Dziś: sobota,
11 lipca 2020 roku.
Przegląd do nr 619 – lipiec 2020 r.
Polacy Ukrainy
Nasze sprawy

W centralnej części Ukrainy w obwodzie czerkaskim, w widłach rzek Kamionki i Umanki rozpościera się gród o prastarej i niestety bardzo burzliwej historii Humań. Ze źródeł opisujących bliższe nam czasy wiadomo, że w 1905 roku w mieście tym powstało stowarzyszenie „Ognisko” skupiające życie kulturalne tutejszych Polaków, które odegrało znaczną rolę, szczególnie podczas I wojny światowej - w jego siedzibie znalazły dach nad głową polskie organizacje działające w mieście, a co ciekawe, w 1917 r. z odczytem wystąpił tu Stanisław Wojciechowski, przyszły prezydent RP.

Już w dobie obecnej w 1991roku w Humaniu została zarejestrowana Rzymsko-Katolicka Parafia, z kręgu...

 

Z okazji 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie 18 maja 2020 przygotował szereg uroczystości upamiętnienia papieża Polaka. Wśród nich zorganizowano okolicznościową akademię, V Konkurs Recytatorski im. Walentego Grabowskiego, wystawę „Jan Paweł II (KUL)”.  Żytomierscy Polacy wzięli udział w modlitwie dziękczynnej za wstawiennictwem św. Jana Pawła II i wspólnie odśpiewali ulubioną pieśń papieża, „Barkę”.

Uroczystości upamiętniające 100-lecie urodzin św. Jana Pawła II miały niezwykły charakter w świetle szerzącej się w całym świecie pandemii koronawirusa. Z powodu zagrożenia epidemiologicznego większość...

 
Akcja

W ramach obchodów uroczystości Matki Bożej Królowej Polski, Dnia Polonii i Polaków za Granicą, Dnia Flagi, oraz Dnia Konstytucji 3 maja w Kijowie grupa aktywistów stołecznych organizacji Związku Polaków Ukrainy „Pomocna dłoń” zorganizowała „II Rajdocross samochodowy Polonii Kijowa” (drugi z rzędu), który odbył się w sobotę 2 maja 2020 r. celem którego było złożenie symbolicznego hołdu wybitnym Polakom, czyj los związany był z Kijowem.

Ze względu na panującą kwarantannę tegoroczny rajd miał wymiar ograniczony i skromny. Wzięło w nim udział tylko kilka samochodów udekorowanych polskimi i ukraińskimi flagami. Tradycyjnie rozpoczął się on pod konkatedrą pw....

 
Z Ludmiłą Poliszczuk, sekretarzem Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Ostrogskiej rozmawia Leszek Wątróbski


Budynek Akademii Ostrogskiej

W listopadzie ubiegłego roku (2019) w Ostrogu świętowano trzy jubileusze…

– … 25-lecie działalności Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Ostrogskiej i 25-lecie założenia religijno-społecznego dwumiesięcznika diecezji łuckiej Kościoła Rzymskokatolickiego „Wołanie z Wołynia”. Trzecią okazją do świętowania było 30-lecie odrodzenia się parafii rzymskokatolickiej Wniebowzięcia NMP. Z tej okazji w sali ostrogskiej szkoły artystycznej odbył się koncert uczniów szkoły sobotniej języka polskiego działającej przy Towarzystwie oraz konkurs plastyczny...

 
Niezapomniany koncert


Organizatorce koncertu Zasłużonej dla Kultury Polskiej Helenie Arendarewskiej kwiaty i gratulacje złożył radca WK Ambasady RP Jacek Gocłowski

3 marca br. ten wers z wiersza Marii Konopnickiej zabrzmiał tworząc piękną okrasę do całego koncertu poświęconego 210. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina w kijowskim Domu Aktora.

Koncert zaszczycili obecnością Kierownik Wydziału Konsularnego i Polonii Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie Dorota Dmuchowska oraz Konsul RP w Kijowie ds. współpracy z Polakami - radca Jacek...

 
Rozważania i smakołyki


Polemikę otworzył Ołeksij Wychor

W bibliotece im. Adama Mickiewicza w Kijowie było ludnie. Przedstawiciele polskiej społeczności stolicy Ukrainy zebrali się, aby porozmawiać o pamięci i dziedzictwie kulturowym Romana Witolda Ingardena, wybitnego polskiego filozofa światowej sławy, nazwanego jednym z patronów roku 2020. Wydarzenie zostało zainicjowane i zorganizowane przez organizację społeczną „Spółka Białego Orła”, Polonijną Wspólnotę „Razem” i Bibliotekę im. Adama Mickiewicza w Kijowie.

Prezenterzy znaleźli maksymalnie dostępną informację o tej wspaniałej osobistości. Na...

 
Z Białej Cerkwi donoszą


Członkowie Stowarzyszenia przy rzeźbie Florence Hoffmann

Po raz pierwszy na Ukrainie i, co cieszy, w Białej Cerkwi w 2019 r. zrealizowano projekt „Międzynarodowe Sympozjum Rzeźby‘2019 INTERACTION”.

Na Bulwarze Aleksandryjskim zainstalowano rzeźby znanych światowej sławy mistrzów, w tym m.in. rzeźbę-książkę autorstwa Florence Hoffmann z Luksemburga. Na wizerunku książki widniej napis „Broń masowej edukacji”, a rzeźba umieszczona jest między jednostką wojskową a Biblioteką Czytających Rodzin, co samo w sobie jest bardzo symboliczne.

Właśnie w tej bibliotece odbyło się pierwsze spotkanie sekcji...

 

14 lutego duszpasterz Polaków przy parafii konkatedralnej pw. św. Aleksandra w Kijowie ks. dk. dr Jacek Jan Pawłowicz zawitał do siedziby Związku Polaków na Ukrainie, gdzie spotkał się z przedstawicielami szeregu organizacji zrzeszających Polaków Kijowa, będących w składzie ZPU, a mianowicie: ZPIT „Polanie znad Dniepru”, Polska Młodzieżowa Asocjacja „Młodzi i Kreatywni”, „Dom Polonia w Kijowie”, „Spółka Białego Orła”, Wspólnota „Razem”, gazeta „Dziennik Kijowski” i innych.

Na wstępie prezes ZPU Antoni Stefanowicz zapoznał czcigodnego gościa z ostatnimi najważniejszymi wydarzeniami w życiu organizacji, a następnie, po...

 

Celem ZPU jest organizacja i koordynacja działań członków Związku, na rzecz społecznego, oświatowego, kulturalnego i ekonomicznego rozwoju mieszkających na Ukrainie obywateli polskiego pochodzenia, obrony ich praw obywatelskich i narodowościowych.

W ciągu najbliższych 4 lat ZPU planuje realizować podane poniżej cele i zadania.

  1. I.                   SPRAWY ORGANIZACYJNE, SPOŁECZNE
  1. 1.        Działać zgodnie z Konstytucją Ukrainy, normami Prawa ukraińskiego i międzynarodowego, takimi jak Konwencja Ramowa Rady Europy o Ochronie Mniejszości Narodowych i innych aktów z poczuciem obowiązku lojalności, wierności i patriotyzmu wobec swego państwa, jakim jest niepodległa Ukraina.
  2. 2.       ...

 
Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України