Dziś: czwartek,
29 lutego 2024 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2012
Współpraca Politechnik
Wysoki tytuł i oklaski dla rektora ze Lwowa

Prof. Jurij Bolało (pierwszy z prawej), rektor Narodowego Uniwersytetu „Politechnika Lwowska” wita się z kierownictwem Politechniki WrocławskiejProf. Jurij Bolało (pierwszy z prawej), rektor Narodowego Uniwersytetu „Politechnika Lwowska” wita się z kierownictwem Politechniki Wrocławskiej

Wniosek o przyznanie tytułu Doctor Honoris Causa Politechniki Wrocławskiej profesorowi Jurijowi Bobałowi, rektorowi Politechniki Lwowskiej, dobrze znanemu w kołach europejskiej społeczności naukowej, w szczególności, ze swoich prac teoretycznych w dziedzinie systemów radiotechnicznych i telewizyjnych, wysunął Wydział Elektroniki wrocławskiej uczelni. Kandydaturę lwowianina podtrzymali również polscy pracownicy naukowi z Rzeszowa, Łodzi i Poznania.

Najwyższe uczelnie politechniczne Lwowa i Wrocławia łączy wieloletnia współpraca. Warto przypomnieć, że w pierwsze lata powojenne liczni profesorowie  z Politechniki Lwowskiej wyjechali do Wrocławia, aby stworzyć tu nową polską Politechnikę. Dzisiaj bliskie kontakty naukowo-badawcze podtrzymują i rozwijają, przede wszystkim, specjaliści w dziedzinie elektroniki, nanotechnologii, energii, chemii, architektury. Nawiasem mówiąc, niedawno rektor Politechniki Wrocławskiej Tadeusz Więckowski otrzymał honorowy tytuł Doktora Honoris Causa Politechniki Lwowskiej.

Tym razem pod oklaski uczonych polskich przyznano wysoki tytuł rektorowi ze Lwowa. Ciekawie, że sala, w której odbyła się ceremonia, pamięta, kiedy 65 lat temu przed obecnymi tu przedstawicielami europejskiej inteligencji występował genialny fizyk Albert Einstein.

Członkowie delegacji lwowskiej złożyli kwiaty pod Pomnikiem Martyrologii Profesorów Lwowskich. (Odsłonięty w 1964 r. Jego fundatorem był Międzyuczelniany Komitet Uczczenia Pamięci Lwowskich Pracowników Nauki)Członkowie delegacji lwowskiej złożyli kwiaty pod Pomnikiem Martyrologii Profesorów Lwowskich. (Odsłonięty w 1964 r. Jego fundatorem był Międzyuczelniany Komitet Uczczenia Pamięci Lwowskich Pracowników Nauki)

W uroczystościach święta nauki wrocławskiej wzięła udział delegacja przedstawicieli uczelni lwowskich. Podczas spotkań kierownicy uczelni skorzystali z możliwości, omówienia szeregu ważnych kwestii dotyczących dalszej współpracy ukraińsko-polskiej. Mówiono, w szczególności, o możliwości przyznawania studentom podwójnych dyplomów - ukraińskich i polskich - po trzech semestrach studiów magisterskich.

Podczas wizyty delegacji Politechniki Lwowskiej serdeczną wdzięczność lwowianom i osobiście rektorowi Jurijowi Bobałowi wyraził prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz za wzniesienie na Wzgórzach Wuleckich we Lwowie pomnika rozstrzelanych w czasie II wojny światowej profesorów lwowskich. We Wrocławiu podobny pomnik pojawił się znacznie wcześniej. Członkowie delegacji lwowskiej złożyli kwiaty u stóp tego monumentu. Wzięli też udział w ceremonii nadania jednemu z gimnazjów miasta Łodzi honorowego imienia zamordowanych naukowców lwowskich.

Ihor′ HAŁUSZCZAK
Jarosław MEŁNYK

(Lwów)

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України