Dziś: czwartek,
29 lutego 2024 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2012
Wyniki konkursu dla dziennikarzy
Nagrody Marszałka Senatu

20 grudnia 2012 r. w Senacie zostały wręczone nagrody marszałka Senatu w konkursie na publikacje pt. „Senat opiekunem Polonii”. Konkurs, organizowany jest już po raz 10. i adresowany do dziennikarzy pracujących w krajowych i polonijnych gazetach i czasopismach, rozgłośniach radiowych i stacjach telewizyjnych, portalach internetowych, a także do współpracowników tych mediów. Jego celem było pokazanie roli Senatu  jako opiekuna Polonii i Polaków mieszkających za granicą. Autorami prac konkursowych byli dziennikarze z Czech, Niemiec, Rosji, Ukrainy oraz Polski.

Oprócz nagrodzonych w uroczystości udział wzięli m.in. marszałek Senatu Bogdan Borusewicz, wicemarszałek Senatu Maria Pańczyk-Pozdziej oraz senatorowie z Komisji Emigracji i Łączności z Polakami Zagranicą Barbara Borys-Damięcka, Andrzej Person i Marek Konopka.

Decyzją jury, w składzie wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej, Halina Hrycko z TVP, Marek Traczyk, prezes Stowarzyszenia Polskich Mediów, i Zdzisław Iwanicki, wicedyrektor gabinetu marszałka Senatu,  zostały przyznane następujące nagrody:

Pierwsze wyróżnienie otrzymała praca”, której autorką jest Monika Antkiewicz z TVP Info. Jest to reportaż o działalności Polonii niemieckiej wyemitowany w telewizji polskiej. Od czterech lat niemiecka Polonia honoruje wybitnych przedstawicieli świata polityki, kultury, kościoła oraz życia społecznego, angażujących się na rzecz mieszkających na obczyźnie Polaków i zabiegających o pojednanie.

Drugie wyróżnienie otrzymała praca Otylii Toboły z Ostrawy w Czechach.  Jest to reportaż telewizyjny pt. „Dom Górali” o działalności Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Czechach. W siedzibie związku  w Jabłonkowie koncentruje się całe życie tamtejszej Polonii. Dom górali, którego budowę  – jak głosi tablica – sfinansowano z dotacji Senatu RP - jest darem narodu polskiego dla rodaków. Dom jest wykorzystywany przez 360 dni w roku i jak mówi prezes PZKO Jan Ryłko, „nie ma jednego dnia, żeby coś się nie odbywało”.

Trzecie wyróżnienie przyznano pracy sygnowanej godłem „Jaskółka”, której autorami są Wiktoria Wachowska, Wiktoria Laskowska-Szczur, ks. Jarosław Giżycki, Anatol Godowany, Jurij Gracz. Jest to reportaż pt. „Nie zapomnieliśmy o Polsce...” o działalności Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie, wyemitowany w żytomierskiej telewizji Sojuz – TV (dyrektor Oleg Babkin). Żytormierszczyznę zamieszkuje ok. 100 tysięcy Polaków, którzy mogą podtrzymywać więzi z macierzą dzięki aktywności organizacji polonijnej, wspieranej przez Senat RP. 

Czwarte wyróżnienie otrzymała Monika Hemperek za reportaż zatytułowany „Pro Polonia”, który został wyemitowany w Polskim Radiu Lublin. Lubelszczyzna jest znana z niesienia pomocy rodakom, mieszkającym poza granicami Polski. Jest tu wiele organizacji, które wspierają środowiska polskie zagranicą. Kilka z nich skupionych jest wokół Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Puławach, którego dyrektorem jest Wiesław Smyrgała. O ważnej roli Senatu jako opiekuna Polonii mówią w reportażu przedstawiciele puławskich organizacji pomagających Polonii, a także były senator Jan Sęk.

Piąte wyróżnienie jury przyznało Agnieszce Czarkowskiej. Reportaż zatytułowany „Polacy pod Berezyną” został wyemitowany  na antenie Polskiego Radia Białystok.  Jego bohaterami są Polacy mieszkający na Białorusi, skupieni wokół miejscowych „domów polskich”, sfinansowanych, a później remontowanych ze środków Senatu.

Nagrodę III stopnia jury przyznało pracy, której autorką jest Teresa Pakosz. Jest to reportaż zatytułowany „Wyjęci spod opieki Senatu”, wyemitowany na antenie Radia Lwów Polskiego Towarzystwa Radiowego.

Marszałek Bogdan Borusewicz podziękował nagrodzonym dziennikarzom za wykonanie trudnej i ciężkiej pracy, podkreślając różnorodność merytoryczną i formalną prac. „Jako marszałek Senatu od samego początku swej działalności starałem się, przy wsparciu Komisji Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, kształtować świadome widoczne wsparcie Izby Wyższej dla mediów polonijnych. Jesteście bowiem nie tylko reprezentantami Polaków, ale też wokół was powstają środowiska opiniotwórcze. Jest niesłychanie istotne, aby przekaz dotyczący Polaków za granicą był obiektywny, aby był odważny i krytyczny” – mówił Bogdan Borusewicz.

Podsumował on, że na przestrzeni lat Senat wsparł rodaków sumą około 300 mln dolarów z budżetu państwa. Jego zdaniem, jest w tym prawidłowość, albowiem coraz bogatsze państwo polskie powinno się z nimi dzielić. Marszałek Senatu wyraził nadzieję, że w 2013 r. ta pomoc, udzielana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które przejęło środki budżetowe na ten cel, będzie rosła. Przyznał on, że był przeciwnikiem zmiany ulokowania tych środków. „Zobaczymy, jak ta zmiana będzie funkcjonować, będziemy pytać, jak jest rozdzielana ta pomoc, czy w sposób sprawiedliwy. Na pewno media polonijne potrzebują takiego wsparcia” - zapowiedział marszałek.

Na zakończenie Bogdan Borusewicz złożył nagrodzonym dziennikarzom życzenia. „Składam wam serdeczne życzenia, żebyście się dobrze czuli z nami w Polsce, ale i w krajach zamieszkania. Z perspektywy lat widzę, jak pozycja rodaków za granicą staje się coraz pewniejsza i na tyle silna, że stać ich na  postawę krytyczną. Pamiętajcie o tym, że macierz interesuje się swymi córkami i synami rozsianymi po całym świecie” – powiedział marszałek Borusewicz.       

(Na podstawie  http://www.senat.gov.pl/)

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України