu dwóch zespołów: „Bandoski” z Rzeszowa i...

 
Kultura

Pod taką dewizą 21 września w Zaporożu odbyło się wydarzenie, które zgromadziło ludzi kilkudziesięciu narodowości - Festiwal Kultur Narodowych.

Członkowie Związku Polaków Zaporoża „Polonia”, pod kierownictwem prezes Lidii Jegorowej, wzięli czynny udział w tym wyjątkowym wydarzeniu. Celem festiwalu jest zachowanie i rozwój kultur narodowych, sprzyjanie harmonii między etnicznej, wzajemnemu zrozumieniu i dobrosąsiedzkim stosunkom między obywatelami Ukrainy różnych narodowości.

Jak podkreślił podczas otwarcia festiwalu prezes Stowarzyszenia Mniejszości Narodowych Obwodu Zaporoskiego Naufal Hamdani w naszym regionie zamieszkują ludzie 132 narodowości, stąd też dla ich wsparcia...

 
Z Kołomyi donoszą

Zakończył się  pierwszy turnus  w ramach projektu "Ekspedycja Polska. Edukacyjne wyjazdy". Wzięło w nim udział 50 dzieci polskiego pochodzenia z Równego, Beresteczka, Łanowic, Czerwonogradu, Kołomyi i Drohobycza. Program turnusu jakim opiekuje się Fundacja "Wolność i demokracja", był bardzo bogaty. Dzieci codziennie brały udział w spotkaniach integracyjnych, prezentowały swoje miejscowości, uczestniczyły w zawodach sportowych, lub bawiły się na dyskotekach, aktywnie  uczyły się języka polskiego.

   Kołomyje  przedstawiało 10 dzieci z Polskiej Sobotniej szkoły  im. St. Vincenza jaka jest zbiorowym członkiem Towarzystwa Kultury Polskiej "Pokucie", gdzie od 20. lat...

 
Kultura zespala

Związek Polaków Zaporoża „Polonia” (kierowany przez Lidię Jegorową) z wielkim powodzeniem wziął udział w odrodzonym festiwalu kultur narodowych „Jesteśmy Ukraińcami - We are ukrainian”, który odbywał się w Prymorsku (obwód zaporoski).

Festiwal rozpoczął się uroczystym pochodem delegacji i gości honorowych imprezy. Widzowie ciepło powitali około trzystu przedstawicieli stowarzyszeń narodowo-kulturalnych i grup artystycznych, przybyłych tu z obwodów zaporoskiego, odeskiego i donieckiego Ukrainy. Tradycyjne pozdrowienia ze festiwalowej sceny wygłosili gospodarze miasta, rejonu o obwodu, a także prezes Stowarzyszenia Mniejszości Narodowych Obwodu Zaporoskiego Naufal...

 
Inauguracja roku szkolnego 2019-2020

2. września na szkolnym podwórku było gwarnie i wesoło. Białe kokardki na ślicznych warkoczykach dziewczynek, muszki i krawaty u chłopców, mnóstwo kwiatów w rękach dzieci tworzyły nastrój świąteczny. Melodie piosenek wplatały się w dźwięczny śmiech młodzieży szkolnej. Wreszcie ktoś zauważył samochód Księdza Biskupa Leona Dubrawskiego.... Rychło młodzież ustawiła się w szeregi i biskup został powitany głośnymi brawami. Jego ekscelencja znów żartował, że przychodzi kolejny raz do klasy pierwszej.   

Świąteczny hejnał zabrzmiał uroczyście, witając Konsula Generalnego Rzeczpospolitej Polski Damiana Ciarcińskiego, kuratora Oddziału Oświaty...

 
20. Festiwal „Tauryjska rodzina”

Amatorzy twórczości artystycznej z Białej Cerkwi zrzeszeni w Białocerkiewskim Centrum Polskiej Oświaty i Kultury (kierowanym przez Natalię Cukan) w dniach 29 -30 sierpnia br. wzięli udział w jubileuszowym 20. Ogólnoukraińskim Festiwalu „Tauryjska rodzina”, który zebrał w Geniczesku (obwód chersoński) przedstawicieli mniejszości narodowych zamieszkujących Ukrainę.

Festiwal rozpoczął się wielką paradą gości z różnych zakątków Ukrainy. Po prostu niesamowite wrażenie: ciepła i przyjazna atmosfera.

Nasz dziesięcioosobowy zespół reprezentował Polaków obwodu kijowskiego. Na koncercie galowym grupa „Strokrotka” zaśpiewała...

