Dziś: poniedziałek,
23 maja 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2013
Ksiądz Infułat Teofil Skalski
PTAK WYSOKIEGO LOTU

Działacze KNKSP „Zgoda” przy uporządkowanym grobie matki księdza Teofilii Skalskiej na Cmentarzu Bajkowa w Kijowie. Czerwiec 2012 r.Działacze KNKSP „Zgoda” przy uporządkowanym grobie matki księdza Teofilii Skalskiej na Cmentarzu Bajkowa w Kijowie. Czerwiec 2012 r.

Z inicjatywy Kijowskiego Narodowościowo-Kulturalnego Stowarzyszenia Polaków „Zgoda” na czele z jego prezesem Wiktorią Radik, w kościele św. Aleksandra 21 października zebrali się Polacy Kijowa oraz parafianie tego najstarszego kijowskiego kościoła, żeby uczcić pamięć Księdza Infułata Teofila Skalskiego w 135. rocznicę jego urodzin.

 Człowiek o wielkim sercu, kapłan, Teofil Skalski w ciągu 13 lat (1913-1926) ogarniał opieką duszpasterską parafię kościoła św. Aleksandra. Były to ciężkie lata I wojny światowej, terroru rewolucyjnego i ustanowienia władzy bolszewickiej w Kijowie. Za to, że czynił wiele dobrych spraw, że był Polakiem i kapłanem Teofil Skalski był ścigany przez NKWD i ponad 6 lat spędził w więzieniach. (patrz artykuł Cz. Raubiszko w „DK” nr 423 z 2012r.).

O oprawę muzyczną imprezy zadbał chór kameralny „Pektoral” O oprawę muzyczną imprezy zadbał chór kameralny „Pektoral”

Odczyt, który przygotowali Wiktoria Radik i Stanisław Arsentjew odbył się w ramach projektu „Ksiądz Infułat Teofil Skalski - proboszcz kijowski, łucki i mszański”, obejmującego kilka imprez, w tym złożenie kwiatów na grobie matki księdza – Teofilii Skalskiej, pochowanej w 1924r. na Cmentarzu Bajkowa w Kijowie będącym pod stałym doglądem grupy opiekunów miejsc pamięci narodowej Stowarzyszenia „Zgoda” (kier. Cz. Raubiszko).

O oprawę muzyczną imprezy zadbał laureat wielu konkursów międzynarodowych chór kameralny „Pektoral” (Kijowskiego Domu Nauczyciela) pod batutą młodego utalentowanego dyrygenta Andrija Karpieńca, wykonując utwory kompozytorów: M. Berezowskiego (Ukraina), A. Lwowa (Rosja), H. Busto (Hiszpania). Wiktoria Radik, jak zawsze z wielkim natchnieniem i kunsztem muzycznym, zaśpiewała utwory S. Moniuszki i C. Franka pod akompaniament Heleny Arendarewskiej (organy).

Wiktoria Radik demonstruje na wystawie fotografię uporządkowanego grobu rodziny Góreckich na Cmentarzu BajkowaWiktoria Radik demonstruje na wystawie fotografię uporządkowanego grobu rodziny Góreckich na Cmentarzu Bajkowa

Dużym zainteresowaniem cieszyła się też wystawa fotograficzna pt. „Polskie groby na Cmentarzu Bajkowa w Kijowie”, którą zorganizowało stowarzyszenie „Zgoda” w przededniu Święta Zmarłych. Na 30 troskliwie oprawionych zdjęciach zebrani (niektórzy po raz pierwszy) zobaczyli nagrobki z inskrypcjami w języku polskim.

Przedsięwzięcie zaszczycił swoją obecnością z-ca Ambasadora RP na Ukrainie Dariusz Górczyński z rodzina, który w ciepłych słowach podziękował działaczom „Zgody” za aktywne kultywowanie polskiego ducha. Ksiądz proboszcz kościoła św. Aleksandra Witalij Bezszkury zaproponował w roku następnym zorganizować uroczystości z okazji 100. rocznicy rozpoczęcia duszpasterskiej misji ks. Skalskiego na stanowisku proboszcza kościoła św. Aleksandra. Bóg zapłać organizatorom tej ciekawej imprezy!

Eugeniusz KANAZIUK

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України