Dziś: czwartek,
29 lutego 2024 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2012
Kresy - historia cierniem pisana
CHÓR „WOŁYŃ” ZDOBYŁ ZAMEK W OSTRÓDZIE

W pierwszej połowie listopada Dom Polonii w Ostródzie gościł chór z Ukrainy w ramach realizacji zadania „Kresy - historia cierniem pisana".

Chór „Wołyń” pod kierownictwem Piotra Miłogorodzkiego (od 2012 roku kierownikiem jest Walentyna Gawryluk) powstał w lutym 1994r. Od początku swego istnienia zespół prowadzi aktywną działalność koncertową. W zespole, skupiającym obecnie ponad 40 osób, śpiewają studenci, nauczyciele, inżynierowie, lekarze, bibliotekarze i emeryci.

Chórzyści dopracowali się interesującego repertuaru obejmującego polskie pieśni patriotyczne, religijne i ludowe oraz piosenki ukraińskie. Przed polską publicznością chór „Wołyń” zaprezentował się po raz pierwszy w 1995 roku na III Festiwalu Pieśni Religijnej, zdobywając jednocześnie coraz większą popularność na Ukrainie.

Wielokrotnie uczestniczył w Dniach Kultury Polskiej w Ostrogu oraz w Nadbużańskich Spotkaniach Artystycznych. Chór bierze aktywny udział w corocznym Festiwalu Piosenki Kresowej w Mrągowo, w 1999r. – w Międzynarodowym Festiwalu „Tobie Śpiewamy Ojczyzno”, w 2000 r. Chór brał udział w X Światowym Festiwalu Chórów Polonijnych w Koszalinie. W 2003 r. Uzyskał nagrodę od Ministerstwa Kultury Ukrainy i został Narodowym Amatorskim Zespołem.

Dziewiątego listopada gości mieli okazję wystąpić przed władzami Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego, w Bibliotece Głównej w Olsztynie. Artystów powitali prorektor prof. Janusz Piechocki, dr Wiesław Jastrzębski, dyrektor Gabinetu Rektora. Chór Wołyń jest kolejnym zespołem z Łucka, który gości Uniwersytet.

W tym też dniu odbył się koncert kresowy chóru z Okazji Święta Niepodległości na Zamku w Ostródzie. Wraz z chórem w koncercie wzięli udział: aktorka – Halina Każan (recytacja) oraz studenci języka polskiego Instytutu Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego (narracja). Nina Poręmska, prezes Towarzystwa Kultury Polskiej im. Tadeusza Kościuszki w Łucku, złożyła serdeczne podziękowania na ręce Dariusza Piotra Bonisławskiego – wiceprezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Publiczność ze łzami na oczach dziękowała za przygotowany koncert i żegnała się z Rodakami z nadzieją spotkania za rok.

Projekt został sfinansowany ze środków finansowych otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach realizacji zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą”.

SWP

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України