 
Polskie nutki nad Limanem Dniestru

W dniach 23-26 sierpnia br. w Białogrodzie nad Dniestrem (b. Akerman) i na kurorcie Zatoka odbył się XIII Międzynarodowy Festiwal «Akermański Polonez – 2019», w którym udział wzięły zespoły i soliści z Republiki Mołdawii, Polski i różnych miast Ukrainy.

Organizatorem corocznego Festiwalu jest Stowarzyszenie „Centrum Kultury Polskiej „Akerman” w obwodzie odeskim (prezes Zasłużony dla Kultury Polskiej Sergiusz Kwiatkowski). Oprawą muzyczną kierował Zasłużony dla Kultury Polskiej, Zasłużony Pracownik Kultury Ukrainy Walery Curkan.

Ciekawe, że „Akermański Polonez” ma swój hymn „Świat nasz przepiękny”, w...

 
Kultura

24 sierpnia 2019 r., tradycyjnie już, członkowie Polskiego Kulturalno-Oświatowego Stowarzyszenia „Aster" w Nieżynie i dzieci uczące się języka polskiego wyjechały do ​​Czernihowa, aby zaprezentować polską kulturę, piosenki, tradycje na Festiwalu wspólnot narodowych zamieszkujących Ukrainę pod nazwą „Poleskie Koło”.

Urzekające festiwalowe pozycje muzyczne zaprezentowały dzieci uczące się języka polskiego, a także członkowie Stowarzyszenia „Aster” Mariana Połuliach, Jarosław Jotka i Wiktor Borysiuk.

Pozdrowienia od członków PKOS „Aster" wysłowiła prezes Weronika Mandryko. Przedsięwzięcie odbywało się w radosnej atmosferze pełnej przejawów...

 
Lato w Polsce


Kajakowy spływ po rzece Krutyni

Mazury. Obszar ten nie bez powodu nazywany jest unikalnym. Jest uważany za prawdziwy raj dla miłośników żeglarstwa i kajakarstwa. Tajemnicze i wyjątkowe, rozległe terytorium o niewiarygodnie pięknej przyrodzie znajduje się na północy Polski. Każdego roku podróżowanie tam z młodzieżą z Ukrainy zamienia się w niesamowitą podróż przyjaźni i współpracy.

Pod koniec lata grupa uczniów z Polskiej Sobotniej Szkoły przy Związku Polaków Ukrainy przybyła do Międzynarodowego Kamp Rodowo, aby pogłębić znajomość języka polskiego oraz historii i...

 
Lato w Polsce

Uważasz, że tylko dzieci czekają na lato? Mylisz się! I rodzice, i nauczyciele są zadowoleni – w końcu słońce i wakacje!

O czym marzysz? Czego dusza pragnie?

Oto niektóre marzenia uczniów Polskiej Sobotniej Szkoły w Kijowie już się spełniły –odwiedzili kraj, którego języka się uczą.

Po kijowskich upałach lekki warszawski deszczyk był prawdziwym szczęściem! „Chciałam wyrwać się z czterech ścian! Tylko dom i szkoła – już jestem zmęczona. Warszawa jest naprawdę wspaniała! Dużo czytałam na temat zabytków i historii Polski, a tu zobaczyłam wszystko na własne oczy! Super!"- powiedziała nam 13-letnia Zosia.

„Jestem w...

 
Lato w Polsce

Na początku tego lata marzyłam, żeby stało się ono najlepszym w moim życiu. Miałam dużo planów, wśród których jednak pewną obawę budził we mnie zbliżający się wyjazd na kolonie do Polski. Z niepokojem myślałam, że mi się nie spodoba, bałam się nowych znajomości, obawiałam się, że będę mówić źle po polsku, że będę w stałym napięciu. Ale rzeczywistość okazała się o wiele lepszą, niż kiedykolwiek mogłabym sobie wyobrazić.

Jeszcze pierwszego dnia poznałam nowych ludzi, znalazłam pzyjaciół. Mieliśmy gry integracyjne, spiewaliśmy piosenki, tańczyliśmy. Każdy z opiekunów miał swoją oryginalną zachwycającą osobowość! Pan Mariusz jest ratownikiem w pięciu różnych kierunkach i mimo tego, ma bezmierne poczucie humoru. A z Pauliną i Damianem każdego ranku biegaliśmy, gdyż oni zawodowo zajmują się bieganiem. Drogi Pan Janek zawsze uczył nas historii i...

