Dziś: czwartek,
29 lutego 2024 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2012
Z życia ośrodków
Kolęda jednoczy narody...

Dziecięcy Zespół Wokalny „Dzwoneczki” (m. Żytomierz)Dziecięcy Zespół Wokalny „Dzwoneczki” (m. Żytomierz)

W żłobie leży, któż pobieży
kolędować małemu

Jezusowi Chrystusowi
dziś nam narodzonemu?

Z inicjatywy Związku Polaków na Ukrainie w Korosteniu (prezes – Wanda Laskowska) oraz Żytomierskiego Obwodowego ZPU 16 grudnia odbył się w Korosteniu VII Festiwal Polskiej Kolędy na Żytomierszczyźnie.

W ramach festiwalu odbyło się spotkanie przy okrągłym stole, przy którym zasiedli: burmistrz miasta W. Moskalenko, prezes Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków Ukrainy Wiktoria Laskowska-Szczur, zastępca burmistrza miasta O. Dzyga, kierownik miejskiego wydziału oświaty A. Krasnokutska, kierownik wydziału do spraw rodziny, młodzieży, wychowania fizycznego i sportu I. Grygoruk, kierownik wydziału kultury L. Berkowicz, dyrektorzy szkół, przedstawiciele biznesu, polonijnych organizacji żytomierszczyzny.

Burmistrz miasta Korostenia W. Moskalenko poinformował obecnych o działaniach podejmowanych przez Radę Miasta, mających na celu wspieranie towarzystw narodowo-kulturalnych, w szczególności polskich, podkreślił owocną działalność Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków Ukrainy we współpracy z jego miejskim oddziałem.

Uczestnicy zebrania debatowali nad problemami związanymi z nauczaniem języka polskiego w miejskich jednostkach oświatowych, możliwością wyjazdu ukraińskich studentów na studia na polskich uczelniach wyższych, realizacją wspólnych polsko-ukraińskich projektów w zakresie biznesu, odpoczynku dzieci miejskich w Polsce, oraz współpracy z partnerskim miastem Kraśnik.

Po obradach okrągłego stołu wszyscy uczestnicy spotkania i licznie zebrani mieszkańcy Korostenia udali się do miejskiego Domu Kultury, gdzie miały miejsce przesłuchania VII Festiwalu Polskiej Kolędy. Poziom artystyczny występów oceniało jury pod przewodnictwem Jakuba Prymaczuka.

Zespół wokalny „Jaskółka” reprezentował Związek Polaków Ziemi OlewskiejZespół wokalny „Jaskółka” reprezentował Związek Polaków Ziemi Olewskiej

W programie festiwalu zabrzmiały polskie kolędy w wykonaniu zespołów z Korostenia: zespół wokalny „Marzenie”, zespół „Rizdwiani Swiata”, wokalne trio w składzie A. Kowalewskiej, L. Kowalewskiej, i Lesi Gongało; śpiewali także O. Werbyło, O. Garbarb, zespoły ze szkół nr 2 i 3.

Związek Polaków Ziemi Olewskiej reprezentowali: solista E. Łucenko, zespół dziecięcy „Jaskółeczka”, zespół wokalny „Jaskółka” i grupa „Liłeja” (pod kierownictwem Diny Chalimonczuk).

Z Żytomierza do zmagań festiwalowych przystąpiły: grupa „Harmonia” (kierownik – Olena Bociuk), Irina Nawojewa, Zasłużony dla Kultury Polskiej wzorcowy zespół dziecięcy „Dzwoneczki” (kierownik chóru – Jadwiga i Bogdan Poliszczukowie), Zasłużony dla Kultury Polskiej zespół „Poleskie Sokoły” (kierownik - Jan Boczkowski)

Już po raz drugi w festiwalu wzięły udział zespoły działające przy Winnickim Kulturalno-Oświatowym Związku Polaków Ukrainy – trio „Ażur” i zespół wokalny „Srebrne Głosy” pod kierownictwem Iriny Godnej.

Po raz pierwszy na festiwalu zabrzmiały kolędy w języku niemieckim, które wykonali przedstawiciele niemieckiego towarzystwa „Widergeburt” (kierownik – Olga Antoniuk).

Do wszystkich uczestników festiwalu bardzo serdeczne słowa skierowali burmistrz Korostenia W. Moskalenko, Konsul Generalny RP w Winnicy Krzysztof Świderek oraz prezes ŻOZPU Wiktoria Laskowska-Szczur.

Również w Żytomierzu 14 grudnia odbyły się festiwalowe eliminacje, w których wzięły udział: wokalny zespół „Akwarelki” (kierownik W. Dobrowolska), dzieci i młodzież ze szkół nr 17 i 23, oraz uczniowie ze szkółki sobotnio-niedzielnej języka polskiego, duet skrzypcowy Danyło Walko i Anastazja Apeksymowa z żytomierskiej szkoły muzycznej nr 5 (kierownik A. Giria, akompaniator A. Kobernyk), i inni. W sumie w przesłuchaniach uczestniczyło 35 zespołów i pojedynczych wykonawców.

Festiwal nieustannie przyczynia się do odrodzenia tradycji narodowych, które otrzymaliśmy w spadku po ojcach. Wszystkie zespoły otrzymały okolicznościowe nagrody i podarunki.

Projekt zrealizowano przy wsparciu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” ze środków otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą”

Uczestnicy Festiwalu wykazali się wysokim poziomem artystycznym w wykonaniu kolęd i pastorałek. Laureatami tegorocznej edycji Festiwalu zostali: zespół dziecięcy „Jaskółeczka”, zespół wokalny „Srebrne głosy”, oraz Iryna Nawojewa. W nagrodę pojadą do Polski, aby reprezentować Ukrainę na Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie oraz w Koncercie „Kolędnicy z Żytomierza” pod Honorowym Patronatem Marszałka Śląska Adama Matusiewicza.

Życzymy powodzenia!

A. PIWOWARSKI
(tłum. ks. J. Giżycki)

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України