Dziś: poniedziałek,
23 maja 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2013
Історія польських грошей в Україні

Нещодавно Національний банк України випустив у світ книгу «Гроші України», автори якої Роман Шуст, Андрій Крижанівський, Олександр Целуйко, Володимир Швець, Ольга Вовчак і Зоряна Комаринська.Видання висвітлює історію грошей, які були в обігу на території України починаючи з часів Київської Русі і закінчуючи сьогоденням.

 Цікаво знати, що в другій половині ХІV століття на західноукраїнські землі проникають разом із празькими грошами та функціонують поруч із ними і галицько-руськими грошиками і повноцінні польські квартники (півгроші) Казимира III (1333-1370).

 З кінця ХІV століття у грошовому обігу, спочатку на галицьких, а згодом і на інших українських землях дедалі частіше використовувалися монети польського карбування. Переважно це були півгроші, рідше денарії, які виготовлялися на краківському монетному дворі.

 У другій половині ХV століття розпочинається використання як лічильної одиниці польського злотого, який дорівнював 30 грошам. З ХVІ століття він стає основною лічильно-грошовою одиницею на галицьких землях, а згодом і на інших українських землях, які після Люблінської унії 1569 року ввійшли до складу Польщі.

 Підписання акта Люблінської унії 1569 року завершило процес уніфікації польської та литовської монетних систем. В одному з пунктів цієї угоди стверджувалося, що надалі монета, як в Короні, так і в Литві має бути однаковою за вагою, пробою та написами.

 Польські гроші перебували в обігу на території України до втрати Польщею незалежності.

 Періоду 1918-1939 років присвячений розділ «Особливості запровадження та функціонування польської грошово-банківської системи у Західній Україні».

 Книга «Гроші України» багато ілюстрована.

Анатолій Зборовський.

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України