 
Sukcesy sceniczne

Grupa 14 uczestników amatorskiej twórczości artystycznej Białocerkiewskiego Centrum Edukacji i Kultury Polskiej (przewodnicząca - Natalia Cukan) wzięła udział w XXIX Światowym Festiwalu Twórczości Marii Konopnickiej, który przebiegał w polskim Przedborzu w dniach 15-19 sierpnia 2019 r. Gospodarze imprezy niezwykle gościnnie przywitali gości z Ukrainy, zapewnili bezpłatne wyżywienie, zakwaterowanie, wycieczki po mieście – pokazali lokalne muzea i kościół.

Na Festiwalu dominowała świąteczna i przyjazna atmosfera. Nasi uczestnicy zaprzyjaźnili się z amatorami z Białorusi i Litwy. Rywalizacja na scenie nie była łatwa, ale nie na próżno tak sumiennie staraliśmy...

 
Курси

Цього літа приємною справою було скерування пані Яніни Якубів Спілкою поляків «Астер» м. Ніжина та Консульським відділом Посольства Республіки Польща в Києві на тритижневі курси з польської мови, історії та культури в Любліні, організовані в Центрі польських мови та культури для Полонії та чужоземців та профінансовані Міністерством національної освіти Польщі.

За свідченням пані Яніни, дуже...

 

15 серпня з нагоди 99-ї річниці перемоги над Червоною армією члени спілки поляків Запоріжжя «Полонія» (керівник Лідія Єгорова) відвідали ряд заходів, в яких вшанували пам’ять героїв війни 1920 року.

За словами керівника Лідії Єгорової, заходи цього року несуть особливий характер. Вона підкреслила, що мова йде не тільки про те, щоб відзначити «Чудо на Віслі», а й показати, що перемога у Варшавській битві...

 
EX LIBRIS

Нещодавно в місті Харкові вийшов друком біографічний словник «Видатні поляки і Харків  (1805 – 1918) Любові Жванко.

Авторка, ґрунтуючись на багатій джерельній базі, подає 65 біографічних нарисів про відомих поляків, доля яких упродовж 1805 –  1918 років у різний спосіб була пов’язана з Харковом. Це перша спроба зібрати у такий спосіб «під одним дахом» видатних і знакових поляків, які...

 
Kultura zespala

W niewielkiej miejscowości Szaróweczka, leżącej dziś już nieopodal granic administracyjnych stolicy regionu miasta Chmielnicki (dawnego Płoskirowa) tańczono mazura i śpiewano polskie piosenki.

25 czerwca przybyło tu ponad 12 zespołów tanecznych i wokalnych, aby wziąć udział w trzecim dorocznym Festiwalu Kultury Polskiej „Perła Podola”. Dwa poprzednie festiwale gościły miasta Chmielnicki i Gródek Podolski. Festiwalową scenę urządzono na dziedzińcu kościoła Matki Bożej Różańcowej. Występy odbywały się w dwóch językach. Kompozytorzy z Chmielnickiego Jurij i Nelly Singalewiczowie specjalnie z tej okazji skomponowali piosenkę o Szarowieczce – ostoi przyjaźni i...

 
Festiwal

Jak co roku, Polskie Towarzystwo „Polonia” w Jużnoukraińsku, we współpracy z parafią rzymskokatolicką pw. św. Antoniego z Padwy 15 czerwca 2019 roku przeprowadzili kolejny V Festiwal Kultury Polsko-Ukraińskiej, połączony z obchodami parafialnego święta św. Antoniego Padewskiego pod hasłem: „Bóg zwrócił nam Ojczyznę” i pod przewodnictwem J. E. Biskupa Odesskiego Bronisława Bernackiego. Biskup serdecznie pozdrowił wszystkich obecnych na Uroczystej Liturgii i zapewnił o pamięci modlitewnej w intencji Polaków, dzięki której na Południu Ukrainy rozwija się polska kultura i Kościół Katolicki. Podczas Liturgii parafianie uroczyście powitali relikwie św....

 
Jubileusz


Dyplom uznania dla dyrektor Domu Polskiego w Żytomierzu Ireny Perszko wręczył Konsul Generalny RP w Winnicy Damian Ciarciński

W Żytomierzu odbyły się uroczystości z okazji 20-lecia powstania Domu Polskiego w Żytomierzu. Uroczystości zainaugurowała msza święta w katedrze św. Zofii odprawiona w intencji Polaków Żytomierszczyzny i z okazji jubileuszu placówki. Mszę celebrował Kapelan Polaków Żytomierszczyzny ks. Ryszard Karapuda TChr. Następnie uroczystość kontynuowano w sali Żytomierskiej Filharmonii Obwodowej.

Część...

 
1 | 2 |
Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України